XUẤT BẢN PHẨM TRONG NƯỚC NĂM 2023

1

Minh, H. L., Phát, L. T., Duy, Đ. V., Lavane, K. ., & Tỷ, T. V. (2023). Đánh giá hiệu quả của kè giảm sóng tại bờ biển Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ59 (CĐ Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ), 286-295.

2

Ngân, N. V. C., Thuận, P. T., & Trung, C. B. (2023). Ảnh hưởng của nhiệt độ đến hiệu suất xử lý yếm khí nước thải chế biến thủy sản. Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ59(3), 32-40.

3

Đỗ Thị Mỹ Phượng, Lê Hoàng Việt, Nguyễn Xuân Lộc, 2023. Khả năng hấp phụ Methyl Orange trong dung dịch bởi hạt gel chitosan được chiết xuất từ vỏ tôm sú Penaeus monodon. Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ59(2), 27-38.

4

Đỗ Thị Mỹ Phượng, Lê Hoàng Việt, Nguyễn Xuân Lộc, 2023. Nghiên cứu thực nghiệm sấy bùn thải bằng buồng sấy sử dụng năng lượng mặt trời. Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ59 (CĐ Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ), 171-177.

5

Do, T. M. P., & Nguyen, X. L. (2023). Adsorption capacity of chitosan hydrogel beads fabricated from Penaeus monodon shrimp shell waste for safranin o dye. Hue University Journal of Science: Natural Science132(1B).

6

Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Truyền, Trần Thị Kim Hồng, Nguyễn Công Thuận, Kim Lavane. 2023. Đánh giá chất lượng môi trường nước mặt tại Vườn quốc gia Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp.Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, 450: 77–86

7

Kim Lavane, Nguyễn Hữu Phúc, Lâm Tấn Phát, Lê Hải Trí, Đinh Văn Duy, Cù Ngọc Thắng, Huỳnh Thị Cẩm Hồng, Trần Văn Tỷ và Huỳnh Vương Thu Minh. 2023. Nghiên cứu vận hành công trình thủy lợi trong điều kiện xâm nhập mặn: trường hợp nghiên cứu tại huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ, tập 59, số chuyên đề: Khoa học kỹ thuật và Công nghệ, 296-303.

8

Lê Anh Tuấn, Nguyễn Ngọc Lẹ, Trần Thị Phụng Hà, Trần Lê Ngọc Trâm, Nguyễn Thị Phương Thảo, Lý Văn Lợi và Đinh Thị Bạch Phượng. 2023. Nhu cầu và sự tham gia của người dân trong sử dụng, bảo vệ nguồn tài nguyên nước (Nghiên cứu tại 3 tỉnh An Giang, Cần Thơ và Sóc Trăng).Tạp chí Gia đình và Giới, (1:33), 103-113, ISSN 1859-1361

9

Nguyễn Võ Châu Ngân, Lê Văn Dũ, Kim Lavane. 2023. Phân tích hiện trạng kinh tế - xã hội địa phương hỗ trợ phát triển du lịch sinh thái bền vững ở rừng tràm Trà Sư, tỉnh An Giang,Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 453: 88–97.

10

Nguyễn Công Thuận, Trần Sỹ Nam. 2023. Sản xuất khí sinh học từ đồng phân hủy rác thực phẩm và lục bình. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, tập 59, số chuyên đề: Môi trường và Biến đổi khí hậu, 1-9. ISSN 1859-2333. e-ISSN 2815-5599.

11

Nguyễn Công Thuận, Trương Duy Khánh, Đinh Thái Danh, Trần Sỹ Nam. 2023. Ảnh hưởng của khuấy trộn đến quá trình sản xuất khí sinh học từ bùn thải nuôi tôm siêu thâm canh. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, tập 59, số chuyên đề: Môi trường và Biến đổi khí hậu, 10-20. ISSN 1859-2333. e-ISSN 2815-5599.

12

Nguyễn Thị Hồng Điệp, Phan Kiều Diễm, Nguyễn Kiều Diễm, Phạm Thị Bích Thảo, Hồ Ngọc Linh, Nguyễn Minh Nghĩa, Nguyễn Trọng Nguyễn. 2023. Đánh giá sự phát thải khí nhà kính tại thành phố Cần Thơ – Trường hợp nghiên cứu tại ba quận Ninh Kiều, Cái Răng và Bình Thủy. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, tập 59, số chuyên đề: Môi trường và Biến đổi khí hậu, 21-30. ISSN 1859-2333. e-ISSN 2815-5599.

13

Võ Quốc Bảo, Nguyễn Văn Tuyến, Phạm Văn Toàn, Văn Phạm Đăng Trí. 2023. Đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp giảm tải lượng ô nhiễm nước thải từ các nguồn thải chính của tỉnh Vĩnh Long. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, tập 59, số chuyên đề: Môi trường và Biến đổi khí hậu, 43-54. ISSN 1859-2333. e-ISSN 2815-5599.

14

Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Công Thuận, Lê Như Ý, Kim Lavane. 2023. Sử dụng chỉ số phân bố động vật đáy đánh giá mức độ ô nhiễm nguồn nước kênh E, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, tập 59, số chuyên đề: Môi trường và Biến đổi khí hậu, 80-88. ISSN 1859-2333. e-ISSN 2815-5599.

15

Nguyễn Điền Châu, Trương Hoàng Đan. 2023. Khả năng hấp thu đạm, lân của sậy (Phragmites australis) trong hệ thống đất ngập nước. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, tập 59, số chuyên đề: Môi trường và Biến đổi khí hậu, 89-96. ISSN 1859-2333. e-ISSN 2815-5599.

16

Kim Lavane, Nguyễn Trường Thành, Phạm Văn Toàn. 2023. Sử dụng tấm Jmat làm giá thể vi sinh trong hệ thống lọc sinh học ngập nước hiếu khí xử lý nước thải sinh hoạt. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, tập 59, số chuyên đề: Môi trường và Biến đổi khí hậu, 97-103. ISSN 1859-2333. e-ISSN 2815-5599.

17

Phạm Văn Toàn, Trần Minh Viên, Huỳnh Long Toản, Nguyễn Văn Tuyến, Văn Phạm Đăng Trí. 2023. Đánh giá công nghệ xử lý nước nhiễm mặn sử dụng năng lượng mặt trời cung cấp nước ngọt quy mô hộ gia đình. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, tập 59, số chuyên đề: Môi trường và Biến đổi khí hậu, 104-113. ISSN 1859-2333. e-ISSN 2815-5599.

18

Nguyễn Trường Thành, Phạm Văn Toàn, Kim Lavane. 2023. Giảm thiểu mùi hôi bằng công nghệ lọc sinh học. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, tập 59, số chuyên đề: Môi trường và Biến đổi khí hậu, 114-122. ISSN 1859-2333. e-ISSN 2815-5599.

19

Lê Hoàng Việt, Kim Lavane, Nguyễn Võ Châu Ngân. 2023. Khảo sát các thông số vận hành của bể keo tụ điện hóa tiền xử lý nước thải nhà máy in. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, tập 59, số chuyên đề: Môi trường và Biến đổi khí hậu, 123-133. ISSN 1859-2333. e-ISSN 2815-5599.

20

Lê Hoàng Việt, Kim Lavane, Nguyễn Võ Châu Ngân. 2023. Nghiên cứu nuôi sinh khối tảo Spirulina sp. kết hợp xử lý nước thải sinh hoạt. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, tập 59, số chuyên đề: Môi trường và Biến đổi khí hậu, 134-144. ISSN 1859-2333. e-ISSN 2815-5599.

21

Phạm Quốc Nguyên, Trần Thị Minh Thư, Nguyễn Văn Công. 2023. Độc cấp tính và ảnh hưởng của cartap (Padan 95sp) đến enzyme cholinesterase và hô hấp của cá chép (Cyprinus carpio) cỡ giống. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, tập 59, số chuyên đề: Môi trường và Biến đổi khí hậu, 145-151. ISSN 1859-2333. e-ISSN 2815-5599.

22

Phạm Quốc Nguyên, Trần Nguyễn Thanh Trúc, Nguyễn Văn Công. 2023. Độc cấp tính và ảnh hưởng của Excel Basa 50EC đến enzyme cholinesterase và hô hấp của cá mè vinh (Barbonymus gonionotus) cỡ giống. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, tập 59, số chuyên đề: Môi trường và Biến đổi khí hậu, 152-159. ISSN 1859-2333. e-ISSN 2815-5599.

23

Phan Chí Nguyện, Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Văn Hiếu. 2023. Xác định yếu tố tác động đến kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn 2016 đến 2021 tại huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, tập 59, số chuyên đề: Môi trường và Biến đổi khí hậu, 160-170. ISSN 1859-2333. e-ISSN 2815-5599.

24

Nguyễn Thị Lành, Nguyễn Hồng Thảo Ly, Lê Thị Diễm Mi, Bùi Văn Hữu, Nguyễn Thanh Giao. 2023. Phân tích ảnh hưởng của lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với hiệu quả sử dụng đất thương mại, dịch vụ ở quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, tập 59, số chuyên đề: Môi trường và Biến đổi khí hậu, 171-184. ISSN 1859-2333. e-ISSN 2815-5599.

25

Nguyễn Thị Hồng Điệp, Nguyễn Minh Nghĩa, Cao Nhuận Phát, Dương Cơ Hiếu, Nguyễn Trọng Nguyễn, Phan Kiều Diễm. 2023. Phân tích tổn thương trên hiện trạng đất nông nghiệp do tác động xâm nhập mạn tại tỉnh Tiền Giang năm 2020 ứng dụng ảnh viễn thám. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, tập 59, số chuyên đề: Môi trường và Biến đổi khí hậu, 185-192. ISSN 1859-2333. e-ISSN 2815-5599.

26

Nguyễn Văn Linh, Phan Kiều Diễm. 2023. Nghiên cứu ứng dụng viễn thám hỗ trợ kiểm kê, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện: Trường hợp nghiên cứu tại huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, tập 59, số chuyên đề: Môi trường và Biến đổi khí hậu, 185-192. ISSN 1859-2333. e-ISSN 2815-5599.

27

Đỗ Thị Mỹ Phượng, Phan Thị Thanh Tuyền, Nguyễn Xuân Lộc. 2023. Đặc điểm hóa lý của than sinh học từ vỏ sầu riêng và vỏ mít. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, tập 59, số chuyên đề: Môi trường và Biến đổi khí hậu, 221-228. ISSN 1859-2333. e-ISSN 2815-5599.

28

Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân. 2023. Ảnh hưởng của thời gian lưu nước đến hiệu suất xử lý nước thải sinh hoạt bằng bể phản ứng giá thể di động kết hợp cột lọc màng tự chế. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, tập 59, số 2, 17-26. ISSN 1859-2333. e-ISSN 2815-5599.

29

Đỗ Thị Mỹ Phượng, Phan Thị Thanh Tuyền, Nguyễn Xuân Lộc. 2023. Tổng hợp vật liệu Fe3O4-biochar từ bã mía ứng dụng để xử lý Safranin O trong dung dịch. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, tập 59, số 1, 1-8. ISSN 1859-2333. e-ISSN 2815- 5599.

30

Kim Lavane, Trần Hoàng Phúc, Lý Minh Tâm, Trần Thị Kim Loan, Nguyễn Trường Huy, Võ Thị Kiều Trinh. 2023. Nghiên cứu trồng cỏ voi trong hệ thống đất ngập nước nhân tạo dòng chảy ngầm xử lý nước thải sinh hoạt. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, tập 59, số 1, 9-15. ISSN 1859-2333. e-ISSN 2815-5599.

31

Nguyễn Võ Châu Ngân, Lê Văn Dũ, Trần Thị Kim Hồng, Nguyễn Công Thuận, Kim Lavane. 2023. Khảo sát hệ phiêu sinh thực vật tại Khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Trà Sư – tỉnh An Giang. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, tập 59, số 1, 16- 29. ISSN 1859-2333. e-ISSN 2815-5599.

Thông báo

Số lượt truy cập

12970706
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
5949
62312
17603
12970706

                                                            Tên đơn vị: Khoa Môi Trường & Tài Nguyên Thiên Nhiên - ĐHCT
                                                            Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
                                                            Số điện thoại: (0292) 3831068
                                                            Email: kmttntn@ctu.edu.vn