Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG – SINH VIÊN NĂM 2019

 

 1. Tên đề tài: Ứng dụng mô hình toán mô phỏng độ dốc bờ tại điểm sạc lở trên sông Mỹ Thanh tỉnh Sóc Trăng

Chủ nhiệm đề tài: Huỳnh Tấn Lộc (Văn Phạm Đăng Trí hướng dẫn)

Mã số đề tài: TSV2019-66

Mục tiêu đề tài là đánh giá tính ổn định của độ dốc bờ tại điểm sạt lở trên sông Mỹ Thanh, Sóc Trăng dưới tác động của thủy triều biển Đôngnhằm đưa ra dự báo về độ bền của bờ sông ở hiện tại và cả trong tương lai, tạo điều kiện ổn định dân sinh và phát triển các mô hình canh tác nông nghiệp đặc biệt là nuôi trồng và đánh bắt thủy sản ven sông.

Kinh phí thực hiện: 15.000.000 đồng

Thời gian thực hiện: từ tháng 5/2019 – 10/2019

 1. Tên đề tài: Đánh giá và xây dựng bản đồ chất lượng nước dưới đất (Pleistocene) trường hợp nghiên cứu Vĩnh Châu, Sóc Trăng.

Chủ nhiệm đề tài: Lê Hữu Thịnh (Nguyễn Đình Giang Nam hướng dẫn)

Mã số đề tài: TSV2019-67

Mục tiêu đề tài là Đánh giá xác định hiện trạng, chất lượng nước của khu vực từ kết quả thu thập và tham khảo; đo đạc, quan trắc và phân tích chuyển các dữ liệu chất lượng nước phức tạp thành các chỉ số dễ hiểu, và cho người dân trong khu vực dễ dàng hiểu và nhận định về các vấn đề ô nhiễm nguồn nước dưới đất; xây dựng bản đồ thông tin chỉ số GWQIs trên nền QGIS

Kinh phí thực hiện: 13.000.000 đồng

Thời gian thực hiện: từ tháng 5/2019 – 10/2019

 1. Tên đề tài: Xác định thành phần cấp hạt và nồng độ mặn trong trầm tích sông Mekong đoạn chảy qua Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: Lê Thanh Huy (Trần Bá Linh hướng dẫn)

Mã số đề tài: TSV2019-68

Mục tiêu đề tài là đánh giá thành phần cơ giới và nồng độ mặn trong mẫu trầm tích phù sa sông Mekong đoạn chảy qua ĐBSCL, Việt Nam; thể hiện kết quả phân tích mẫu trầm tích theo động thái không gian và thời gian lên bản đồ sông Mekong đoạn chảy qua Việt Nam; thảo luận kết quả từ bản đồ, đưa ra các nhận định và đánh giá dựa vào các quy luật truyền tải, động thái thủy lực, cơ hóa lý… Từ đó, bổ sung thêm tư liệu tham khảo cho các nghiên cứu về địa mạo và và hình thái sông ngòi cho sông Mekong đoạn chảy qua Việt Nam.

Kinh phí thực hiện: 15.000.000 đồng

Thời gian thực hiện: từ tháng 5/2019 – 10/2019

 1. Tên đề tài: Đánh giá chất lượng nước mặt tại một số vị trí sông Tiền và sông Hậu.

Chủ nhiệm đề tài: Lê Thanh Khuyến (Nguyễn Công Thuận hướng dẫn)

Mã số đề tài: TSV2019-69

Mục tiêu đề tài là phân tích và đánh giá chất lượng nước trên sông Mekong đoạn từ Tân Châu đỗ ra các cửa sông; thể hiện các kết quả phân tích lên bản đồ sông Mekong chảy qua ĐBSCL và đánh giá sự thay đổi từ kết quả thực nghiệm; xác định các nguyên nhân khách quan cũng như chủ quan dẫn đến sự thay đổi của chất lượng nước sông Mekong tại khu vực nghiên cứu.

Kinh phí thực hiện: 2.725.000 đồng

Thời gian thực hiện: từ tháng 5/2019 – 10/2019

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu giải pháp xử lý bùn đáy ao nuôi tôm công nghiệp nhằm thu hồi năng lượng và sản xuất phân sinh học

Chủ nhiệm đề tài: Lê Thành Nghiệp (Nguyễn Xuân Hoàng hướng dẫn)

Mã số đề tài: TSV2019-70

Mục tiêu đề tài là đánh giá chất lượng, chất dinh dưỡng bùn đáy ao nuôi tôm ở tỉnh Kiên Giang. Nghiên cứu tái sử dụng bùn đáy ao nuôi tôm sản xuất biogas nhằm hạn chế lượng bùn thải ra ngoài môi trường góp phần phát triển bền vững nghề nuôi tôm và hạn chế ô nhiễm môi trường.

Kinh phí thực hiện: 15.000.000 đồng

Thời gian thực hiện: từ tháng 5/2019 – 10/2019

 1. Tên đề tài: Ứng dụng công nghệ UAV (Flycam) kết hợp với ảnh vệ tinh xây dựng bản đồ mảng xanh và chức năng dịch vụ hệ sinh thái tại Thành phố Cần Thơ.

Chủ nhiệm đề tài: Lê Thị Thùy Nguyên (Võ Quốc Tuấn hướng dẫn)

Mã số đề tài: TSV2019-71

Mục tiêu đề tài là xây dựng bản đồ mảng xanh đô thị TP Cần Thơ bằng UAV và ảnh vệ tinh Sentinel-2 và đánh giá giá trị dịch vụ hệ sinh thái của mảng xanh.

Kinh phí thực hiện: 14.000.000 đồng

Thời gian thực hiện: từ tháng 5/2019 – 10/2019

 1. Tên đề tài: Đánh giá sự thay đổi tổng sản lượng sơ cấp theo thời gian của các kiểu thực phủ dữ liệu viễn thám

Chủ nhiệm đề tài: Lê Văn Trí ( Trần Văn Hùng hướng dẫn)

Mã số đề tài: TSV2019-72

Mục tiêu đề tài là đánh giá sự khác biệt thay đổi cơ bản tổng sản lượng sơ cấp theo thời gian của các kiểu thực phủ khu vực ĐBSCL

Kinh phí thực hiện: 15.000.000 đồng

Thời gian thực hiện: từ tháng 5/2019 - 10/2019

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của hạn hán đến cơ cầu mùa vụ lúa sử dụng dữ liệu ảnh vệ tinh MODIS và dữ liệu khí tượng

Chủ nhiệm đề tài: Lê Vũ Bằng (Phan Kiều Diễm hướng dẫn)

Mã số đề tài: TSV2019-73

Mục tiêu đề tài là đánh giá sự biến đổi nhiệt độ và lượng mưa giữa năm hạn hán và năm trung bình dựa vào số liệu khí tượng; đánh giá sự thay đổi mùa vụ cho từng năm so với năm trung bình và năm xảy ra hiện tượng hạn hán.

Kinh phí thực hiện: 15.000.000 đồng

Thời gian thực hiện: từ tháng 5/2019 – 10/2019

 1. Tên đề tài: Xây dựng website quản lý và đánh giá chất lượng nước mặt – Thí điểm tại Thành phố Cần Thơ

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Hoàng Anh Tú (Trần Thị Kim Hồng hướng dẫn)

Mã số đề tài: TSV2019-74

Mục tiêu đề tài là Đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường nước tại thành phố Cần Thơ dựa trên số liệu quan trắc tại các trạm quan trắc và số liệu thu mẫu thực tế; xây dựng phần mềm ứng dụng tính toán chỉ số chất lượng nước; Khảo sát hiệu quả tương tác giữa phần mềm và người dùng. .

Kinh phí thực hiện: 15.000.000 đồng

Thời gian thực hiện: từ tháng 5/2019 – 10/2019

 1. Tên đề tài: Sử dụng bùn thải ao nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) thâm canh trồng cây hoa Huệ trắng (Polianthes tuberose)

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Lộc Ninh (Ngô Thụy Diễm Trang hướng dẫn)

Mã số đề tài: TSV2019-75

Mục tiêu đề tài là Đánh giá khả năng sinh trưởng và phát triển của cây Huệ trắng khi trồng trong bùn thải ao nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh; đánh giá khả năng cải thiện mặn của thạch cao trong bùn thải nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh kết hợp với trồng Huệ trắng.

Kinh phí thực hiện: 15.000.000 đồng

Thời gian thực hiện: từ tháng 5/2019 – 10/2019

 1. Tên đề tài: Ứng dụng phương pháp phân tích đa biến để xác định vị trí quan trắc và đánh giá chất lượng nước mặt tại Búng Bình Thiên, An Giang

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thanh Hòa (Nguyễn Thanh Giao hướng dẫn)

Mã số đề tài: TSV2019-76

Mục tiêu đề tài là xác định các nguồn gây ra ô nhiễm môi trường nước mặt trong khu vực nghiên cứu; đánh giá hiện trạng chất lượng nước tại Búng Bình Thiên 2019 thông qua các chỉ tiêu hóa – lý ( nhiệt độ, pH, EC, TDS, độ đục, TSS, DO, BOD, COD, NO3--N, NH4+-N, TN, PO43--P, TP, SO42-, Cl-, Coliform) và chỉ số WQI; đưa ra nhận định về các loài thực vật phiêu sinh và mối liên hệ với chất lượng nước mặt tại địa điểm nghiên cứu; xác định vị trí và các chỉ tiêu quan trắc tìm ra các nguồn tác động chính đến chất lượng nước mặt trong khu vực; đề xuất biện pháp quản lý hiệu quả chất lượng nước mặt tại BTT.

Kinh phí thực hiện: 15.000.000 đồng

Thời gian thực hiện: từ tháng 5/2019 – 10/2019

 1. Tên đề tài: Khảo sát hàm lượng kim loại nặng trong môi trường đất và lúa xung quanh bãi rác xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ, Thành phố Cần Thơ

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Yến Nhi (Trương Hoàng Đan hướng dẫn)

Mã số đề tài: TSV2019-77

Mục tiêu đề tài là Đánh giá thiệt hại do ảnh hưởng của bãi chôn lấp rác đến sản xuất lúa của các hộ xung quanh bãi rác; đánh giá hàm lượng chất hữu cơ, tổng đạm, tổng lân, pH, CEC và kim loại nặng (Mn, Cd, Zn, Cu, Cr, Ni, Pb) hiện diện trong đất ở tầng mặt tại các ruộng lúa xung quanh bãi rác; đánh giá tích tụ kim loại nặng (Mn, Cd, Zn, Cu, Cr, Ni, Pb) trong cây lúa.

Kinh phí thực hiện: 15.000.000 đồng

Thời gian thực hiện: từ tháng 5/2019 – 10/2019

 1. Tên đề tài: Ứng dụng viễn thám theo dõi tình hình canh tác lúa tại huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng dưới tác động của xâm nhập mặn

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Huỳnh Như (Võ Thị Phương Linh hướng dẫn)

Mã số đề tài: TSV2019-78

Mục tiêu đề tài là ứng dụng ảnh viễn thám theo dõi sự tăng trưởng và phát triển của cây lúa qua các giai đoạn của mùa vụ; xác định nguyên nhân gây ảnh hưởng đến sự biến động sinh trưởng và phát triển của cây lúa trong giai đoạn nghiên cứu; đánh giá khả năng ứng dụng ảnh viễn thám trong việc theo dõi và đánh giá ảnh hưởng của xâm nhập mặn trong canh tác lúa.

Kinh phí thực hiện: 15.000.000 đồng

Thời gian thực hiện: từ tháng 5/2019 – 10/2019

 1. Tên đề tài: Xây dựng bản đồ hiện trạng độ sâu ngập do lũ sử dụng ảnh viễn thám chủ động Sentinel-1 năm 2019

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Ngọc Trân (Nguyễn Thị Hồng Điệp hướng dẫn)

Mã số đề tài: TSV2019-79

Mục tiêu đề tài là theo dõi diễn tiến, mức độ ngập lũ và độ sâu ngập ở mỗi thời điểm lũ dâng; thành lập bản đồ ngập lũ trên địa bàn TP. Cần Thơ; xác định tương quan giữa kết quả giải đoán trên ảnh phân loại và cấp độ ngập lũ thực tế.

Kinh phí thực hiện: 15.000.000 đồng

Thời gian thực hiện: từ tháng 6/2019 – 11/2019

 1. Tên đề tài: Ảnh hưởng của việc hạ thấp mực nước dưới đất lên sự phân bố độ lún trong đất đồng nhất

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thiện Trí (Nguyễn Trường Thành hướng dẫn)

Mã số đề tài: TSV2019-80

Mục tiêu đề tài là xác định việc khai thác Nước dưới đất và các tính chất cơ, lý, hóa của đất tại vùng nghiên cứu; phân tích ảnh hưởng của việc bơm hút Nước dưới đất tác động đến việc sụt lún bề mặt trong lớp đất đồng nhất.

Kinh phí thực hiện: 9.000.000 đồng

Thời gian thực hiện: từ tháng 5/2019 – 10/2019

 1. Tên đề tài: Ảnh hưởng của hệ số pha loãng nước thải biogas trong hệ thống nuôi cá Sặc rằn (Trichogaster pectorlis) thâm canh kết hợp với bèo Tai tượng (Pistia stratiotes)

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Trí Thức (Phạm Việt Nữ hướng dẫn)

Mã số đề tài: TSV2019-81

Mục tiêu đề tài là xác định được khả năng cải thiện nước thải sau khi nuôi thâm canh cá Sặc rằn kết hợp với bèo Tai tượng; khả năng sinh trưởng của cá Sặc rằn ở các mức nồng độ khác nhau của nước thải sau túi biogas..

Kinh phí thực hiện: 15.000.000 đồng

Thời gian thực hiện: từ tháng 5/2019 – 10/2019

17. Tên đề tài: Đánh giá tác động của động thái tài nguyên nước mặt lên việc chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất tại huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre

Chủ nhiệm đề tài: Phạm Hồng Thái (Lê Văn Dũ hướng dẫn)

Mã số đề tài: TSV2019-82

Mục tiêu đề tài là đánh giá động thái tài nguyên nước mặt ở địa phương: lượng mưa, mực nước và độ mặn; xác định chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất đai và nguyên nhân ảnh hưởng đến sự thay đổi cơ cấu sử dụng đất đai tại địa phương; đánh giá tác động của sự thay đổi động thái tài nguyên nước lên việc chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất tại địa phương qua giai đoạn 5 năm (giai đoạn 2012-2017).

Kinh phí thực hiện: 15.000.000 đồng

Thời gian thực hiện: từ tháng

 18. Tên đề tài: Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng và đề xuất giải pháp sử dụng hiệu quả đất nông nghiệp tại huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang

Chủ nhiệm đề tài: Phạm Thị Chinh (Phạm Thanh Vũ hướng dẫn)

Mã số đề tài: TSV2019-83

Mục tiêu đề tài là phân tích hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp của huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang năm 2017; đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng đất nông nghiệp; xây dựng các kịch bản phát triển nông nghiệp định hướng đến năm 2025 và đề xuất bố trí sử dụng đất nông nghiệp phù hợp.

Kinh phí thực hiện: 15.000.000 đồng

Thời gian thực hiện: từ tháng 5/2019 - 10/2019

 19. Tên đề tài: Xác định và phân cấp một số chỉ tiêu trực (cảm) quan (Visual Soil Assessment – VSA) đất canh tác rau màu phục vụ đánh giá đất nhanh ngoài đồng

Chủ nhiệm đề tài: Phạm Văn Truyền (Lê Văn Khoa hướng dẫn)

Mã số đề tài: TSV2019-84

Mục tiêu đề tài là xác định các chỉ tiêu trực quan phục vụ đánh giá nhanh ngoài đồng; phân cấp cho các chỉ tiêu đã được xác định; đánh giá tính khả thi của việc đánh giá trực quan trên đất canh tác lúa và rau để đánh giá nhanh ngoài đồng.

Kinh phí thực hiện: 15.000.000 đồng

Thời gian thực hiện: từ tháng 5/2019 – 10/2019

 20. Tên đề tài: Đánh giá hiệu quả xử lý yếm khí nước thải chế biến thủy sản ở các nhiệt độ khác nhau

Chủ nhiệm đề tài: Phan Cao Kỳ (Phan Thanh Thuận hướng dẫn)

Mã số đề tài: TSV2019-85

Mục tiêu đề tài là đánh giá hiệu quả xử lý yếm khí nước thải từ dây chuyền chế biến thủy sản; xác định tổng lượng khí và thành phần khí CH4 ứng với các giá trị nhiệt độ khác nhau.

Kinh phí thực hiện: 15.000.000 đồng

Thời gian thực hiện: từ tháng 5/2019 – 10/2019

 21. Tên đề tài: Đánh giá hệ thống thu gom nước thải ở các khu dân cư Thành phố Cần Thơ

Chủ nhiệm đề tài: Trần Ngọc Trân (Kim Lavane hướng dẫn)

Mã số đề tài: TSV2019-86

Mục tiêu đề tài là khảo sát thống kê các khu dân cư phổ biến ở Cần Thơ về hiện trạng hệ thống thu gom nước thải và đánh giá khả năng xử lý các trạm xử lý nước thải sinh hoạt ở Cần Thơ.

Kinh phí thực hiện: 15.000.000 đồng

Thời gian thực hiện: từ tháng 5/2019 – 10/2019

 22. Tên đề tài: Xây dựng bản đồ phân bố hàm lượng phù sa trầm tích trên nhánh sông Hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chủ nhiệm đề tài: Trần Thanh Giám (Trương Chí Quang hướng dẫn)

Mã số đề tài: TSV2019-87

Mục tiêu đề tài là ước tính hàm lượng phù sa trầm tích trên nhánh sông Hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long; xác định tương quan giữa lượng phù sa thực tế và các giá trị số trên các kênh (band) ảnh; xây dựng bản đồ phân bố hàm lượng phù sa trầm tích trên nhánh sông Hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Kinh phí thực hiện: 15.000.000 đồng

Thời gian thực hiện: từ tháng 5/2019 – 10/2019

23. Tên đề tài: Mối tương quan chất lượng nguồn nước ô nhiễm chất thải chăn nuôi và sự phân bố động vật đáy

Chủ nhiệm đề tài: Trần Thị Thanh Tâm (Nguyễn Võ Châu Ngân hướng dẫn)

Mã số đề tài: TSV2019-88

Mục tiêu đề tài là sử dụng phần mềm Primer đánh giá thành phần và sự phân bố của động vật đáy ở Kênh E, đối chiếu với chỉ tiêu chất lượng nước tại vùng nghiên cứu để đánh giá tần suất xuất hiện cũng như mức độ ô nhiễm nguồn nước tại vùng nghiên cứu.

Kinh phí thực hiện: 15.000.000 đồng

Thời gian thực hiện: từ tháng 5/2019 – 10/2019

 24. Tên đề tài: Thành lập bộ mẫu tiêu bản về một số cây dược liệu vùng rừng Tràm ở Đồng bằng sông Cửu Long phục vụ giảng dạy và học tập

Chủ nhiệm đề tài: Trình Thị Thanh Hương (Võ Quang Minh hướng dẫn)

Mã số đề tài: TSV2019-89

Mục tiêu đề tài là thành lập danh lục các loài cây dược liệu vùng rừng Tràm ở ĐBSCL; thành lập tiêu bản mẫu ép khô một số cây dược liệu tại vùng rừng Tràm vùng ĐBSCL đạt được yêu cầu đặt ra là hạn chế thấp nhất sự mất màu của thực vật trong quá trình làm tiêu bản và tránh được sự phá hại của bụi bặm, ẩm mốc, côn trùng gây ra.

Kinh phí thực hiện: 15.000.000 đồng

Thời gian thực hiện: từ tháng 5/2019 – 10/2019

 25. Tên đề tài: Xây dựng mô hình vườn cây dược liệu phổ biến dưới tán rừng ở Đồng bằng sông Cửu Long phục vụ giảng dạy và học tập

Chủ nhiệm đề tài: Võ Thế An (Huỳnh Thị Thu Hương hướng dẫn)

Mã số đề tài: TSV2019-90

Mục tiêu đề tài là thu thập nguồn dược liệu phổ biến dưới tán rừng đang phát triển trong dân gian, được sử dụng thường xuyên trong quá trình nghiên cứu và phục vụ giảng dạy mà tại trường chưa có. Xác định giá trị của các loại cây làm thuốc; tổng hợp, lập danh mục và xây dựng vườn dược liệu riêng phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập các ngành có chuyên môn liên quan; tạo nên cảnh quan xanh đẹp, hạn chế cỏ dại, tận dụng nguồn đất trống

Kinh phí thực hiện: 15.000.000 đồng

Thời gian thực hiện: từ tháng 5/2019 – 10/2019

Thông báo

Số lượt truy cập

14097648
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
6703
24639
351351
14097648

                                                            Tên đơn vị: Khoa Môi Trường & Tài Nguyên Thiên Nhiên - ĐHCT
                                                            Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
                                                            Số điện thoại: (0292) 3831068
                                                            Email: kmttntn@ctu.edu.vn