Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

TUYỂN SINH THẠC SỸ 

TT

Tên Ngành - chuyên ngành mã ngành

Ngành đúng, ngành phù hợp

Môn thi

Tên ngành gần/Học phần bổ sung kiến thức

Chỉ tiêu

1

Khoa học môi trường (8440301)

Khoa học môi trường

1. Toán thống kê

2. Sinh thái học cơ bản

3. Anh văn

Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Kỹ thuật môi trường, Khoa học đất.

Các HP  bổ sung kiến thức:

1.        Cơ sở Khoa học môi trường

2.        Hóa môi trường ứng dụng

3.        Đánh giá chất lượng đất, nước, không khí

17

2

Kỹ thuật môi trường (8520320)

Kỹ thuật môi trường,

Công nghệ kỹ thuật môi trường

1. Toán thống kê

2. Kỹ thuật môi trường

3. Anh văn

Kỹ thuật hóa học, Kỹ thuật vật liệu, Kỹ thuật vật liệu kim loại, Kỹ thuật tài nguyên nước, Khoa học môi trường, Quản lý Tài nguyên và Môi trường.

Các HP  bổ sung kiến thức:

1.        Hóa kỹ thuật môi trường

2.        Vi sinh vật kỹ thuật môi trường

3.        Công trình xử lý môi trường

4.        Sinh hóa kỹ thuật môi trường

5.        Công nghệ môi trường đại cương

6.        Chuyển hóa và lan truyền ô nhiễm

10

3

Quản lý đất đai (8850103)

Quản lý đất đai

1. Toán thống kê

2. Trắn địa

3. Anh văn

Khoa học đất, Quản lý tài nguyên và môi trường

Các HP  bổ sung kiến thức:

1.        Trắc địa đại cương

2.        Đánh giá đất đai

3.        Hệ thống thông tin địa lý GIS

16

4

Quản lý tài nguyên và môi trường

Chuyên ngành: Biến đổi khí hậu và Quản lý đồng bằng (dự án ODA Nhật Bản)

(8850101)

Quản lý tài nguyên và Môi trường

1. Toán thống kê

2.Quản lý tài nguyên môi trường

3. Anh văn

Khoa học môi trường, Kỹ thuật tài nguyên nước, Khoa học đất, Lâm sinh, Kỹ thuật môi trường, Kinh tế tài nguyên thiên nhiên, Quản lý đất đai.

Các HP  bổ sung kiến thức:

1.        Bản đồ học và GIS

2.        Thống kê phép thí nghiệm môi trường

3.        Quản lý chất lượng môi trường

8

 

15

TUYỂN SINH TIẾN SỸ

TT

Tên Ngành - chuyên ngành

Ngành tốt nghiệp phù hợp

Tên ngành gần phải học bổ sung kiến thức

1

Môi trường đất và nước

Khoa học môi trường

Các ngành bổ sung kiến thức:

Khoa học đất, Kỹ thuật môi trường, Quản lý tài nguyên và môi trường, Sinh thái học, Kỹ thuật tài nguyên nước, Quản lý đất đai, Công nghệ sinh học

 

Quản lý đất đai

Quản lý đất đai

Quản lý tài nguyên và môi trường, Khoa học đất

Thông báo

Số lượt truy cập

3901977
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
1439
15464
164150
3901977

Tên đơn vị: Khoa Môi Trường & Tài Nguyên Thiên Nhiên - ĐHCT
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3831068
Email: kmttntn@ctu.edu.vn