Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ                                                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA MÔI TRƯỜNG & TNTN                                                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  301 /KMT&TNTN                                                                                                    Cần Thơ, ngày  28  tháng 9  năm 2017

 

    THƠ MỜI

Tham dự báo cáo chuyên đề khoa học

    

Theo kế hoạch hoạt động, Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên sẽ tổ chức báo cáo chuyên đề khoa học “Phương pháp xây dựng phương trình tính sinh khối cây Keo lai ở các cấp tuổi tại U Minh Hạ, Cà Mau”.

 Thời gian: lúc 14 giờ ngày 02/10/2017

Địa điểm: Hội trường, Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên

Báo cáo viên: PGs.TS. Lê Tấn Lợi

Ngôn ngữ sử dụng: tiếng Việt

 Kính mời Quý Thầy, Cô và các em sinh viên đến tham dự.

           

            Trân trọng.

                                                                                                                                                                                 TRƯỞNG KHOA

Nơi nhận:

- TB lên web Khoa;                                                                                                                                                         Đã ký

- Lưu: VT.                                                                                           

                                                                                                                                                                               Nguyễn Hiếu Trung

 

 

Thông báo

Số lượt truy cập

14070706
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
17758
136572
324409
14070706

                                                            Tên đơn vị: Khoa Môi Trường & Tài Nguyên Thiên Nhiên - ĐHCT
                                                            Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
                                                            Số điện thoại: (0292) 3831068
                                                            Email: kmttntn@ctu.edu.vn