Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ                                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   KHOA MÔI TRƯỜNG & TNTN                                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     Số: 158 /KMT&TNTN                                                                                                Cần Thơ, ngày  12 tháng 6  năm 2018

  THƠ MỜI

Tham dự báo cáo chuyên đề khoa học

  Theo kế hoạch hoạt động, Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên sẽ tổ chức báo cáo các chuyên đề khoa học sau:

  1. Công nghiệp 4.0: Hiện trạng và tiềm năng phát triển trong các ngành nông nghiệp, tài nguyên môi trường”

Báo cáo viên: GS. Võ Quang Minh

   2. Quản lý, bảo vệ và phát triển Vườn Chim Trung Tâm Nông Nghiệp Mùa Xuân – huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

Báo cáo viên: ThS. Lê Văn Dũ

 Thời gian: lúc 14 giờ ngày 18/6/2018

Địa điểm: Hội trường 1, Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên

Ngôn ngữ sử dụng: tiếng Việt

                       Kính mời Quý Thầy, Cô và các em sinh viên đến tham dự.

                       Trân trọng.

                      

                                                                                                                                       TRƯỞNG KHOA

Nơi nhận:

- TB lên web Khoa;                                                                                                               Đã ký              

- Lưu: VT.                                                                                           

                                                                                                                                   Nguyễn Văn Công

 

Thông báo

Số lượt truy cập

14170444
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
5228
97435
424147
14170444

                                                            Tên đơn vị: Khoa Môi Trường & Tài Nguyên Thiên Nhiên - ĐHCT
                                                            Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
                                                            Số điện thoại: (0292) 3831068
                                                            Email: kmttntn@ctu.edu.vn