HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VLVH VÀ ĐÀO TẠO TỪ XA

          Phối hợp Trung tâm Liên kết đào tạo, Trường Đại học Cần Thơ (trước đó là Phòng đào tạo), các ngành đào tạo trong Khoa đã có lịch sử đào tạo liên kết từ những năm 1997. Tính từ thời điểm đó đến nay, Khoa đã có liên kết đào tạo với 13 đơn vị liên kết đào tạo. Các ngành đào tạo liên kết nhiều nhất là Quản lý đất đai, Kỹ thuật môi trường, Quản lý tài nguyên và môi trường. Số lượng SV hệ VLVH tính đến nay là 890 sinh viên. Khoa chưa tuyển sinh hệ đào tạo từ xa; tuy nhiên, Khoa đang chuẩn bị chiêu sinh hệ đào tạo từ xa cho một số ngành.

Information

Length of Visit

106689
Today
This week
This month
All
47
623
2871
106689