No.

Name

Education

Specialization

Email

1

Nguyễn Đình Giang Nam

PhD

Water resources management

ndgnam@ctu.edu.vn

2

Huỳnh Vương Thu Minh

PhD

Water resources management and engineering

hvtminh@ctu.edu.vn

3

Assoc.Prof. Nguyễn Hiếu Trung

PhD

Natural Resources management and GIS

nhtrung@ctu.edu.vn

4

Assoc.Prof.  Văn Phạm Đăng Trí

PhD

Numerical modeling and River management

vpdtri@ctu.edu.vn

5

Assoc.Prof. Lê Anh Tuấn

PhD

Hydrological environment

latuan@ctu.edu.vn 

6

Assoc.Prof. Nguyễn Võ Châu Ngân

PhD

Emvironmental engineering

nvcngan@ctu.edu.vn

7

Lâm Văn Thịnh

PhD

Water resources management and engineering

lvthinh@ctu.edu.vn

8

Nguyễn Hồng Đức

PhD fellow

Water resources management and engineering

nhduc@ctu.edu.vn  

9

Võ Quốc Thành

PhD

Hydrodynamics and Morphodynamics

quocthanh@ctu.edu.vn

10

Phan Kỳ Trung

MSc

Water resources management

pktrung@ctu.edu.vn

11

Lê Như Ý

Eng.

Water resources engineering

leny@ctu.edu.vn

Information

Length of Visit

327644
Today
This week
This month
All
33
4235
7657
327644