TẠP CHÍ/XUẤT BẢN QUỐC TẾ NĂM 2020

  1. Nguyen MN, Nguyen PTB, Văn Phạm Đăng Trí, et al. An understanding of water governance systems in responding to extreme droughts in the Vietnamese Mekong Delta. Int J Water Resour Dev. 2020;00(00):1-22. doi:10.1080/07900627.2020.1753500

  2. Võ Quốc Thành, Roelvink D, van der Wegen M, Tu LX, Reyns J, Võ Thị Phương Linh. Spatial topographic interpolation for meandering channels. J Waterw Port, Coastal, Ocean Eng [Internet]. 2020; accepted (2008):1–11. Available from: doi: 10.1061/(ASCE)WW.1943-5460.0000582

  3. Võ Quốc Thành, Roelvink D, Van Der Wegen M, Reyns J, Kernkamp H, Van Vinh G, et al. Flooding in the Mekong Delta: The impact of dyke systems on downstream hydrodynamics. Hydrol Earth Syst Sci. 2020; 24(1):189–212. 

  4. Tu LX, Võ Quốc Thành, Reyns J, Van SP, Anh DT, Dang TD, et al. Sediment transport and morphodynamical modeling on the estuaries and coastal zone of the Vietnamese Mekong Delta. Cont Shelf Res [Internet]. 2019; 186 (July) :64–76. Available from: https://doi.org/10.1016/j.csr.2019.07.015

  5. Võ Quốc Thành, Reyns J, Wackerman C, Eidam EF, Roelvink D. Modelling suspended sediment dynamics on the subaqueous delta of the Mekong River. Cont Shelf Res [Internet]. 2017; 147 (July):213–30. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.csr.2017.07.013

  6. Tuu NT, Văn Phạm Đăng Trí, Kim S, Phuong TN, Mong TL, Tuan PV. Surface water resource assessment of paddy rice production under climate change in the Vietnamese Mekong Delta: a system dynamics modeling approach. J Water Clim Chang. 2020; 8 (41 (Special Issue: From Local to Global Precipitation Dynamics and Climate Interaction)):1–24.

ResearchGate TNĐĐ

Thông báo

Đoàn thể/ Hội cựu Sinh viên

Số lượt truy cập

2605969
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
4833
38316
112258
2605969

Tên đơn vị: Khoa Môi Trường & Tài Nguyên Thiên Nhiên - ĐHCT
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3831068
Email: kmttntn@ctu.edu.vn