Danh sách các đề tài NCKH của cán bộ từ 2017

 

TT

Tên đề tài 

Tác giả 

Thời gian 

Ghi chú

 1

Thành phần phiêu sinh thực vật và mối quan hệ với chất lượng môi trường nước ở trung tâm nông nghiệp mùa xuân, huyện Phụng hiệp, Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam

Trương Hoàng Đan 

2017

Tạp chí Khoa học ĐH Trà Vinh

 2

Thành phần loài và sự phân bố của Bướm tại Trung tâm Nông nghiệp Mùa xuân, Hậu Giang

Trương Hoàng Đan 

2017

Tạp chí Khoa học ĐH Trà Vinh

 3

 Thành phần loài và sự phân bố của động vật đất phổ biến tại Khu bảo tồn Thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, tỉnh Hậu Giang

Trần Thị Kim Hồng, Lê Trọng Thắng, Trương Thanh Tân, Bùi Trường Thọ và Nguyễn Văn Bé

2017

Tại chí môi trường, Đại học Cần Thơ

 4

 Sự phân bố và thành phần loài nấm lớn tại Khu bảo tồn Thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, tỉnh Hậu Giang

Trần Thị Kim Hồng, Lê Trọng Thắng, Trương Thanh Tân, Bùi Trường Thọ và Nguyễn Văn Bé

2017

Tại chí môi trường, Đại học Cần Thơ

 5

Mechanical and Chemical Stabilities of Barium Alginate Gel: Influence of Chemical Concentrations

Pongsatorn Taweetanawanit, Thana Radpukdee, Nguyen Thanh Giao, and Sumana Siripattanakul-Ratpukdi

2017

Key Engineering Materials

 6

Influence of Silver Nanoparticles and Liberated Silver Ions on Nitrifying Sludge: Ammonia Oxidation Inhibitory Kinetics and Mechanism

Nguyen Thanh Giao, Tawan Limpiyakorn, Pattaraporn Kunapongkiti, Pumis Thuptimdang, Sumana Siripattanakul-Ratpukdi

2017

Journal of Environmental Science and Pollution research

 7

Water Quality in Intensive Climbing Perch Ponds (Anabas testudineus) and Suggestion for Better Management of Wastewater Discharge

Nguyen Van Be, Nguyen Thanh Giao, Truong Hoang Đan, Tran Van Be,Le Minh Thuan

2017

IJIR

 8

Nghiên cứu xử lý nước thải sơ chế gà rán công nghiệp bằng phương pháp ozone hóa hệ sinh thái biển

Nguyễn Điền Châu, Trương Hoàng Đan, Thái Phương Vũ

2018

 
 9

Ứng dụng phần mềm primer đánh giá sự phân bố cá tự nhiên ở vùng đệm Vườn Quốc gia U Minh Hạ - Cà Mau

Lê Văn Dũ, Nguyễn Thu Thùy Anh, Trương Hoàng Đan, Nguyễn Thanh Giao, Phạm Quốc Thái

2019

Tạp chí khoa học Đại học Cần Thơ

 10

Đánh giá tính đa dạng phiêu sinh động vật ở vùng đệm Vườn Quốc gia U Minh Hạ tỉnh Cà Mau

Lê Văn Dũ, Phạm Sỹ Nguyên, Trần Thị Ngọc, Trương Hoàng Đan, Nguyễn Thanh Giao, Phạm Quốc Thái

2019

Tạp chí khoa học Đại học Cần Thơ

 11

Ứng dụng thống kê đa biến trong đánh giá chất lượng nước mặt ở Vườn Quốc Gia U Minh Hạ - Cà Mau

Lê Văn Dũ, Nguyễn Thu Thùy Anh, Trương Hoàng Đan, Nguyễn Thanh Giao, Trần Văn Sơn, Lê Thị Hồng Nga, Phạm Quốc Thái

2019

Tạp chí khoa học Đại học Cần Thơ

 12  Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải nhà máy mía đường của cây Mái dầm  Nguyễn Thanh Bình, Trương Hoàng Đan, Lê Mỹ Hạnh  2019  

Số lượt truy cập

1324486
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
1446
13229
121538
1324486

Tên đơn vị: Khoa Môi Trường & Tài Nguyên Thiên Nhiên - ĐHCT
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3831068
Email: kmttntn@ctu.edu.vn