TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

 

 

HỘI THẢO KHOA HỌC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

TÀI NGUYÊN ĐẤT ĐAI - TIỀM NĂNG VÀ PHÁT  TRIỂN

<script> (function() { var st = document.createElement('script'); st.type = 'text/javascript'; st.async = true; st.src = 'https://www.researchgate.net/javascript/plugin/plugin-api-min.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(st, s); })(); </script> 
<div class="rg-plugin" data-stats="true" data-faces="true" data-publications="true" data-height="600" data-width="300" data-theme="light" data-type="department" data-installationId="543a6a22d685cc5b218b46a4" />

Ngày 09 tháng 08 năm 2019

 THÔNG BÁO SỐ 1

 

Hội thảo dự kiến sẽ được tổ chức vào thứ 6, ngày 09 tháng 08 năm 2019 tại trường Đại học Cần Thơ. Thông qua Hội thảo các đại biểu có thể gặp gỡ, trao đổi và thảo luận đóng góp ý kiến cho đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển ngành Quản lý đất đai trong thời kỳ hội nhập của cách mạng công nghiệp 4.0, có thể gặp gỡ, công bố và thảo luận các kết quả nghiên cứu khoa học, định hướng nghiên cứu và triển khai công nghệ trong các lĩnh vực chuyên môn. Hội nghị cũng là dịp gắn nghiên cứu khoa học với việc nâng cao chất lượng đào tạo và tăng cường hợp tác giữa các trường Đại học, Cao đẳng, các Viện nghiên cứu và các sở Tài nguyên Môi trường. Ban Tổ chức Hội thảo xin trân trọng thông báo đến các nhà khoa học, các nhà quản lý, các tổ chức có liên quan, các cựu sinh viên, các nghiên cứu sinh và học viên cao học ngành Quản lý đất đai và các ngành có liên quan.

  1.  THÀNH PHẦN THAM GIA HỘI THẢO

- Các nhà quản lý thuộc các lĩnh vực liên quan.

- Giảng viên, nhà khoa học, nghiên cứu sinh, học viên sau đại học, sinh viên trong và ngoài Đại học Cần Thơ.

- Cựu sinh viên ngành Quản lý Đất đai - Đại học Cần Thơ

  1.  HÌNH THỨC TỔ CHỨC

Hội thảo toàn thể: Các báo cáo mời và thảo luận chung.

Báo cáo tại các tiểu ban: Các báo cáo tham luận (oral) và treo bảng (poster).

Triển lãm về những hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực Quản lý Đất đai và tài nguyên trong thời gian qua.

  1.  CÁC LĨNH VỰC

* Chính sách đất đai                                                      * Quy hoạch sử dụng đất đai                 

* Quản lý đất đai                                                           * Công nghệ thông tin trong Quản lý tài nguyên đất đai

* Quản lý, quy hoạch vùng và đô thị                               * Quản lý môi trường tài nguyên và khoáng sản

* Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.                       * GIS – Viễn thám, công nghệ UAV.

* Tiềm năng đất đai trong phát triển                                * Đo đạc đất đai

   nông nghiệp hữu cơ và công nghệ cao

* Quản lý suy thoái đất đai, phân bón và môi trường Đất.* Kinh tế tài nguyên Đất đai

  1.  HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA

Các báo cáo tham gia hội thảo đăng ký trực tiếp theo địa chỉ: Email: htqldd2019@ctu.edu.vn,

Hoặc liên hệ với:           TS. Phan Kiều Diễm (ĐT: 0983954243), Email: pkdiem@ctu.edu.vn

  1. Phạm Thanh Vũ (ĐT: 0918364662), Email: ptvu@ctu.edu.vn.

Trang web: http://conference.ctu.edu.vn/introduction.php?conf_id=QLD19

  1.  CÁC THỜI HẠN

20/02 - 10/05/2019:

Gửi Thông báo số 1, Tác giả hoặc đồng tác giả gởi bài tóm tắt báo cáo (Abstract), báo cáo tham luận.

10/05 - 20/05/2019:

Gửi thông báo số 2, thông báo đến các tác giả chấp nhận kết quả tóm tắt và gửi thể lệ viết toàn văn, tham luận.

20/05 - 10/07/2019:

 

10/07 - 30/07/2019:

Gởi bài toàn văn qua email được trình bày theo đúng quy cách bài viết gởi đăng Tạp chí và báo cáo tham luận của các đơn vị.

Gửi thư mời Đăng ký tham dự Hội thảo và kỷ niệm 20 năm ngành Quản lý Đất đai. Thông báo Bài viết được chấp nhận báo cáo Oral và đăng trên tạp chí khoa học có ISSN.

 

                       

                                        

                                                     BAN TỔ CHỨC

 

 

ResearchGate TNĐĐ

Số lượt truy cập

455304
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
1484
26152
71686
455304

Tên đơn vị: Khoa Môi Trường & Tài Nguyên Thiên Nhiên - ĐHCT
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3831068
Email: kmttntn@ctu.edu.vn