• GIỚI THIỆU

        Phòng thí nghiệm (PTN) Quản lý môi trường được thành lập theo QĐ số 1805 ngày 27/5/2016.  Đây là phòng thí nghiệm chuyên ngành phục vụ cho công tác giảng dạy, nghiên cứu. Phòng thí nghiệm hoạt động thường xuyên tạo điều kiện cho sinh viên thực hành thí nghiệm để củng cố lý thuyết, hỗ trợ các môn chuyên ngành và phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học ở cán bộ, sinh viên.

    • NHÂN LỰC

 Trưởng phòng thí nghiệm: TS. Nguyễn Thanh Giao

    • TRANG THIẾT BỊ CỦA PHÒNG THÍ NGHIỆM HIỆN TẠI

    Phòng thí nghiệm có đủ các thiết bị, dụng cụ chuyên ngành, Đồng thời phối hợp với các phòng thí nghiệm khác trong khoa để đảm bảo đầy đủ phục vụ cho học tập, nghiên cứu.

   Các trang thiết bị của PTN được đầu tư chủ yếu từ ngân sách và chương trình hợp tác quốc tế, đặc biệt là chương trình ODA của Nhật.

    • LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG - ỨNG DỤNG

 Phòng thí nghiệm Quản lý Môi trường đảm bảo hai chức năng chính là tham gia giảng dạy thực hành và hỗ trợ nghiên cứu khoa học:

- Giảng dạy

- Hướng dẫn sinh viên thực tập

- Nghiên cứu đánh giá quản lý tài nguyên môi trường và đa dạng sinh học. Cụ thể phân tích các chỉ số đa dạng sinh học của nhóm sinh vật sẽ được ứng dụng cho công tác bảo tồn tài nguyên sinh học bao gồm duy trì loài sinh vật bản địa song song với công tác quản lý, ngăn chặn sinh vật ngoại lai;

- Phân tích đa dạng sinh vật chỉ thị nhóm thủy sinh vật và sinh vật đáy ứng dụng cho việc đánh giá chất lượng môi trường đất, nước…

- Hỗ trợ nghiên cứu, phân tích trong các đề tài hợp tác trong và ngoài nước

- Hỗ trợ sinh viên thực hiện luận văn tốt nghiệp 

    • PHƯƠNG HƯỚNG NGHIÊN CỨU - PHÁT TRIỂN

    Phòng thí nghiệm phát triển nguồn nhân lực, thường xuyên cho các cán bộ đi tập huấn để nâng cao trình độ chuyên môn.

    Phòng thí nghiệm sẽ tiếp tục tăng cường, bổ sung đầy đủ các thiết bị để phục vụ giảng dạy thực
hành môn học và các dự án nghiên cứu trong lĩnh vực chuyên môn ngành cũng như các lĩnh vực,
ngành liên quan khác...

Số lượt truy cập

4079778
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
2573
22573
135186
4079778

Tên đơn vị: Khoa Môi Trường & Tài Nguyên Thiên Nhiên - ĐHCT
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3831068
Email: kmttntn@ctu.edu.vn