•  Trưởng phòng: Ths. Dương Trí Dũng
  • Chức năng: nhằm phục vụ cho giảng dạy, nghiên cứu và phân tích các vấn đề liên quan đến tài nguyên sinh vật. Phòng thực hành hoạt động thường xuyên tạo điều kiện cho sinh viên thực hành thí nghiệm để cũng cố lý thuyết và hỗ trợ cho các môn chuyên ngành. 
  • Trang thiết bị: phòng thực hành có các thiết bị chuyên ngành phục vụ tốt cho các lĩnh vực nghiên cứu liên quan đến tài nguyên đất, thực vật và thủy sinh vật

Các chỉ tiêu mà PTH Tài nguyên Sinh Vật có khả năng kiểm định

STT

Chỉ tiêu

Phương pháp

Thiết bị chính

01

Ðịnh tính phytoplankton

Dựa vào các tài liệu phân loại mới nhất của Việt Nam và thế giới

- Kính hiển vi

02

Ðịnh lượng phytoplankton

Đếm cá thể trong ngành

- Kính hiển vi

03

Ðịnh tính zooplankton

Dựa vào các tài liệu phân loại mới nhất của Việt Nam và thế giới

- Kính hiển vi

04

Ðịnh lượng zooplankton

Đếm cá thể theo loài

- Kính hiển vi

05

Ðịnh tính zoobenthos

Dựa vào các tài liệu phân loại mới nhất của Việt Nam và thế giới

- Kính lúp và kính hiển vi

06

Ðịnh lượng zoobenthos

Đếm và cân cá thể theo loài

- Kính lúp và kính hiển vi

07

Phân loại cá

Dựa vào các tài liệu phân loại mới nhất của Việt Nam và thế giới

- Kính lúp và kính hiển vi

08

Phân loại giáp xác

Dựa vào các tài liệu phân loại mới nhất của Việt Nam và thế giới

- Kính lúp và kính hiển vi

09

Chlorophyll - a

- Phương pháp so màu (theo Standard methods của APHA)

- Máy so màu U2800-Hitachi

Thông báo

Số lượt truy cập

4098948
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
2034
17764
17764
4098948

Tên đơn vị: Khoa Môi Trường & Tài Nguyên Thiên Nhiên - ĐHCT
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3831068
Email: kmttntn@ctu.edu.vn