• Trưởng phòng: Ts. Trần Sỹ Nam - SĐT liên hệ: 0919 616 382; Email: tsnam@ctu.edu.vn
  • Chức năng: phục vụ cho giảng dạy thực tập, nghiên cứu và phân tích các thông số liên quan đến độc học môi trường.

Các chỉ tiêu mà PTH Độc học Môi trường có khả năng kiểm định

STT

Chỉ tiêu

Phương pháp

Thiết bị chính

01

Xác định nồng độ gây chết 50% sinh vật (LC50) của các chất ô nhiễm

APHA, 1998

Hệ thống thí nghiệm nước tĩnh, thay nước định kỳ

02

Hoạt tính enzyme chỉ sự nhiễm độc của sinh vật

- Cholinesterase

- Acetylcholinesterase

- Butyrylcholinesterase

 

Ellman et al., (1961)

 

Máy so màu Hitachi UV-2900 (Japan)

03

N-NO2-

APHA, 1998

Máy so màu Hitachi UV-2900 (Japan)

04

N-NH3

APHA, 1998

Máy so màu Hitachi UV-2900 (Japan)

05

H2S

APHA, 1998

Máy so màu Hitachi UV-2900 (Japan)

06

Thuốc trừ sâu gốc Clo hữu cơ

APHA, 1998

Máy sắc ký khí khối phổ GCMS Shimadzu 2010 và các thiết bị hỗ trợ phân tích khác của các đơn vị trong Trường

07

Thuốc trừ sâu gốc lân hữu cơ

APHA, 1998 Máy sắc ký khí khối phổ GCMS Shimadzu 2010 và các thiết bị hỗ trợ phân tích khác của các đơn vị trong Trường

08

Thuốc trừ sâu carbamate

APHA, 1998 Máy sắc ký khí khối phổ GCMS Shimadzu 2010 và các thiết bị hỗ trợ phân tích khác của các đơn vị trong Trường

09

Thuốc trừ sâu gốc cúc tổng hợp

APHA, 1998 Máy sắc ký khí khối phổ GCMS Shimadzu 2010 và các thiết bị hỗ trợ phân tích khác của các đơn vị trong Trường

10

Asen (As)

APHA, 1998 PTH liên kết với các đơn vị khác trong Trường để thực hiện phân tích

11

Cadimi (Cd)

APHA, 1998 PTH liên kết với các đơn vị khác trong Trường để thực hiện phân tích

12

Chì (Pb)

APHA, 1998 PTH liên kết với các đơn vị khác trong Trường để thực hiện phân tích

13

Kẽm (Zn)

APHA, 1998 PTH liên kết với các đơn vị khác trong Trường để thực hiện phân tích

14

Đồng (Cu)

APHA, 1998 PTH liên kết với các đơn vị khác trong Trường để thực hiện phân tích

Ngoài các chỉ tiêu trên PTH Độc học Môi Trường còn có khả năng phân tích một số chỉ tiêu về ô nhiễm môi trường đất và nước khác

Thông báo

Số lượt truy cập

4079685
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
2480
22480
135093
4079685

Tên đơn vị: Khoa Môi Trường & Tài Nguyên Thiên Nhiên - ĐHCT
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3831068
Email: kmttntn@ctu.edu.vn