- Thông tin chung:

+ Người phụ trách: TRẦN SỸ NAM

+ Email liên hệ: tsnam@ctu.edu.vn

+ Số điện thoại: 0919 616 382

- Chức năng:

+ Phục vụ công tác giảng dạy những học phần môn học có liên quan.

+ Nghiên cứu và phân tích các thông số liên quan đến độc học môi trường.

- Nhiệm vụ:

+ Thực hiện các thí nghiệm nghiên cứu về độc chất môi trường như: xác định nồng độ gây chết 50% sinh vật (LC50) của các chất ô nhiễm, ảnh hưởng chất ô nhiễm đến hoạt tính enzyme Cholinesterase, Acetylcholinesterase và Butyrylcholinesterase trong cơ thể sinh vật.

+ Phân tích mẫu đất, nước.

- Một số thiết bị chính: 

+ Máy so màu UV-VIS2900.

+ Máy đo pH HM-31P – TOA DKK, ECCM-31P – TOA DKK , DO-31P – TOA DKK.

+ Máy Ly Tâm Microlitre Tốc Độ Cao Hermle 14000 RPM.

+ Nồi hấp tiệt trùng tự động Sturdy SA- 300H

+ Máy cất nước 2 lần A4000D.

+ Tủ sấy 105oC.

+ Tủ đun 550oC.

+ Cân điện tử PA 214 OHAUS - USA

- Học phần phụ trách giảng dạy, lĩnh vực nghiên cứu

+ Quan trắc và đánh giá tác động môi trường

+ Đánh giá rủi ro

+ Hóa học môi trường ứng dụng

+ Năng lượng tái tạo

- Bài báo xuất bản có liên quan

+ Nguyễn Văn Công, Đào Kim Thoa, Trần Sỹ Nam, Mitsunori Tarao. 2020. ĐỘC CẤP TÍNH VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA QUINALPHOS ĐẾN ENZYME CHOLINESTERASE Ở TÔM CÀNG XANH (MACROBRACHIUM ROSENBERGII). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số CĐ Thủy sản. 20-28.

+ Nguyễn Văn Công, Nguyễn Xuân Khuê, Huỳnh Thị Giàu, Nguyễn Đăng Khoa, Huỳnh Văn Thảo, Huỳnh Công Khánh, Nguyễn Thanh Giao, Trần Sỹ Nam, Phạm Quốc Nguyên, Mitsunori Tarao. 2019. ĐỘC CẤP TÍNH VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MARSHAL 200SC LÊN HOẠT TÍNH CHOLINESTERASE VÀ SINH TRƯỞNG CÁ RÔ PHI (OREOCHOROMIS NILOTICUS). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Môi trường. 135-141.

+ Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Văn Công. 2018. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT Ở MỘT SỐ VÙNG CANH TÁC LÚA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tài nguyên và Môi trường. 05. 26-30.

+ Trần Sỹ Nam, Hồ Vũ Khanh, Châu Quan Tâm, Võ Chí Linh, Nguyễn Văn Công. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA IPROBENFOS LÊN TỶ LỆ SỐNG, ENZYME CHOLINESTERASE VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÁ RÔ ĐỒNG (ANABAS TESTUDINEUS). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2017. 71-78.

+ Nguyễn Văn Công, Nguyễn Văn Toàn. 2017. ẢNH HƯỞNG CỦA HỖN HỢP HOẠT CHẤT FENOBUCARB VÀ CHLORPYRIFOS ETHYL ĐẾN HOẠT TÍNH CHOLINESTERASE Ở CÁ LÓC (CHANNA STRIATA) (EFFECTS OF COMBINATION INSECTICIDE FENOBUCARB AND CHLORPYRIFOS ETHYL ON CHOLINESTERASE ACTIVITY IN SNAKEHEAD FISH (CHANNA STRIA). Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiêp. 5. 66-71.

+ Nguyễn Văn Toàn, Dao Trong Ngu, Nguyễn Văn Bé, Phạm Văn Toàn, Trịnh Diệp Phương Danh, Nguyễn Văn Công. 2017. SO SÁNH ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG ĐƠN LẺ VÀ KẾT HỢP HOẠT CHẤT FENOBUCARB VÀ CHLORPYRIFOS ETHYL CHO LÚA ĐẾN CHOLINESTERASE Ở CÁ LÓC (CHANNA STRIATA) SỐNG TRÊN RUỘNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Môi trường 2017. 49-54.

+ Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Văn Công, Châu Thành Tươi. 2015. ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CHỨA HOẠT CHẤT CHLORPYRIFOS ETHYL LÊN CHILINESTERASE Ở CÁ LÓC GIAI ĐOẠN GIỐNG. Tạp chí khoa học và công ngh6e5 Việt Nam. 9. 33-37.

+ Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Văn Công, Dao Trong Ngu. 2015. RESPONSE OF CHLOINESTERASE TO INSECTICIDE CHLORPYRIFOS ETHYL IN SNAKEHEAD FISH (CHANNA STRIATA) IN RICEFIELD OF VIENAMESE MEKONG DELTA. Journal of Science and Technology 53 (3A) (2015). 53(3A). 277-282.

+ Phạm Quốc Nguyên, Nguyễn Văn Công, Nguyễn Thị Ngọc Yến, Trương Quốc Phú. 2015. ẢNH HƯỞNG CỦA TỔNG ĐẠM AMON LÊN SINH TRƯỞNG CÁ TRA (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS). Tạp chí khoa học ĐHSP TPHCM. 5 (70). 168-180

+ Phạm Quốc Nguyên, Nguyễn Văn Bé, Nguyễn Văn Công. 2014. XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG BÙN ĐÁY AO NUÔI CÁ TRA (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS) VÀ SỬ DỤNG TRONG CANH TÁC RAU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 35. 78-89.

+ Phạm Quốc Nguyên, Trương Quốc Phú, Nguyễn Văn Công, Lê Hồng Y. 2014. ẢNH HƯỞNG CỦA PH LÊN ĐỘC TÍNH CỦA TỔNG ĐẠM AMÔN TRONG NƯỚC ĐỐI VỚI CÁ TRA (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS) CỠ GIỐNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 30. 64-71.

+ Nguyễn Văn Công, Phạm Hữu Nghị. 2013. ẢNH HƯỞNG CỦA SỬ ỤNG PHỐI TRỘN THUỐC TRỪ SÂU HOẠT CHẤT CHLORPYRIFOS ETHYL VÀ FENOBUCARB CHO LÚA ĐẾN ĐẾN ENZYME CHLOLINESTERASE Ở CÁ RÔ ĐỒNG. TCKH ĐH Sư phạm. 47. 98.

+ VO THI YEN LAM , Nguyễn Văn Công. 2013. ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT FENOBUCARB ĐẾN CHOLINESTERASE Ở CÁ LÓC (CHANNA STRIATA) TRONG RUỘNG LÚA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 25. 142-148.

+ Trần Sỹ Nam, Nguyễn Văn Công, Võ Ngọc Thanh, Phạm Quốc Nguyên. 2012. ẢNH HƯỞNG CỦA ALPHA-CYPERMETHRIN LÊN ENZYME CHOLINESTERASE VÀ SINH TRƯỞNG CÁ RÔ ĐỒNG (ANABAS TESTUDINEUS). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 23a. 262-272.

+ Nguyễn Văn Công, Phạm Quốc Nguyên , Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Võ Ngọc Thanh. 2011. ẢNH HƯỞNG CỦA CYPERMETHRIN LÊN TỶ LỆ SỐNG, TẦN SUẤT ĐỚP KHÍ TRỜI VÀ SINH TRƯỞNG CÁ RÔ ĐỒNG (ANABAS TESTUDINEUS) GIAI ĐOẠN GIỐNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 19b. 197-208.

+ Nguyễn Văn Công, Nguyễn Thanh Phương. 2011. TỔNG KẾT MỘT SỐ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT HOẠT CHẤT DIAZINON LÊN CÁ LÓC ĐỒNG (CHANNA STRIATA). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 17a. 133-140.

+ Nguyễn Thanh Phương, Đỗ Thị Thanh Hương, Nguyễn Văn Công, Phương Ngọc Tuyết. 2010. ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC TRỪ SÂU DECIS LÊN ĐIỀU HÒA ÁP SUẤT THẨM THẤU VÀ TĂNG TRƯỞNG TÔM SÚ (PENAEUS MONODON). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 14. 107-118.

+ Nguyễn Văn Công, Ngô Tố Linh. 2010. KHẢ NĂNG SỬ DỤNG CHOLINESTERASE TRONG THỊT CÁ RÔ (ANABAS TESTUDINEUS) ĐỂ ĐÁNH DẤU ẢNH HƯỞNG PHUN THUỐC DIAZAN 60 EC TRÊN RUỘNG LÚA Ở QUẬN BÌNH THỦY, THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 16b. 165-172.

+ Ngô Tố Linh, Nguyễn Văn Công. 2009. ẢNH HƯỞNG THUỐC TRỪ SÂU CHỨA HOẠT CHẤT DIAZINON LÊN HOẠT TÍNH ENZYME CHOLINESTERASE Ở CÁ RÔ ĐỒNG (ANABAS TESTUDINEUS): HIỆU ỨNG CỦA NHIỆT ĐỘ VÀ OXY HÒA TAN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 11a. 33-40.

+ Nguyễn Văn Công, Nguyễn Văn Bé, Nguyễn Thị Minh Hiếu, Nguyễn Hoàng Phúc. 2007. ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ THUỐC DIỆT ỐC LÊN NGƯỠNG OXY VÀ CƯỜNG ĐỘ HÔ HẤP CỦA CÁ LÓC (CHANNA STRIATA) VÀ CÁ RÔ (ANABAS TESTUDINEUS) GIỐNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 07. 29-38.

Thông báo

Số lượt truy cập

4757854
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
431
6621
23016
4757854

                                                            Tên đơn vị: Khoa Môi Trường & Tài Nguyên Thiên Nhiên - ĐHCT
                                                            Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
                                                            Số điện thoại: (0292) 3831068
                                                            Email: kmttntn@ctu.edu.vn