- Thông tin chung

+ Người phụ trách: LÊ ANH KHA

+ Email liên hệ: lakha@ctu.edu.vn 

+ Số điện thoại: 0918 440 838

- Chức năng

+ Giảng dạy thực hành về phương pháp thu mẫu chất lượng môi trường

+ Giảng dạy thực hành về phương pháp phân tích mẫu sinh vật

+ Phân tích mẫu nước

- Nhiệm vụ

+ Giảng dạy thực hành các môn vi sinh vật môi trường và quan trắc môi trường 

+ Thực hiện các thí nghiệm về chất lương môi trường và quan trắc môi trường.

- Thiết bị

+ Máy sắc ký ion, máy hấp thu quang phổ, tủ BOD

+ Phân tích Clorua, sulphate, nitrite, nitrate, sodium, calcium, magiesium, ammonium, phosphate theo standard method

- Học phần phụ trách giảng dạy, Lĩnh vực nghiên cứu

+ Vi sinh vật môi trường

+ Thực tập vi sinh vật môi trường

+ Thực tập quan trắc môi trường

- Công trình xuất bản có liên quan

+ Lê Anh Kha, Trương Hoàng Đan, Đinh Thị Mộng Ánh, Trần Thị Ngọc Sơn.2017. Phân lập dòng vi khuẩn khử nitrate trong hệ thống thí nghiệm có sử dụng vật liệu tự chế. Tạp chí Tài nguyên & Môi trường.16, 28 – 30

+ Lê Anh Kha, Trương Hoàng Đan, Đinh Thị Mộng Ánh, Trần Thị Ngọc Sơn.2017. Khảo sát đặc tính khử nitrate của vi khuẩn Brevibacillus parabrevis. Tạp chí Tài nguyên & Môi trường.17, 18- 20

+ Ozaki, Cô Thị Kính, Lê Anh Kha, Phạm Việt Nữ, Nguyễn Văn Bé, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Việt Dũng, Nguyễn Hiếu Trung. Human factor and tidal influences in water quality of an urban river in Can Tho, a major city of the Mekong Delta VietNam

+ Cô Thị Kính, Phạm Việt Nữ, Nguyễn Thị Linh, Hirokazu Ozaki, Mitsunori Tarao, Lê Anh Kha. Load of pollution with surface water of the Mekong River in Can Tho city Vietnam by urban and industrial wastewater

+ Cô Thị Kính, Lê Anh Kha. Seasonal and daily changes of water quality in river and canal in Can Tho city, Vietnam

+ Cô Thị Kính, Lê Anh Kha, Phạm Việt Nữ. Impact of domestic and industrial waswater on water quality

 

Thông báo

Số lượt truy cập

4758150
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
727
6917
23312
4758150

                                                            Tên đơn vị: Khoa Môi Trường & Tài Nguyên Thiên Nhiên - ĐHCT
                                                            Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
                                                            Số điện thoại: (0292) 3831068
                                                            Email: kmttntn@ctu.edu.vn