- General information:

+ Administrator: LE ANH KHA

+ Email address: lakha@ctu.edu.vn

+ Mobile phone number: +84 918440838

- Function:

+ Training on the methodology of taking samples about environmental quality

+ Training on the methodology of analyzing samples about environmental quality

+ Analysis of water sample

- Mission:

+ Practice on Environmental microbiology and Environmental Monitoring

+ Carrying out the research on environmental microbiology and environmental monitoring

- Main equipment:

+ Ion Chromatography, spectrophotometer, BOD incubator

- Subjects in the curricula, Fields of study

+ Environmental microbiology

+ Practice in Environmental microbiology

+ Practice on Environmental Monitoring

- Relevant publications

+ Ozaki, Cô Thị Kính, Lê Anh Kha, Phạm Việt Nữ, Nguyễn Văn Bé, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Việt Dũng, Nguyễn Hiếu Trung. Human factor and tidal influences in water quality of an urban river in Can Tho, a major city of the Mekong Delta VietNam

+ Cô Thị Kính, Phạm Việt Nữ, Nguyễn Thị Linh, Hirokazu Ozaki, Mitsunori Tarao, Lê Anh Kha. Load of pollution with surface water of the Mekong River in Can Tho city Vietnam by urban and industrial wastewater

+ Cô Thị Kính, Lê Anh Kha. Seasonal and daily changes of water quality in river and canal in Can Tho city, Vietnam

+ Cô Thị Kính, Lê Anh Kha, Phạm Việt Nữ. Impact of domestic and industrial waswater on water quality

+ Lê Anh Kha, Trương Hoàng Đan, Đinh Thị Mộng Ánh, Trần Thị Ngọc Sơn.2017. Phân lập dòng vi khuẩn khử nitrate trong hệ thống thí nghiệm có sử dụng vật liệu tự chế. Tạp chí Tài nguyên & Môi trường.16, 28 – 30

+ Lê Anh Kha, Trương Hoàng Đan, Đinh Thị Mộng Ánh, Trần Thị Ngọc Sơn.2017. Khảo sát đặc tính khử nitrate của vi khuẩn Brevibacillus parabrevis. Tạp chí Tài nguyên & Môi trường.17, 18- 20

 

 

Length of Visit

077035
Today
This week
This month
All
41
452
111
77035