XUẤT BẢN PHẨM TRONG NƯỚC NĂM 2019

 1. Thái Thành Dư, Võ Quang Minh, Phạm Thanh Vũ, Lê Quang Trí, Lê Văn Khoa, Trần Văn Dũng, Phan Chí Nguyện, Nguyễn Thi Hà Mi. 2019. Các đặc tính phân loại đất và sự phân bố đất tỉnh An Giang phân loại theo WRB 2006 tỉ lệ 1:100.000. Tạp chí Khoa học Đất, số 56, 5-10. ISSN 2525 – 2216.

 2. Phan Hoàng Vũ, Đoàn Ngọc Điệp, Phạm Thanh Vũ. 2019. Phân tích hình thái không gian trong biển động đất nông nghiệp. Tạp chí Khoa học Đất, số 56, 18 – 22. ISSN 2525 – 2216.

 3. Lê Huy Vũ, Võ Quang Minh, Phạm Thanh Vũ, Trần Văn Dũng, Lê Văn Khoa, Trần Kim Tính, Lê Quang Trí, Thái Thành Dư, Nguyễn Thị Ngọc Lan, Nguyễn Quỳnh Thắm, Nguyễn Văn Đường, Phạm Ngọc Phát, Roãn Ngọc Chiến, Đỗ Bạch Đằng, Trần Tuấn. 2019. Sử dụng vật liệu hữu cơ cải thiện dinh dưỡng và đặc tính sinh học đất nhiễm mặn trồng lúa tại huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Tạp chí Khoa học Đất, số 56. 35 – 38. ISSN 2525 – 2216.

 4. Nguyễn Đình Giang Nam, Lê Như Ý, Nguyễn Quốc Cường. 2019. Đánh giá chất lượng và xây dựng bản đồ nước dưới đất theo yếu tố mặn tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Tạp chí Khoa học Đất, số 56, 44 – 48. ISSN 2525 – 2216.

 5. Nguyễn Văn Út Bé, Lê Tấn Lợi, Lý Trung Nguyên, Nguyễn Việt Trung. 2019. Đánh giá tính chất đất phèn trong việc sử dụng đất trồng keo lai và tràm tại rừng U Minh Hạ, Cà Mau. Tạp chí Khoa học Đất, số 56, 49 – 53. ISSN 2525 – 2216.

 6. Nguyễn Hiếu Trung, Đặng Kim Sơn, Phan Hoàng Vũ, Phan Chí Nguyện, Vương Tuấn Huy, Phạm Thanh Vũ. 2019. Ảnh hưởng của xâm nhập mặn và ngập lũ đến thích nghi đất đai cho tiềm năng sản xuất nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí khoa học Đất, số 56, 54 – 59. ISSN 2525 – 2216.

 7. Nguyễn Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thị Hà Mi, Thái Thành Dư, Phạm Thanh Vũ, Võ Quang Minh. 2019. Đánh giá tính bền vững các mô hình nông nghiệp đô thị tại quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Tạp chí khoa học Đất, số 56, 65 – 69. ISSN 2525 – 2216.

 8. Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Ngọc Phương, Phan Chí Nguyện. 2019. Mâu thuẫn trong sử dụng đất nông nghiệp và yếu tố tác động tại huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Tạp chí khoa học Đất, số 56, 70 – 75. ISSN 2525 – 2216.

 9. Nguyễn Tấn Trung, Nguyễn Lưu Linh, Lê Cảnh Định, Lê Quang Trí. 2019. Ứng dụng mô hình tích hợp GIS và MCA trong đánh giá thích nghi đất đai phục vụ đề xuất sử dụng đất nông nghiệp huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Tạp chí khoa học Đất, số 56, 76 – 80. ISSN 2525 – 2216.

 10.  Vương Tuấn Huy, Cao Ngọc Thảo Quyên. 2019. Sự chuyển đổi không gian trong quá trình đô thị hóa tại thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau giai đoạn 2000 – 2017. Tạp chí khoa học Đất, số 56, 81 – 86. ISSN 2525 – 2216.

 11. Nguyễn Thị Hà Mi, Thái Thành Dư, Võ Quang Minh, Nguyễn Thị Ngọc Huyền. 2019. Xây dựng phân cấp thích nghi mô hình nông nghiệp đô thị theo mục tiêu kinh tế xã hội môi trường tại quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Tạp chí khoa học Đất, số 56, 86 – 90. ISSN 2525 – 2216.

 12. Lê Quang Trí, Hoàng Minh Quang, Phạm Thanh Vũ. 2019. Đánh giá thực trạng công tác giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Tạp chí khoa học Đất, số 56, 97 – 101. ISSN 2525 – 2216.

 13. Lê Tấn Lợi, Nguyễn Thị Song Bình, Đặng Thị Tuyết Sương. 2019. Đánh giá mức độ hài long của người dân đối với công tác quản lý về quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp tại U Minh Hạ, tỉnh Cà Mau. Tạp chí khoa học Đất, số 56, 107 – 112. ISSN 2525 – 2216.

 14. Trương Chí Quang, Nguyễn Hồng Thảo, Võ Quang Minh. 2019. Ứng dụng ảnh viễn thám phân tích sự thay đổi vùng canh tác lúa trong mùa khô vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí khoa học Đất, số 57, 5 – 10. ISSN 2525 – 2216.

 15. Trần Văn Dũng, Đỗ Bá Tân, Châu Minh Khôi, Vũ Văn Long, Trần Văn Hùng. 2019. Đặc điểm hình thái và một số tính chất hóa học của nhóm đất phù sa được bồi (Fluvisols) và phù sa cổ (Plinthosols) tại Đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí khoa học Đất, số 57, 11 – 16. ISSN 2525 – 2216.

 16. Trần Huỳnh Khanh, Lê Văn Chấn, Nguyễn Minh Phượng, Nguyễn Văn Quí, Trần Bá Linh, Võ Quang Minh, Lê Văn Khoa, Bùi Triệu Thương. 2019. Tạp chí khoa học Đất, số 57, 28 – 32. ISSN 2525 – 2216.

 17. Nguyễn Minh Đông, Phạm Thanh Vũ, Phan Hoàng Vũ, Nguyễn Bảo Huyền. 2019. Hiện trạng xâm nhập mặn vào nước và đất sản xuất nông nghiệp ở các tỉnh ven biển vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong mùa khô năm 2016. Tạp chí khoa học Đất, số 56, 33 – 38. ISSN 2525 – 2216.

 18. Nguyễn Điền Châu, Võ Hoài Chân, Trương Hoàng Đan. 2019. Đặc điểm sinh học và hiệu quả xử lý chất ô nhiễm trong nước thải sơ chế gà rán công nghiệp của Sậy (Phragmites spp.) trong hệ thống đất ngập nước chảy ngầm theo phương ngang. Tạp chí khoa học Đất, số 57, 39 – 44. ISSN 2525 – 2216.

 19.  Lê Thanh Phong, Võ Quang Minh. 2019. Xác định nhân tố canh tác bền vững cây ăn trái tại tỉnh Hậu Giang. Tạp chí khoa học Đất, số 57, 45 – 49. ISSN 2525 – 2216.

 20. Phan Kiều Diễm, Nguyễn Thị Hồng Điệp. 2019. Đánh giá biến động mùa sinh trưởng của rừng rụng lá trường hợp nghiên cứu tại Thái Lan. Tạp chí khoa học Đất, số 57, 50 – 55. ISSN 2525 – 2216.

 21. Lê Tấn Lợi, Nguyễn Thị Song Bình, Đỗ Thị Thúy Uyên. 2019. Đánh giá công tác quản lý quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp tại U Minh Hạ, Cà Mau. Tạp chí khoa học Đất, số 57, 56 – 61. ISSN 2525 – 2216.

 22. Nguyễn Thị Hồng Điệp, Phan Nhựt Trường, Phan Kiều Diễm, Phan Hải Dương. 2019. Đánh giá quá trình bồi tụ và xói lở ven biển tại các tỉnh khu vực Tây Nam sông Hậu Đồng bằng sông Cửu Long bằng công nghệ viễn thám. Tạp chí khoa học Đất, số 57, 62 – 67. ISSN 2525 – 2216.

 23. Mai Xuân, Lê Tấn Lợi, Phạm Thanh Vũ. 2019. Sử dụng phương pháp nội quy Kriging xây dựng bản đồ xâm nhập mặn tỉnh Bến Tre. Tạp chí khoa học Đất, số 57, 68 – 72. ISSN 2525 – 2216.

 24. Lê Tấn Lợi, Nguyễn Thị Mỹ Thúy, Lý Hằng Ni. 2019. Hiệu quả kinh tế các kiểu sử dụng đất canh tác nông nghiệp vùng U Minh Hạ, Cà Mau. Tạp chí khoa học Đất, số 57, 73 – 77. ISSN 2525 – 2216.

 25. Phan Kiều Diễm, Trần Thị Kim Sa, Võ Quốc Tuấn. 2019. Đánh giá sự thay đổi diện tích rừng phòng hộ ven biển tỉnh Bạc Liêu từ năm 2016 đến năm 2018 bằng ảnh Sentinel-2. Tạp chí khoa học Đất, số 57, 78 – 81. ISSN 2525 – 2216.

 26. Nguyễn Thị Hồng Điệp, Nguyễn Trọng Cần, Phan Kiều Diễm, Vũ Ngọc Tiến. 2019. Thành lập bản đồ nhà ở đô thị từ ảnh Google earth: Trường hợp nghiên cứu tại phường Xuân Khánh, thành phố Cần Thơ. Tạp chí khoa học Đất, số 57, 82 – 86. ISSN 2525 – 2216.

 27. Trần Thanh Tài, Phan Kiều Diễm, Nguyễn Kiều Diễm. 2019. Xây dựng bản đồ phân loại rừng sử dụng chuỗi ảnh khác biệt thực vật. Tạp chí khoa học Đất, số 57, 87 – 91. ISSN 2525 – 2216.

 28. Võ Quốc Tuấn, Phan Thị Kiều Trinh, Nguyễn Tấn Lợi. 2019. So sánh kết quả xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất tại thành phố Cần thơ sử dụng hai loại ảnh Sentinel-2 và Landsat-8. Tạp chí khoa học Đất, số 57, 92 – 96. ISSN 2525 – 2216.

 29. Nguyễn Hồng Thảo, Nguyễn Hiếu Trung, Trương Chí Quang, Phạm Thanh Vũ, Phan Hoàng Vũ, Vương Tuấn Huy, Đặng Kim Sơn. 2019. Ứng dụng bài toán tối ưu hóa và bố trí sử dụng đất nông nghiệp cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí khoa học Đất, số 57, 97 – 102. ISSN 2525 – 2216.

   

 30.  Mai Phước Vinh, Phan Trọng Lộc, Châu Đức Thịnh, Phạm Văn Toàn. 2019. Đánh giá hiện trạng quản lý sản xuất và tính chất nước thải của Công ty cổ phần thuốc sát trùng Cần Thơ. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Số 357, 43-50. ISSN 1859-4581.

 31. Nguyễn Thị Hồng Điệp, Võ Quang Minh, Huỳnh Thị Thu Hương, Huỳnh Kim Định, Trương Chí Quang, Nguyễn Trọng Cần, Phan Nhựt Trường. 2019. Xây dựng bản đồ cơ cấu mùa vụ và cảnh báo sâu bệnh hại chính trên các trà lúa tại tỉnh Vĩnh Long bằng công nghệ viễn thám. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Số 357, 3-8. ISSN 1859-4581.

 32. Lê Hoàng Việt, Nguyễn Lam Sơn, Huỳnh Lương Kiều Loan, Nguyễn Võ Châu Ngân. 2019. Nghiên cứu xử lý nước thải y tế bằng phản ứng fenton/ozone kết hợp lọc sinh học hiếu khí. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, Tập 55, số 1A(2019): 14 -22. ISSN: 1859-2333. DOI: 10.22144/ctu.jvn.2019.002.

Thông báo

Số lượt truy cập

1170615
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
1312
10891
70566
1170615

Tên đơn vị: Khoa Môi Trường & Tài Nguyên Thiên Nhiên - ĐHCT
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3831068
Email: kmttntn@ctu.edu.vn