Cán bộ giảng dạy

Họ tên 

Chức danh

Chuyên gia

E-mail

Trương Hoàng Đan

PGS.TS

Khoa học môi trường

 thdan@ctu.edu.vn

Dương Văn Ni

TS

Đất ngập Nước

 dvni@ctu.edu.vn

Trần Thị Kim Hồng

ThS

Khoa học môi trường

ttkhong@ctu.edu.vn

Nguyễn Thanh Giao

TS

Quản lý môi trường 

 ntgiao@ctu.edu.vn

Lê Văn Dũ

  ThS    NCS

Khoa học môi trường

 lvdu@ctu.edu.vn

Bùi Thị Bích Liên

ThS

Kỹ Thuật Môi Trường

 btblien@ctu.edu.vn

Võ Thị Phương Linh

ThS

Quản lý Môi trường

vtplinh@ctu.edu.vn  

Cán bộ hợp đồng

Họ tên

Trình độ 

Chuyên gia

E-mail

Lý Văn Lợi

ThS

Quản lý môi trường 

lvloi62@gmail.com  

   

Trần Lê Ngọc Trâm

 

ThS

Quản lý môi trường 

   tlntram94@gmail.com

       

 

Thông báo

Số lượt truy cập

793616
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
4683
31011
50398
793616

Tên đơn vị: Khoa Môi Trường & Tài Nguyên Thiên Nhiên - ĐHCT
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3831068
Email: kmttntn@ctu.edu.vn