KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BỘ MÔN NĂM 2018

***

Tháng

Công tác

01

 

-      Bắt đầu giảng dạy HK2 năm học 2017-2018

-      Hướng dẫn SV đăng ký đề tài NCKH cấp cơ sở do SV thực hiện năm 2018

-      Cập nhật website của đơn vị

-      Kiểm kê tài sản đơn vị

-      Cán bộ đăng ký kế hoạch báo cáo seminar 06 tháng đầu năm 2018

-      Nhắc nhở SV, HV điều chỉnh kế hoạch học tập

-      Báo cáo nghiệm thu đề tài địa phương “Quản lý, bảo vệ và phát triển vườn chim Trung tâm nông nghiệp Mùa Xuân- huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang”

02

 

-      Tiếp tục giảng dạy HKII

-      Cập nhật website đơn vị

-      Chuẩn bị báo cáo đề cương đề tài địa phương “Giảm nguy cơ cháy bằng cách sử dụng thực bì để sản xuất nấm rơm và phân hữu cơ tại vườn quốc gia Tràm Chim, Tam Nông, Đồng Tháp”

-      Nghỉ tết Nguyên Đán (CCVC-NLĐ nghỉ từ 12/02-25/02/2018)

03

 

-      Họp giao ban đầu năm mới

-      Tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ (đợt 1)

-      Lập kế hoạch nhu cầu tuyển dụng VC-NLĐ năm 2018

-      Thực hiện xây dựng Đề án vị trí việc làm năm 2019

-      Kiểm tra công tác an toàn, bảo hộ lao động, sử dụng trang thiết bị (đợt 1)

-      Kiểm tra công tác thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí

-      Tổ chức đại biểu SV tham dự tiếp xúc với lãnh đạo Trường

-      Cập nhật website đơn vị

04

 

-      Lấy ý kiến SV tốt nghiệp năm 2017 về tình hình việc làm

-      Lưu ý SV thực hiện đăng ký học phần HK3 năm học 2017-2018

-      Triển khai công tác đăng ký xét chức danh GS, PGS (Dự kiến TS. Nguyễn Văn Bé)

-      Khám sức khoẻ định kỳ cho nam CCVC-NLĐ

-      Tham gia ngày hội việc làm năm 2018, lần thứ 1

-      Kiểm tra công tác PCCC

-      Cập nhật website đơn vị

-      Kế hoạch đánh giá CCVC-NLĐ và xét thi đua – KT năm học

-      Báo cáo nghiệm thu đề tài địa phương “Điều tra cơ bản, đánh giá thực trạng đa dạng sinh học Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng và xác định các vấn đề ưu tiên bảo tồn đa dạng sinh học”

-      25/4 nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âl)

05

-      Đánh giá kết quả rèn luyện SV HK2 năm học 2017-2018

-      Ứng viên đăng ký xét chức danh GS, PGS (Dự kiến TS. Nguyễn Văn Bé)

-      Tổ chức thi các học phần, chấm thi, bảo vệ Luận văn

-      Giảng dạy HK3 năm học 2017-2018 (Bắt đầu từ 21/5/2018)

-      Lưu ý SV điều chỉnh đăng ký học phần HK3 năm học 2017-2018 (đợt cuối)

-      Đề cử cán bộ trẻ và SV tham gia Hội nghị khoa học SV và cán bộ trẻ năm 2018

-      Cập nhật website đơn vị

06

-      Tham gia phối hợp công tác Kỳ thi THPT quốc gia

-      Lưu ý SV đăng ký học phần HK1 năm học 2018-2019

-      Tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ (đợt 2)

-      Cập nhật website đơn vị

07

-      Thi các học phần, chấm thi HK3 năm học 2017-2018

-      Nghỉ hè toàn Trường (16/07 – 29/07/2018)

08

-      Bắt đầu năm học 2018-2019:

-      Cán bộ đăng ký đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2019

-      Tiếp nhận SV mới (khóa 44)

-      Bắt đầu giảng dạy HK1 năm học 2018-2019

-      Lưu ý SV điều chỉnh đăng ký học phần HK1 năm học 2018-2019 (đợt cuối)

-      Khám sức khoẻ định kỳ nữ CCVC-NLĐ

-      Lưu ý SV nhập và điều chỉnh Kế hoạch học tập vào Website

-      Tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ (đợt 3)

-      Cập nhật website đơn vị

09

-      Đăng ký Kế hoạch công tác chuyên môn và thi đua

-      Cập nhất website đơn vị

-      Tổ chức chào đón SV khóa mới

-      Cập nhật website đơn vị

10

-      Tham gia hội thao Công đoàn Trường

-      Tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ (đợt 4)

-      Lấy ý kiến học viên cao học về đào tạo Sau đại học

-      Cập nhật website đơn vị

11

-      Lập kế hoạch mua sắm và sửa chữa năm 2019

-      Cập nhật website đơn vị

12

-      Thi các học phần, chấm thi, bảo vệ luận văn

-      Đánh giá kết quả rèn luyện SV HK1 năm học 2018-2019

-      Lưu ý SV đăng ký học phần HK2 năm học 2018-2019

-      Cán bộ đăng ký kế hoạch thực hiện báo cáo seminar 6 tháng đầu năm 2019

-      Lập kế hoạch nhu cầu tuyển dụng VC-NLĐ năm 2019

-      Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CCVC-NLĐ năm 2019

 

 

Ghi chú: Các công tác khác thực hiện theo khung công tác của Trường Đại học Cần Thơ năm 2018

TRƯỞNG BỘ MÔN

 

                                                              <đã ký>                                                              

  Trương Hoàng Đan

Số lượt truy cập

793354
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
4421
30749
50136
793354

Tên đơn vị: Khoa Môi Trường & Tài Nguyên Thiên Nhiên - ĐHCT
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3831068
Email: kmttntn@ctu.edu.vn