KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BỘ MÔN NĂM 2020

***

Tháng

Công tác

01

 

-      Bắt đầu giảng dạy HK2 năm học 2019-2020

-      Cập nhật website của đơn vị

-      Kiểm kê tài sản đơn vị

-      Cán bộ đăng ký kế hoạch báo cáo seminar 06 tháng đầu năm 2020

-      Nhắc nhở SV, HV điều chỉnh kế hoạch học tập

02

 

-      Tiếp tục giảng dạy HKII

-      Cập nhật website đơn vị

-      Nghỉ tết Nguyên Đán 

03

 

-      Họp giao ban đầu năm mới

-      Tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ (đợt 1)

-      Lập kế hoạch nhu cầu tuyển dụng VC-NLĐ năm 2020

-      Thực hiện xây dựng Đề án vị trí việc làm năm 2020

-      Kiểm tra công tác an toàn, bảo hộ lao động, sử dụng trang thiết bị (đợt 1)

-      Kiểm tra công tác thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí

-      Tổ chức đại biểu SV tham dự tiếp xúc với lãnh đạo Trường

-      Cập nhật website đơn vị

04

 

-      Lấy ý kiến SV tốt nghiệp năm 2019 về tình hình việc làm

-      Lưu ý SV thực hiện đăng ký học phần HK3 năm học 2019-2020

-      Khám sức khoẻ định kỳ cho nam CCVC-NLĐ

-      Tham gia ngày hội việc làm năm 2020

-      Kiểm tra công tác PCCC

-      Cập nhật website đơn vị

-      Kế hoạch đánh giá CCVC-NLĐ và xét thi đua – KT năm học

05

-      Đánh giá kết quả rèn luyện SV HK2 năm học 2019-2020

-      Tổ chức thi các học phần, chấm thi, bảo vệ Luận văn

-      Giảng dạy HK3 năm học 2019-2020

-      Lưu ý SV điều chỉnh đăng ký học phần HK3 năm học 2019-2020 (đợt cuối)

-      Đề cử cán bộ trẻ và SV tham gia Hội nghị khoa học SV và cán bộ trẻ năm 2020

-      Cập nhật website đơn vị

06

-      Tham gia phối hợp công tác Kỳ thi THPT quốc gia

-      Lưu ý SV đăng ký học phần HK1 năm học 2020-2021

-      Tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ (đợt 2)

-      Cập nhật website đơn vị

07

-      Thi các học phần, chấm thi HK3 năm học 2019-2020

-      Nghỉ hè toàn Trường 

08

-      Bắt đầu năm học 2020-2021:

-      Cán bộ đăng ký đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2020

-      Tiếp nhận SV mới (khóa 46)

-      Bắt đầu giảng dạy HK1 năm học 2020-2021

-      Lưu ý SV điều chỉnh đăng ký học phần HK1 năm học 2020-2021 (đợt cuối)

-      Khám sức khoẻ định kỳ nữ CCVC-NLĐ

-      Lưu ý SV nhập và điều chỉnh Kế hoạch học tập vào Website

-      Tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ (đợt 3)

-      Cập nhật website đơn vị

09

-      Đăng ký Kế hoạch công tác chuyên môn và thi đua

-      Cập nhất website đơn vị

-      Tổ chức chào đón SV khóa mới

-      Cập nhật website đơn vị

10

-      Tham gia hội thao Công đoàn Trường

-      Tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ (đợt 4)

-      Lấy ý kiến học viên cao học về đào tạo Sau đại học

-      Cập nhật website đơn vị

11

-      Lập kế hoạch mua sắm và sửa chữa năm 2020

-      Cập nhật website đơn vị

12

-      Thi các học phần, chấm thi, bảo vệ luận văn

-      Đánh giá kết quả rèn luyện SV HK1 năm học 2020-2021

-      Lưu ý SV đăng ký học phần HK2 năm học 2020-2021

-      Cán bộ đăng ký kế hoạch thực hiện báo cáo seminar 6 tháng đầu năm 2021

-      Lập kế hoạch nhu cầu tuyển dụng VC-NLĐ năm 2021

-      Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CCVC-NLĐ năm 2021

 

 

Ghi chú: Các công tác khác thực hiện theo khung công tác của Trường Đại học Cần Thơ năm 2020

TRƯỞNG BỘ MÔN

 

                                                              <đã ký>                                                              

  Trương Hoàng Đan

Số lượt truy cập

1324604
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
1564
13347
121656
1324604

Tên đơn vị: Khoa Môi Trường & Tài Nguyên Thiên Nhiên - ĐHCT
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3831068
Email: kmttntn@ctu.edu.vn