Thông tin cố vấn học tập các khóa (chính quy) ngành Quản lý Môi trường

STT

Lớp

Sỉ số

Nữ

Nam

Năm

CVHT

CTDT

Mã ngành

Khóa

1

K34

26

14

12

2008-2012

Trần Thị Kim Hồng

138 TC

Thuộc Khoa học MT

1

2

K35

25

14

11

2009-2013

Nguyễn Đình Giang Nam

138 TC

D850101

2

3

K36

31

14

17

2010-2014

Bùi Thị Bích Liên

120 TC

D850101

3

4

K37

60

30

30

2011-2015

Vũ Văn Nam

120 TC

D850101

4

5

K38

45

20

25

2012-2016

Lâm Văn Thịnh

120 TC

D850101

5

6

K38

42

23

19

2012-2016

Lê Văn Dũ

120 TC

D850101

5

7

K39

72

36

36

2013 - 2017

Võ Thị Phương Linh

120 TC

D850101

6

8

K40

60

38

22

2014 - 2017

Bùi Thị Bích Liên

140 TC

D850101

7

9

K40

58

37

21

2014 - 2017

Trương Hoàng Đan

140 TC

D850101

7

10

K41_A1

56

28

23

2015 - 2019

Lê Văn Dũ

140 TC

52580212

8

11

K41_A2

51

 

 

2015 - 2019

Trần Thị Kim Hồng

140 TC

52580212

8

12

K42_A1

33

21

12

2016 - 2020

Bùi Thị Bích Liên

140 TC

52580212

9

13

K42_A2

40

19

21

2016 - 2020

Võ Thị Phương Linh

140 TC

52580212

9

14

K43_A1

30

17

12

2017-2021

Trương Hoàng Đan

140 TC

52580212

10

15

K43_A2

29

22

7

2017-2021

Nguyễn Thanh Giao

140 TC

52580212

10

16

K44_A1

 48

 23

 25

2018-2022

Lê Văn Dũ 

140 TC 

 

11 

17

K44_A2

44 

 28

 16

2018-2022

Bùi Thị Bích Liên 

140 TC 

 

11 

18

K45_A1

41

25

16

2019-2023

Trần Thị Kim Hồng

141 TC

 

12

19

K45_A2

40

25

15

2019-2023

Võ Thị Phương Linh

141 TC

 

12

                   

 Thông tin cố vấn học tập các khóa (Liên thông)  ngành Quản lý Môi trường

STT

Lớp

Sỉ số

Nữ

Nam

Năm

CVHT

CTDT

Mã ngành

Khóa

1

DC14X7K1

33

 

 

2014 - 2017

 

140 TC

D850101

 

2

MT15X7A2

17

11

6

2015-2018

 

140 TC

D850101

 

3

MT16X7L1

32

17

15

2016-2019

Bùi Thị Bích Liên 

140 TC

 

 

4

MT17X7L1

39

18

21

2017-2020

Trần Thị Kim Hồng

140 TC

 

 

5

MT17X7L2

40

23

17

2017-2020

Nguyễn Thanh Giao

140 TC

   

 8

MT18X7L1

66 

39 

27 

2018-2021

Trường Hoàng Đan 

140 TC 

 

 

9

MT19X7L1

 41

 

 

 2019-2022

 Trần Thị Kim Hồng

 141 TC

   
                   

 Thông tin cố vấn học tập các khóa (Vừa học vừa làm)  ngành Quản lý Môi trường

STT

Lớp

Sỉ số

Nữ

Nam

Năm

CVHT

CTDT

Mã ngành

Khóa

1

DC14X7M1

29

 

 

2014 - 2017

 

140 TC

D850101

2

2

DC142N1

55

 

 

2014 - 2017

 

140 TC

52580212

3

3

Trà Vinh

106

 

 

 

 

 

 

4

Số lượt truy cập

1907711
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
2014
34270
23942
1907711

Tên đơn vị: Khoa Môi Trường & Tài Nguyên Thiên Nhiên - ĐHCT
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3831068
Email: kmttntn@ctu.edu.vn