Các nội dung thảo luận của dự án / Meeting minutes: Link

 

  

STT Khóa Số lượng sinh viên Cố vấn học tập Email
1 40 75
Nguyễn Hồng Đức 
nhduc@ctu.edu.vn
2 41 81
Văn Phạm Đăng Trí 
vpdtri@ctu.edu.vn
3 42 47
Nguyễn Đình Giang Nam
ndgnam@ctu.edu.vn
4 43 36 Nguyễn Hồng Đức nhduc@ctu.edu.vn

 

 

Thông báo

Số lượt truy cập

7174525
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
2075
94278
15520
7174525