A. Giới thiệu ngành Lâm sinh

- Chuyên ngành Lâm Sinh đào tạo kỹ sư có khả năng nghiên cứu, quản lý, bảo tồn hệ sinh thái rừng; ứng dụng công nghệ cao vào trong công tác quản lý rừng; kỹ thuật chọn giống, chăm sóc và trồng rừng; đánh giá thích nghi và quy hoạch lâm nghiệp; khai thác, chế biến và bảo quản sản phẩm rừng; tính toán hiệu quả kinh tế lâm nghiệp; phân loại gỗ theo các chức năng sử dụng khác nhau; bố trí cảnh quan đô thị, cây xanh đô thị; xây dựng các vùng phát triển cây dược liệu.      

- Sinh viên được học kiến thức chuyên ngành dành cho kỹ sư Lâm Sinh: kiến thức quản lý bảo tồn hệ sinh thái rừng (luật lâm nghiệp, khuyến lâm, sinh thái học, điều tra và thống kê rừng, quản lý tổng hợp tài nguyên rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, bệnh và côn trùng hại cây rừng, dự báo và phòng chóng cháy rừng, lâm sinh và biến đổi khí hậu…); kiến thức ứng dụng công nghệ trong quản lý hệ sinh thái rừng (đo đạc lâm nghiệp, hệ thống thông tin địa lý & định vị-GIS+GPS, viễn thám ứng dụng lâm nghiệp…); kiến thức phân loại, chọn giống và trồng rừng (sinh hóa-sinh lý thực vật, phân loại thực vật, phân loại gỗ, kỹ thuật lâm sinh, chọn giống và trồng rừng, cây rừng đô thị…); kiến thức về quy hoạch lâm nghiệp (thổ nhưỡng, khí tượng thủy văn, đánh giá đất, quy hoạch lâm nghiệp…); khai thác chế biến lâm sản (khai thác chế biến gỗ, bảo quản và quản lý sản phẩm rừng, thực vật dược, lâm sản ngoài gỗ, sản phẩm thủ công mỹ nghệ…); tính toán kinh tế trong lâm nghiệp (kinh tế lâm nghiệp, hệ thống nông lâm kết hợp, định giá dịch vụ hệ sinh thái rừng,…), xây dựng vùng trồng và chế biến cây dược liệu.      

- Cơ hội học tập nâng cao trình độ sau đại học: ngành gần Cao học (thạc sỹ) quản lý tài nguyên môi trường, hệ thống nông nghiệp, khoa học đất tại Đại Học Cần Thơ

B. Thông tin đào tạo
- Địa chỉ đào tạo: Đại học Cần Thơ
- Tên ngành học: Lâm Sinh
Mã ngành (Năm 2018): 7620205
- Tổ hợp xét tuyển:

- Toán, Lý, Hóa (A00)

- Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

- Toán, Hóa, Sinh (B00)

- Toán, Sinh, Tiếng Anh (D08)

- Thời gian đào tạo: 4 năm (8 học kỳ)

- Danh hiệu khoa học: Kỹ sư 

- Đơn vị quản lý và đào tạo: Bộ môn Tài Nguyên Đất Đai, Khoa Môi trường & Tài nguyên thiên nhiên, ĐHCT

 

C. Chương trình đào tạo
Chương trình theo quy chế tín chỉ. Phương pháp học tập theo cách đặt vấn đề, giải quyết tình huống, thực hành và thực tế.

 

D. Đội ngũ giáo viên và cơ sở thực hành
- Đội ngũ giáo viên: có trình độ sau đại học được đào tạo từ các Viện, Trường trong và ngoài nước, có nhiều kinh nghiệm chuyên môn và quan hệ hợp tác quốc tế, và chuyển giao các kiến thức khoa học đến địa phương, Chương trình đào tạo cũng được liên kết với các giảng viên có trình độ và kinh nghiêm chuyên môn trong và ngoài nước.

Cơ sở thực tập thực tế: Sinh viên sẽ được tham quan thực tập tại các cơ sở liên kết như: Các Trung Tâm Nghiên Cứu Rừng, Khu Sinh Quyển, vườn quốc gia, các Khu Đa dạng sinh học và các khu bảo tồn tài nguyên thiên nhiên trong và ngoài vùng, công ty công trình đô thị, quản lý đô thị, các chi cục kiểm lâm.

- Trong quá trình học tập sinh viên có kết quả học tập khá giỏi hoặc các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn sẽ được xem xét để được khen thưởng hoặc được cấp học bổng.

- Sinh viên có thể học thêm ngành 2 cùng khối như Nông học, Khoa học đất và Môi trường. Sau khi ra trường với kiến thức đã được trang bị, sinh viên có khả năng làm việc tại các Sở, Ngành: Tài Nguyên Môi Trường, Nông Nghiệp PTNT, Chi Cuc Quản Lý Lâm Nghiệp, Kiểm Lâm, Trung Tâm Khuyến Nông (khuyến lâm), hoặc tham gia nghiên cứu và đào tạo tại các Viên, Trường. Dự Án nghiên cứu Biến đổi khí hậu, bảo tồn tài nguyên. Các cơ sở sản xuất và chế biến liên quan đến gổ và sản phẩm gổ.

- Phòng học trang bị các phương tiện như quạt, máy chiếu phục vụ giảng dạy và học tập.
- Mỗi học phần có ít nhất 3 tài liệu học tập có tại các thư viện của đơn vị và Trung tâm học liệu Trường.
- Phòng thí nghiệm có đầy đủ thiết bị đáp ứng mục tiêu đào tạo của ngành.

E. Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học:
- Sinh viên (SV) được cấp mã số SV, thẻ SV, địa chỉ thư điện tử.
- Chương trình đào tạo; tóm tắt học phần; đề cương chi tiết học phần; giáo trình và tất cả thông tin được công bố trên website Trường.
- Sử dụng miễn phí máy tính công 5 giờ/1 tín chỉ đăng ký học.
- Quỹ hỗ trợ SV nghèo. Học bổng của các tổ chức và cá nhân.
- Học bổng khuyến khích sinh viên.
- Các hoạt động ngoại khóa, thực tập thực tế.

F. Cơ hội nghề nghiệp và vị trí việc làm

- Kỹ sư phụ trách quản lý, bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên

- Kỹ sư phụ trách về giống, trổng rừng, sử dụng và phát triển lâm nghiệp

- Kỹ sư phụ trách khai thác, chế biến và bảo quản lâm sản

- Kỹ sư phụ trách quản lý, trồng và chăm sóc cây đô thị

- Kỹ sư phụ trách quản lý, chăm sóc vườn ươm công nghệ

- Kỹ sư phụ trách phát triển, khai thác và chế biến cây dược liệu

- Kỹ sư phụ trách khai thác chế biến các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ gỗ

- Kỹ sư phụ trách xây dựng cơ sở dữ liệu lâm nghiệp: đo đạc lâm nghiệp, xây dựng và cập nhật bản đồ hiện trạng lâm nghiệp, quy hoạch lâm nghiệp

- Chuyên viên phụ trách về thanh tra và pháp chế lâm nghiệp

- Chuyên viên phụ trách công tác kiểm dịch động, thực vật

- Chuyên viên phụ trách đội cơ động phòng cháy và chữa cháy rừng, xây dựng lực lượng và tuyên truyền lĩnh vực lâm nghiệp

- Chuyên gia trong lĩnh vực phân loại gỗ và chế biến gỗ.

- Chuyên gia tư vấn phát triển lâm nghiệp cho các dự án quốc tế

F. Nơi làm việc

- Cục kiểm lâm, Chi cục lâm nghiệp các tỉnh và thành phố, Chi cục phát triển lâm nghiệp, Ban quản lý rừng, hạt kiểm lâm.

- Vườn Quốc gia, Khu bảo tồn thiên nhiên, Các Lâm viên, Các khu dự trữ sinh quyển

- Sở nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh/Tp, Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn, các trung tâm khuyến nông, khuyến lâm, các Hội làm vườn và chăm sóc cây cảnh, Vườn ươm công nghệ

- Giảng viên, giáo viên hay nghiên cứu viên tham gia giảng dạy, nghiên cứu tại các Viện, Trường và Trạm nghiên cứu.

- Chủ doanh nghiệp, chủ công ty khai thác chế biến lâm sản, dịch vụ làm vườn và chăm sóc cây cảnh

- Các cơ sở khai thác, chế biến sản phẩm từ cây dược liệu

- Các cơ sở khai thác, chế biến sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ gỗ

- Chuyên viên các công ty lâm nghiệp, các công ty khai thác và chế biến sản phẩm gỗ, cho các công ty kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp, chuyên viên quản lý và chăm sóc cây xanh tại các công trình đô thị

- Chuyên viên tư vấn cho các tổ chức quốc tế trong dự án trồng rừng, bảo tồn sinh thái, bảo tồn động vật hoan dã các chương trình dự án phát triển nông thôn..

Thông tin tuyển sinh trường Đại học Cần Thơ năm 2018
Thông tin ngành lâm sinh
Chỉ tiêu tuyển sinh trường Đại học Cần Thơ năm 2018

Đia chỉ liên hệ :
Bộ môn Tài nguyên đất đai
Khoa Môi Trường & Tài nguyên thiên nhiên - Ðại học Cần thơ
Ðường 3/2, Quận Ninh Kiều, TP Cần thơ
Email: vqminh@ctu.edu.vn; ltloi@ctu.edu.vn

Sinh viên ngành Quản lý Đất đai có khả năng nghiên cứu, vận dụng các kiến thức cơ bản và chuyên ngành, các kỹ năng và sự phát triển của công nghệ thông tin, phân tích, nghiên cứu địa chính, quản lý và khai thác tài nguyên, quy hoạch và sử dụng đất một cách có hiệu quả nhất. Trong quá trình học tập sinh viên có cơ hội nhận học bổng từ cựu sinh viên và các tổ chức liên quan đến chuyên ngành hỗ trợ sinh viên vượt khó học tập, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

A. Mục tiêu đào tạo, kỹ năng nghề nghiệp

Chuyên ngành đào tạo kỹ sư ngành Quản lý Đất đai nhằm đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng trong lĩnh vực quản lý đất đai theo định hướng chuyên nghiệp. Sau khi sinh viên ra trường có khả năng đo đạc, thiết kế bản đồ, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính. Vận dụng được luật đất đai vào công tác quản lý, thanh tra và giải quyết tranh chấp về đất đai. Xây dựng được các tiêu chí đánh giá, quy hoạch phân bố sử dụng đất đô thị và nông nghiệp. Định giá đất và bất động sản. Quản lý và khai thác nguồn tài nguyên về đất đai. Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý tài nguyên đất và quản lý nhà nước về đất đai.  

- Sinh viên được học kiến thức chuyên ngành dành cho kỹ sư quản lý đất đai: kiến thức ứng dụng công nghệ, đo đạc và xây dựng bản đồ (kỹ thuật bản đồ, trắc địa, đo đạc địa chính, hệ thống thông tin địa lý & định vị-GIS+GPS, đồ họa thiết kế cảnh quan đô thị, viễn thám-RS, Quản lý thông tin đất đai LIS-LIM, hệ quản trị CSDL, mô hình hóa…); kiến thức pháp luật đất đai, thanh tra và giải quyết tranh chấp, quản lý nhà nước về đất đai, lưu trữ-kiểm kê chỉnh lý biến động đất…; kiến thức tài nguyên đất đai (địa chất, thổ nhưỡng, đánh giá đất, quy hoạch phát triển vùng đô thị, quy hoạch và phát triển nông thôn, quản lý khai thác tài nguyên đất đai…; kiến thức định giá giá đất, thị trường bất động sản…

- Cơ hội học tập nâng cao trình độ sau đại học: Cao học (thạc sỹ) quản lý đất đai, Tiến sĩ quản lý đất đai tại Đại học Cần thơ hoặc các ngành gần khoa học đất; môi trường đất và nước; phát triển nông thôn …

B. Thông tin đào tạo
Thông tin tuyển sinh 2018
- Địa chỉ đào tạo: Đại học Cần Thơ
- Tên ngành học: Quản lý đất đai
- Mã ngành: 7850103
- Tổ hợp xét tuyển:

Toán-Lý-Hóa (A00); Toán-Lý-Tiếng Anh (A01); Toán-Hóa-Sinh (B00); Toán-Hóa-Tiếng Anh (D07)

- Thời gian đào tạo: 4 năm (8 học kỳ)

- Danh hiệu khoa học: Kỹ sư 
-  Đơn vị quản lý và đào tạo: Bộ môn Tài Nguyên Đất Đai, Khoa Môi trường & Tài nguyên thiên nhiên, ĐHCT

C. Chương trình đào tạo
Chương trình theo quy chế tín chỉ. Phương pháp học tập theo cách đặt vấn đề, giải quyết tình huống, thực hành và thực tế.
 
- Chương trình đào tạo

D. Công tác nghiên cứu khoa học
Để phục vụ cho công tác giảng dạy và phục vụ sản xuất, bộ môn chú trọng nghiên cứu trên các lĩnh vực:
-   Quản lý và khai thác quỹ đất, các nguồn tài nguyên đất đai
-   Đánh giá, quy hoạch sử dụng đất đai, đô thị, nông thôn.
-   Phân tích thẩm định giá, thị trường bất động sản.
-   Bảo tồn hệ sinh thái đất ngập nước, rừng ngập mặn.
-   Quản lý tổng hợp tài nguyên đất đai
-   Hình thái, vi hình thái, phân loại đất và độ phì đất.
- Các ứng dụng công nghệ thông tin, GIS, GPS, ảnh viễn thám, trong các lĩnh vực quản lý, đánh giá tài nguyên đất đai, môi trường, địa chính, đô thị, nông thôn, quy họach sử dụng đất đai, và các ngành nông lâm nghiệp, công nghiệp, du lịch,  nông nghiệp đô thị.
Trong quá trình học tập sinh viên có cơ hội nhận học bổng từ cựu sinh viên và các tổ chức liên quan đến chuyên ngành hỗ trợ sinh viên vượt khó học tập, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

E. Quan hệ hợp tác
Có mối quan hệ truyền thống với các đơn vị Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Nông nghiệp PTNT, Sở Khoa học &  công nghệ, Sở Xây dựng thuộc các tỉnh ở ĐBSCL, cũng như các phòng chuyên ngành có liên quan ở các quận huyện và các Viện, Trường trong nước. Đối với các đơn vị ngoài nước: Trường đại học Wageningen (Hà lan); Viện Kỹ thuật Châu Á-AIT (Thái lan), Trung tâm viễn thám và xử lý ảnh-CRISP (Singapore), Trung tâm Viễn thám và  nghiên cứu không gian-CSRSR (Đài loan); Viện nghiên cứu lúa quốc tế-IRRI (Philippines).

F. Vị trí việc làm

- Kỹ sư phụ trách đo đạc, xây dựng bản đồ, thiết kế mô hình và nhập cơ sở dữ liệu, giải đoán ảnh viễn thám

- Kỹ sư phụ trách đánh giá, quy hoạch đất đô thị và nông nghiệp-phát triển nông thôn

- Kỹ sư phụ trách về lĩnh vực hậu cần các đơn vị Quân đội và Công an

- Chuyên viên phụ trách chuyên ngành tài nguyên và môi trường cho UBND cấp tỉnh/tp và cấp quận/huyện

- Chuyên viên phụ trách đăng ký-cấp giấy chứng nhận QSD đất, lưu trữ hồ sơ địa chính, kiểm kê chỉnh lý biến động đất

- Chuyên viên phụ trách thanh tra-giải quyết tranh chấp về đất đai

- Chuyên viên phụ trách thẩm định giá đất, thị trường bất động sản

- Chủ các công ty đo đạc, kinh doanh bất động sản

F. Nơi làm việc

- Có khả năng đảm nhiệm công tác quản lý và điều hành: cán bộ nghiên cứu, cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật.

- Làm cán bộ công chức, viên chức hay cán bộ kỹ thuật tại các cơ quan hành chính nhà nước từ Trung ương đến cấp huyện, cấp xã về lĩnh vực Quản lý đất đai như: Bộ Tài nguyên - Môi trường, Sở Tài nguyên - Môi trường các tỉnh/Tp, Các Trung tâm kỹ thuật tài nguyên, Trung tâm phát triển quỹ đất các cấp tỉnh/Tp và Quận/huyện, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất các cấp, Phòng Tài nguyên - Môi trường, Cán bộ Địa chính xã/phường.

- Chuyên viên văn phòng UBND các cấp Tỉnh/Thành Phố, Quận/huyện; các Viện nghiên cứu như: Viện nghiên cứu Địa chính, Viện Tài nguyên - Môi trường, Viện Quy hoạch - Thiết kế, Cục đo đạc bản đồ, Cục Quản lý đất đai, Chi cục Quản lý đất đai các tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Khoa học Công nghệ, Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Làm cán bộ công chức, viên chức hay cán bộ kỹ thuật tại các Chi cục, Trung tâm hoặc Văn phòng như: Chi cục quản lý đất đai, Chi cục môi trường, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên đất và Môi trường; Trung tâm khai thác và kinh doanh bất động sản; các Khu Công nghiệp; Khu Kinh tế...

- Làm tư vấn, thẩm định cho các công ty như: Công ty đo đạc, Công ty môi giới và định giá bất động sản; các dự án liên quan đến đất đai và bất động sản, các đơn vị thẩm định giá (ngân hàng, công ty thẩm định giá…).

- Làm giảng viên, giáo viên hay nghiên cứu viên tại các Viện nghiên cứu thuộc lĩnh vực Quản lý đất đai, Các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, các Cơ sở giáo dục đào tạo có các ngành nghề về nông nghiệp, Hiệp hội, trung tâm dạy nghề.

- Giảng viên các trường đại học, cao đăng, trung cấp đại chính hay quản lý đất đai

Ngoài ra, sau khi tốt nghiệp sinh viên có khả năng tiếp tục học tập nâng cao trình độ sau đại học (bậc thạc sĩ, tiến sĩ) chuyên ngành Quản lý đất đai.  

Thông tin tuyển sinh trường Đại học Cần Thơ năm 2018
Thông tin về ngành quản lý đất đai
Chỉ tiêu tuyển sinh trường Đại học Cần Thơ năm 2018

                                                          
-------OoO-------
Đia chỉ liên hệ:
Bộ môn Tài nguyên đất đai
Khoa Môi Trường & Tài nguyên thiên nhiên, Ðại học Cần Thơ
Ðường 3/2, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
Email: vqminh@ctu.edu.vn

Thông báo

Số lượt truy cập

1324884
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
1844
13627
121936
1324884