LÝ LỊCH KHOA HỌC

 1. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

 

Họ và tên: PHAN KIỀU DIỄM                            Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 29/09/1983                      Nơi sinh:  tỉnh Hậu Giang  

Quê quán:  Xã Thạnh Hoà, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

Dân tộc: Kinh                                                           Tôn giáo:  Không

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 91/44B Đường 30/4, phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, TPCT

Điện thoại liên hệ:  0983.954243                          E-mail: pkdiem@ctu.edu.vn

Chức vụ:  Không                                                     

Đơn vị công tác:  Bộ môn Tài Nguyên Đất Đai, Khoa Môi Trường &TNTN, trường Đại Học Cần Thơ

Ngạch viên chức:  15.111                                       Thâm niên giảng dạy: 5 năm         

Trình độ chuyên môn cao nhất: Thạc sĩ

 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
 1. Đại học

Hệ đào tạo: Chính quy                                            Nơi đào tạo:  Đại Học Cần Thơ, Việt Nam

Ngành học chuyên môn: Quản Lý Đất Đai          Năm tốt nghiệp: 2005

Bằng đại học 2: Không                                            Năm tốt nghiệp: Không      

 1. Thạc sĩ

Thời gian đào tạo: 2009-2010                               

Nơi đào tạo: Học Viện Công Nghệ Châu Á, Thái Lan   

Chuyên ngành đào tạo: Viễn Thám và Hệ Thống Thông Tin Địa Lý

Tên luận văn: Xây dựng bản đồ thay đổi hiện trạng sinh vật biển và hệ sinh thái biển tại Sông Trường Giang, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.   

Tháng, năm được cấp bằng: 17/12/2010

 1. Tiến sĩ

Thời gian đào tạo: 2014-2017        Nơi đào tạo:  Trường Đại học Công nghệ ThonBuri

Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ Môi trường

Tên luận án: Đánh giá tác động của thay đổi khí hậu đến hệ sinh thái rừng ở Đông Nam Á sử dụng phương pháp viễn thám

Tháng, năm được cấp bằng: Dự kiến 2017

 

 1. Ngoại ngữ
 2. Anh Văn                                     Mức độ thành thạo:  Trình độ C

 

III.    QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

 1. Các hoạt động chuyên môn đã thực hiện

 

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm trách

2005-2010

Bộ môn Khoa Học Đất, Khoa Nông Nghiệp & SHƯD, Đại Học Cần Thơ

Nghiên cứu viên, Phụ giảng

2011 đến nay

Bộ môn Tài Nguyên Đất Đai, Khoa Môi Trường &TNTN, Đại Học Cần Thơ

Giảng viên

 

 1. Hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ:
 2. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
 3. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện

 

TT

Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực ứng dụng

Năm hoàn thành

Đề tài cấp

(Cơ sở, bộ ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Ứng dụng công nghệ GIS trong đánh giá hiện trạng và dự báo một số loài dịch hại trong nông nghiệp vùng ĐBSCL.

2006

Cấp Bộ

Tham gia

2

Sử dụng ảnh Viễn thám đa phổ theo dõi sự thay đổi hiện trạng rừng ngập mặn ven biển ĐBSCL. 

2007

Cấp Bộ

Tham gia

3

Xây dựng bản đồ (ÁLAS) tự nhiên kinh tế xã hội tỉnh Hậu Giang

2007

Cấp tỉnh

Tham gia chính, điều phối

4

Đánh giá tiềm năng độ phì và các yếu tố trở ngại trên nền đất canh tác lúa và cây ăn trái tỉnh Hậu Giang

2010

Cấp tỉnh

Tham gia chính, điều phối

5

Nghiên cứu sử dụng ảnh viến thám MODIS trong theo dõi nhiệt độ bề mặt đất trong mối liên quan đến hạn hán và sự biến đổi khí hậu khu vực ĐBSCL.

2011

Cấp trường

Tham gia chính

6

Đánh giá ảnh hưởng của thay đổi khí hậu lên tình hình sử dụng đất Đồng Bằng Sông Cửu Long (Dự án Clues)

Đang thực hiện

Dự án

Tham gia xử lý số liệu viễn thám, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất

7

Đánh giá khả năng sử dụng hệ thống phân loại độ phì đất FCC trong phân loại độ phì và khuyến cáo sử dụng đất phèn cho canh tác ở ĐBSCL

2011

Dự án

Tham gia

8

Xây dựng hệ thống canh tác thích hợp trên đất nhiễm mặn trong điều kiện biến đổi khí hậu ở tỉnh Bến Tre

2014

Dự án

Tham gia

9

Xu hướng di chuyển và bồi tụ phù sa vùng cửa sông Cửu Long

2012

Đề tài trường

Chủ trì

11

Ứng dụng công nghệ GIS& Viễn thám trong đánh giá tác động của BĐKH đến sản xuất Nông nghiệp và nghiên cứu các biện pháp thích ứng cho cộng đồng vùng ven biển

2014-2015

Đề tài Bộ

Tham gia

12

Nghiên cứu ứng dụng dữ liệu vệ tinh SCIAMACHY/ENVISAT trong việc theo dõi xu hướng phát thải của khí cacbon dioxide (CO2) khu vực Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2003-2012

2014-2015

Đề tài trường

Chủ trì

13

Analysis of historical forest carbon changes in Myanmar and Thailand and the contribution of climate variability and extreme events

2014-2017

PEER project

Tham gia

 

 1. Sách và giáo trình xuất bản (liệt kê theo các ô dưới đây, đánh dấu (+) vào ô tương

           ứng  “tác giả” hoặc “đồng tác giả”)

TT

Tên sách

Nhà xuất bản

Năm xuất bản

Tác giả

Đồng tác giả

1

Sách Viễn thám Ứng dụng

ĐHCT

2012

 

+

 

 1. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố (liệt kê công trình theo thứ tự : Tên tác giả; Tên bài báo; Tên Tạp chí và số của tạp chí; trang đăng bài báo; Năm xuất bản, nhà xuất bản của Tạp chí)

Vo Quang Minh, Phan Kieu Diem, Nguyen Thi Hong Diep, 2006. Bước đầu ứng dụng kỹ thuật nội suy không gian trong nghiên cứu sự phân bố chỉ tiêu Fe2+ trong nước ngầm tỉnh Hậu giang. 35-39

Phan Kieu Diem, Nguyen Thi Hong Diep, Vo Quang Minh, 2008. Natuaral disaster in Mekong delta. Journal of Science of Can Tho University

Phan Kieu Diem, Nguyen Thi Hong Diep, Vo Quang Minh. 2010. 3rd Int. Conference on Geoinformation Technology for Natural Disaster Management & Rehabilitation.

Phan Kiều Diễm, Võ Quang Minh, Nitin Kumar Tripathi, Nguyễn Thị hồng Điệp. 2012. Ứng dụng ảnh vệ tinh Quickbirb xây dựng bản đồ phân bố rạn san hô năm 2012 xã Tam Hải, Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Kỹ yếu Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2012. NXB Nông Nghiệp. Số 225-2012/CXB/38-08/NN. Trang 168-173.

Nguyễn Thị Hồng Điệp, Phan Kiều Diễm, Võ Quang Minh, Lê Minh Họp. 2012. Theo dõi hiện trạng rạng san hô và cỏ biển sử dụng ảnh Landsat và Alos ở huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.  Kỹ yếu Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2012. NXB Nông Nghiệp. Số 225-2012/CXB/38-08/NN. Trang : 291-298.

Phan Kieu Diem, Vo Quang Minh, Nitin Kumar Tripathi. 2012. Application GIS and remote sensing for monitoring the changing of coral reef at Tam Hai commune, Nui Thanh district, Quang Nam province.  Proceeding  of International Conference on Geomatics for spatial Infrastructure development in Earth and Allied Sciences-GIS-IDEAS 2012. HoChiMinh City16-20/October/2012. JVGC (Japan-Vietnam GeoInformatics Consortium) Technical Document No 8. Pp: 181-186

Phan Kiều Diễm, Võ Quang Minh, Nguyễn Thị Hồng Điệp, Dương Thanh Thoại. 2013. Theo dõi biến động đường bờ khu vực ven biển huyện Ngọc Hiển từ 1995-2010 sử dụng viễn thám và công nghệ GIS. Kỹ yếu Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2013. NXB Đại học Nông Nghiệp. ISBN 978-604-924-039-3.

Phan Kieu Diem, Vo Quang Minh, Nguyen Thi Hong Diep. 2013. Current Erosion and Accretion in Mekong Delta Estuary. Proceeding of Environmental, Natural Resources and Climate change in Mekong Delta Conference, Can Tho University, Vietnam. Page: 433-442

Phan Kieu Diem, Vo Quang Minh, Nguyen Thi Hong Diep. 2013. Remote Sensing for Coastline Detection in Mekong Delta Estuary. Proceeding of Environmental, Natural Resources and Climate change in Mekong Delta Conference, Can Tho University, Vietnam. Page: 443-451

Phan Kieu Diem, Vo Quang Minh, Nguyen Thi Hong Diep, Duong Thanh Thoai. 2013. Monitoring the Shoreline Change Ngoc Hien district, Ca Mau Province from 1995 to 2010 by using remote sensing and GIS. Proceeding of the 9th International Conference on Gi4DM 2013, Earth Observation for Disaster Management. Hanoi, Vietnam from 9-11 December 2013.

Huỳnh Thị Thu Hương, Phan Kiều Diễm, Trần Thị Ngọc Trinh, 2014. Theo dõi diễn tiến và đánh giá hiện trạng cây xanh đô thị khu vực quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ giai đoạn 2006-2012. Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc năm 2014. NXB ĐHCT. Trang 122-131

Nguyễn Thị Hồng Điệp, Võ Quang Minh, Phan Kiều Diễm, Phạm Quang Quyết. 2014. Theo dõi sự thay đổi đất nuôi trồng thủy sản tỉnh An giang năm 2008-2012 sử dụng kỹ thuật viễn thám và GIS. Tạp chí Đại học Cần Thơ

Nguyen Thi Hong Diep, Vo Quang Minh, Phan Kieu Diem. 2015. Assessment of the vulnerable area of climate change impacts on coastal region of Mekong Delta using geographic information system technique. The 36th Asian conference on Remote Sensing. October 19-23, 2015. Manila, Philippine.

Vo Quang Minh, Nguyen Thi Ha Mi, Phan Kieu Diem, Le Quang Tri, Tran Thi Hien, Chu Thai Hoanh, To Phuc Tuong. Spatial and temporal changes of rice cropping season in Mekong Delta Vietnam by using MODIS imagery from 2000 to 2013. The 36th Asian conference on Remote Sensing. October 19-23, 2015. Manila, Philippine.

Phan Kieu Diem, Nguyen Thi Hong Diep, Pham thi Thuy Nga. 2015. Study on monitoring trend of Carbon Dioxide (CO2) emission in the Vietnamese Mekong Delta by using GOSAT satellite data. Journal of Science of Cantho University. ISSN: 1859-2333. Volume 39. Page 105-110

Phan Kieu Diem, Vo Quang Minh, Nguyen Thị Hong Diep. 2015. Assessment trend of inundation and salinity intrusion in coastal zone, Mekong Delta through climate change scenarios. The 36th Asian conference on Remote Sensing. October 19-23, 2015. Manila, Philippine.

Phan Kieu Diem, Asamaporn Sitthi, Uday Pimple. 2015. Mapping Land cover dynamics in Nakhon Nayok province of Thailand. Suan Sunandha Science and Technology Journal. ISSN 2351-0889. Page. 1-5

Phan Kieu Diem, Amnat Chidthaisong, Uday Pimple, Asamaporn Sitthi, Pariwate Varnakovida, Katsunori Tanaka, Rungnapa Kaewthongrach. 2016. Teak plantation phenology changes and its relationships to climate variability in Lampang Province, North of Thailand. Proceedings of the International Conference on Climate Change, Biodiversity and Ecosystem Services for the Sustainable Development Goals (SDGs): Policy and Practice, 27-29 June 2016, Cha-Am, Phetchaburi, Thailand

Phan Kieu Diem, Amnat Chidthaisong, Uday Pimple, Asamaporn Sitthi, Pariwate Varnakovid, Rungnapa Kaewthongrach, Katsunori Tanaka. 2016.. “Responses of Deciduous forest to El Niño in Thailand using remotely sensed technique”. International Conference on Sustainable Energy and Environment on the theme of “Energy & Climate Change: Innovating for a Sustainable Future”, 28-30, November, 2016, Bangkok, Thailand

Phan Kieu Diem, Uday Pimple, Asamaporn Sitthi, Pariwate Varnakovida,  Rungnapa Kaewthongrach, Amnat Chidthaisong. 2017. “Response of tropical deciduous forest phenology to climate variation in Northern Thailand”. 5th International Conference on Environmental Research and Technology (ICERT 2017), 23-25, August, 2017, Penang, Malaysia

Thông báo

Số lượt truy cập

370847
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
2629
12302
84716
370847

Tên đơn vị: Khoa Môi Trường & Tài Nguyên Thiên Nhiên - ĐHCT
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3831068
Email: kmttntn@ctu.edu.vn