LÝ LỊCH KHOA HỌC

  1. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Võ Quốc Tuấn                                       Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 28/02/1978                      Nơi sinh: Bến Tre    

Quê quán: Thạnh Phú, Bến Tre                              Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Tiến sĩ                                          Năm, nước nhận học vị: 2013, Đức

Chức danh khoa học cao nhất: Giảng viên            Năm bổ nhiệm:

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Phó trưởng bộ môn

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Bộ môn Tài nguyên Đất đai, Khoa Môi Trường và Tài Nguyên Thiên Nhiên, Đại học Cần Thơ

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Số 263D/7, Lợi Dũ, An Bình, Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ                          

Điện thoại liên hệ:  CQ: 0710-3-831005  NR:                           DĐ: 0913604111      

Fax:                                                                                        Email: vqtuan@ctu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  1. Đại học

Hệ đào tạo: Chính quy       

Nơi đào tạo: Đại học Cần Thơ

Ngành học: Quản lý đất đai                       

Nước đào tạo: Việt Nam                                          Năm tốt nghiệp: 2001

Bằng đại học 2:                                                         Năm tốt nghiệp:

  1. Sau đại học
  • Thạc sĩ chuyên ngành: Kinh tế Năm cấp bằng: 2008

Nơi đào tạo: Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc           

  • Tiến sĩ chuyên ngành: Khoa học tự nhiên             Năm cấp bằng: 2013

Nơi đào tạo: Trung tâm Không gian Đức

  • Tên luận án: Định giá giá trị kinh tế hệ sinh thái rừng ngập mặn-Phương pháp kết hợp giữa viễn thám và phân tích kinh tế nông hộ

 

3. Ngoại ngữ

1. Anh văn

2.

Mức độ sử dụng: Thành thạo

Mức độ sử dụng:

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2001-2006

Bộ môn Khoa học đất và Quản lý đất đai, Đại học Cần Thơ

Cán bộ nghiên cứu

2006-2008

Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc

Học thạc sĩ

2008-2009

Bộ môn Khoa học đất và Quản lý đất đai, Đại học Cần Thơ

Cán bộ nghiên cứu

2009-2013

Trung tâm không gian Đức, CHLB Đức

Nghiên cứu sinh

2013-nay

Bộ môn Tài nguyên đất đai, Đại học Cần Thơ

Giảng viên

  1. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
  2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Chỉnh lý bổ sung bản đồ đất ĐBSCL phân loại theo hệ thống FAO-Unesco tỉ lệ 1/250.000

2005

Bộ

Tham gia

2

Chỉnh lý bổ sung bản đồ phân bố đất vùng ĐBSCL, xây dưng bản đồ phân bố độ phì đất phân loại theo FCC

2004

Bộ

Tham gia

  1. Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố)

Hironori Arai, Ryo Yoshioka, Syunsuke Hanazawa, Vo Quang Minh, Vo Quoc Tuan, Tran Kim Tinh, Truong Quoc Phu, Chandra Shekhar Jha, Suraj Reddy Rodda, Vinay Kumar Dadhwal, Masayoshi Mano, and Kazuyuki Inubushi, 2016 Function of the methanogenic community in mangrove soils as influenced by the chemical properties of the hydrosphere. Soil Science and Plant Nutrition. Vol. 62, http://dx.doi.org/10.1080/00380768.2016.1165598

 

Tuan Quoc Vo, C. Kuenzer, N. Oppelt, 2015. How remote sensing supports mangrove ecosystem service valuation: A case study in Ca Mau province, Vietnam. Ecosystem Services. Volume 14, August 2015, Pages 67-75, ISSN 2212-0416, http://dx.doi.org/10.1016/j.ecoser.2015.04.007.

 

Andrew Nelson, Tri Setiyono, Arnel B. Rala, Emma D. Quicho, Jeny V. Raviz, Prosperidad J. Abonete, Aileen A. Maunahan, Cornelia A. Garcia, Hannah Zarah M. Bhatti, Lorena S. Villano, Pongmanee Thongbai, Francesco Holecz, Massimo Barbieri, Francesco Collivignarelli, Luca Gatti, Eduardo Jimmy P. Quilang, Mary Rose O. Mabalay, Pristine E. Mabalot, Mabel I. Barroga, Alfie P. Bacong, Norlyn T. Detoito, Glorie Belle Berja, Frenciso Varquez, Wahyunto, Dwi Kuntjoro, Sri Retno Murdiyati, Sellaperumal Pazhanivelan, Pandian Kannan, Petchimuthu Christy Nirmala Mary, Elangovan Subramanian, Preesan Rakwatin, Amornrat Intrman, Thana Setapayak, Sommai Lertna, Vo Quang Minh, Vo Quoc Tuan, Trinh Hoang Duong, Nguyen Huu Quyen, Duong Van Kham, Sarith Hin, Touch Veasna, Manoj Yadav, Chharom Chin, Nguyen Hong Ninh, 2014: Towards an Operational SAR-Based Rice Monitoring System in Asia: Examples from 13 Demonstration Sites across Asia in the RIICE Project. Remote Sensing. 01/2014; 6(11):10773-10812.

 

QT Vo., OPPELT, N., and C. KUENZER, 2013: Remote Sensing in Mapping Mangrove Ecosystems - An Object-based Approach Remote Sensing 5(1), 183-201. doi:10.3390/rs5010183

 

Claudia Kuenzer, Huadong Guo, Inga Schlegel, Vo Quoc Tuan, Xinwu Li, Stefan Dech, 2013: Scale and the Capability of Envisat ASAR-WSM, TerraSAR-X Scansar, and TerraSAR-X Stripmap Data to assess urban Flood Situations: A Case Study in Can Tho Province of the Mekong Delta. Remote Sensing 10/2013; 5:5122-5142.

                                             

Claudia Kuenzer, Vo Quoc Tuan, 2013: Assessing the Ecosystem Services Value of Can Gio Mangrove Biosphere Reserve: Combining Earth-Observation- and Household-Survey-based Analyses. Applied Geography. 10/2013; 45:167-184.

                                               

QT Vo, C Kuenzer, QM Vo, F Moder, N Oppelt, 2012: Review of valuation methods for mangrove ecosystem services. Ecological Indicators 23, 431-446. doi:10.1016/j.ecolind.2012.04.022

 

KUENZER, C., CAMPBELL, I., ROCH, M., LEINENKUGEL, L., VO QUOC, T., and S. DECH, 2012: Understanding the Impacts of Hydropower Development in the context of Upstream-Downstream Relations in the Mekong River Basin. Sustainability Science. http://dx.doi.org/10.1007/s11625-014-0275-3

                                              

J Huth, C Kuenzer, T Wehrmann, S Gebhardt, QT Vo, S Dech, 2012: Land cover and land use classification with TWOPAC: towards automated processing for pixel-and object-based image classification. Remote Sensing 4 (9), 2530-2553. doi:10.3390/rs4092530

 

Claudia Kuenzer, Andrea Bluemel, Steffen Gebhardt, Tuan Vo Quoc and S. Dech, 2011: Remote Sensing of Mangrove Ecosystems- A review. Remote Sensing 3 (5), 878-928. doi:10.3390/rs3050878

Thông báo

Số lượt truy cập

370739
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
2521
12194
84608
370739

Tên đơn vị: Khoa Môi Trường & Tài Nguyên Thiên Nhiên - ĐHCT
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3831068
Email: kmttntn@ctu.edu.vn