LÝ LỊCH KHOA HỌC

 1. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên:   TRẦN THỊ NGỌC TRINH               Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh:      14/11/1976                  Nơi sinh: Cần Thơ

Quê quán: An Bình, Ninh Kiều, Cần Thơ             Dân tộc: Kinh

Địa chỉ liên lạc: 47 đường 3/2, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 0914830367                                        E-mail: ttntrinh@ctu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
 1. Đại học (ghi hệ đào tạo, nơi đào tạo, ngành và năm tốt nghiệp)

     - Hệ đào tạo: chính qui

     - Nơi đào tạo: Trường Đại học Cần Thơ

     - Ngành: Quản lý Đất đai

     - Năm tốt nghiệp: 1999

 1. Thạc sĩ (ghi hệ đào tạo, nơi đào tạo, ngành và năm tốt nghiệp và tên luận văn)

 - Hệ đào tạo: chính qui

     - Nơi đào tạo: Trường Đại học Chiang Mai, Thái Lan

     - Ngành: Phát triển Bền vững

     - Năm tốt nghiệp: 2008

     - Tên luận văn: Đánh giá đa dạng sinh kế nông hộ dưới tác động phát triển đô thị: trường hợp cầu Cần Thơ.

 1. Ngoại ngữ: (ghi tên ngoại ngữ chính và chứng chỉ - nếu có)

            Anh văn

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

1   Quá trình công tác

Thời gian

(từ ….. đến …)

Nơi công tác

Công việc đảm trách/chức vụ.

2000 - 2009

Bộ môn Khoa học Đất & QLĐĐ, Khoa Nông nghiệp & SHƯD, Đại học Cần Thơ

Cán bộ phục vụ giảng dạy

2010 đến nay

Bộ môn Tài nguyên Đất đai, Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên, Đại học Cần Thơ

Giảng viên

 

 1. QUÁ TRÌNH THAM GIA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (nếu có)
 2. Tham gia nghiên cứu khoa học (liệt kê các đề tài đã thực hiện/tham gia)

TT

Tên đề tài

Tình trạng (hoàn thành/ đang thực hiện)

Đề tài cấp

(Cơ sở, tỉnh, bộ,         hợp tác quốc tế)

Trách nhiệm trong đề tài  (chủ nhiệm/tham gia)

1

Xây dựng hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu lý-hóa đất bằng kỹ thuật GIS

Hoàn thành

Trường

Chủ nhiệm

2

Đánh giá đa dạng sinh kế nông hộ dưới tác động phát triển đô thị: trường hợp cầu Cần Thơ

Hoàn thành

Luận văn Thạc sĩ

Chủ nhiệm

3

Khảo sát và đánh giá thích nghi đất đai xã Hàm Giang, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

Hoàn thành

Trường

Tham gia

4

Ứng dụng kỹ thuật GIS trong đánh giá thích nghi cho các giống lúa chịu mặn tỉnh Sóc Trăng

Hoàn thành

Địa phương

Tham gia

5

Đánh giá khả năng và phạm vi thích nghi các giống lúa chịu mặn có triển vọng ở tỉnh Sóc Trăng trên cơ sở kết quả đánh giá của kỹ thuật GIS

Hoàn thành

Địa phương

Tham gia

6

Nghiên cứu ứng dụng ảnh viễn thám và kỹ thuật GIS theo sõi tiến độ xuống giống phục vụ công tác quản lý thời vụ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Hoàn thành

Địa phương

Tham gia

7

Ứng dụng kỹ thuật GIS trong theo dõi và đánh giá mô hình Tôm-lúa bền vững xã Thuận Hòa, huyện An Minh, Kiên Giang.

Hoàn thành

Địa phương

Tham gia

8

Nghiên cứu giải pháp quản lý dữ liệu nông thôn mới.

Hoàn thành

Trường

Chủ nhiệm

9

Đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sinh kế nông hộ thủy sản vùng hạ lưu ĐBSCL.

Đang thực hiện

Quốc tế (Searca)

Tham gia

 1. Các công trình nghiên cứu khoa học (bài báo/sách,…) đã công bố (liệt kê gồm tên các tác giả; năm, tên công trình (nếu là bài báo thì ghi tên tạp chí, số của tạp chí trang bài bài báo; nếu là sách thì ghi nhà xuất bản và số trang)
 2. Tran Thi Ngoc Trinh. 2011. Household Livelihood Diversification as the Result of a Modernising Development Project: A Case Study of Can Tho Bridge in Vinh Long Province, Vietnam. The Regional Center for ocial Science and Sustainable Development. ISBN 978-974-672-585-9. Pages 40-70.
 3. Võ Quang Minh, Trần Văn Hùng, Trần Thị Ngọc Trinh, Phạm Văn Quang, 2000. Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý trong xây dựng bản đồ Khu II, trường Đại học Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ 1999-2000.
 4. Võ Quang Minh, Phạm Văn Quang, Nguyễn Thị Hồng Điệp, Huỳnh Thị Thu Hương, Trần Văn Hùng, Trần Thị Ngọc Trinh, Nguyễn Văn Phú, 2001.

Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý trong qui hoạch sử dụng đất, môi trường, quản lý nguồn Tài nguyên Tự nhiên và chiến lược phát triển. Báo cáo hàng năm Trường Đại học Cần Thơ.

 1. Võ Quang Minh, Lê Quang Trí, Võ Tòng Xuân, Võ Tòng Anh, Phạm Văn Quang, Nguyễn Thị Hồng Điệp, Trần Văn Hùng, Trần Thị Ngọc Trinh, Phạm Thanh Vũ. 2001. À quản lý nguồn tài nguyên tự nhiên ở ĐBSCL. Hội thảo Công nghệ GIS 7 năm 2001.
 2. Trần Thị Ngọc Trinh, Võ Quang Minh, Trương Chí Quang. Xây dựng hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu khảo sát và phân tích đất vùng Đồng bằng sông cửu long bằng phần mềm Mapinfo. Tạp chí khoa học Đại học Cần Thơ. Trang 133-137. 2005
 3. Trần Thị Ngọc Trinh, Huỳnh Ngọc Vân, Võ Quang Minh, Quách Phương Thảo, 2010. Nghiên cứu ứng dụng GIS trong đánh giá phạm vi thích nghi một số nhóm giống lúa chịu mặn có triển vọng của Sóc Trăng.Kỷ Yếu hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2010. Nhà xuất bản Nông nghiệp. Số 198-2010/CXB/209-05/NN. Trang 264-270.
 4. Trần Thị Ngọc Trinh, Võ Quang Minh, Trần Thanh Dân, Huỳnh Ngọc Dân. 2013. Phân vùng thích nghi cho giống lúa chịu mặn tỉnh Sóc trăng trên cơ sở ứng dụng GIS và viễn thám. Kỹ yếu Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2013. NXB Đại học Nông Nghiệp. ISBN 978-604-924-039-3.
 5. Trần Thanh Dân, Võ Quang Minh, Trần Thị Ngọc Trinh, Huỳnh Ngọc Vân, 2013. Theo dõi tiến độ xuống giống phục vụ công tác quản lý thời vụ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng bằng ảnh viễn thám và công nghệ GIS. Tuyển tập báo cáo khoa học Công nghệ sáng tạo trong nông nghiệp năm 2013. ISBN 987-604-6702146. NXB Khoa học và Kỹ thuật. Pp: 72-78
 6. Trần Thị Ngọc Trinh, Lê Quang Trí, Võ Quang Minh, Đặng Phi Lĩnh, Phạm Thanh Vũ, Phan Chí Nguyện, 2014. Đánh giá tính bền vững của mô hình tôm - lúa theo vùng thích nghi đất đai của xã Thuận Hòa, huyện An Minh tỉnh Kiên Giang. Hội thảo khoa học Công Nghệ Thông Tin với Biến Đổi Khí Hậu trong phát triển sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu ở Việt Nam tại Kiên Giang ngày 29 tháng 9 năm 2014. NXB Khoa học và Kỹ thuật. ISBN: 978-604-6703655
 7. Trần Thị Ngọc Trinh, Trương Chí Quang, Võ Thúy An, Lê Ngọc Diện. 2013. Ứng dụng GIS trong quản lý đa dạng loài thủy sản Thành phố Cần Thơ. Kỷ yếu hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2013, ISBN: 978-604-924-039-3. Trang 177-186.
 8. Trần Thị Ngọc Trinh, Trương Chí Quang, Dương Phước Thanh. 2014. Ứng dụng GIS trong quản lý và đánh giá biến động giá đất tại Thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2014, Đại học Cần Thơ, Ngày 28-29/11/2014. NXB Đại học Cần Thơ. ISSN: 978-604-919-249-4. 1. 160-168.
 9. Huỳnh Thị Thu Hương, Phan Kiều Diễm, Trần Thị Ngọc Trinh, 2014. Theo dõi diễn tiến và đánh giá hiện trạng cây xanh đô thị khu vực quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ giai đoạn 2006-2012. Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc năm 2014. NXB Đại học Cần Thơ. Trang 122-131. ISBN 987-604-919-249-4.
 10. Trần Thị Ngọc Trinh, Trương Chí Quang, Trịnh Vũ Phương. 2015. Quản lý dữ liệu nông thôn mới trên cơ sở Hệ thống thông tin địa lý. Tạp chí khoa học Đại học Cần Thơ số 40. ISBN: 1859-2333. Trang: 110-119
 11. Trần Thị Ngọc Trinh, Trương Chí Quang, Nguyễn Ngọc Huyền. 2015. Xây dựng hệ thống giám sát và phát triển bền vững Thành phố Cần Thơ. Kỷ yếu hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2015, Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Hội, ISSN: 978-604-82-1619-1. Trang 92-96.
 12. Tran Thanh Dan, Tran Thi Ngoc Trinh, Võ Quang Minh and Huynh Ngoc Van. 2016. Adaptability Zoning for Salty-Tolerant Rice Varieties in Soc Trang Prefecture by Using GIS and Remote Sensing. Journal of Geological Resource and Engineering. Volume 4, Number 3, March 2016. ISSN 2328-2193. Pp 142-150.

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
 
Họ và tên: Nguyễn Hữu Kiệt                                    Giới tính: Nam          
Ngày, tháng, năm sinh: 19/11/1978            Nơi sinh: Quận ÔMôn, Cần Thơ      
Quê quán: Phường Long Hưng, Q. ÔMôn, TP Cần Thơ.
                                                                              Dân tộc: Kinh.            Tôn giáo: Không
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 29/2, KV3, P.An Khánh, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ
Điện thoại liên hệ: 07103-894943, DĐ: 0919.280.863. E-mail: nhkiet@ctu.edu.vn   
                       
Chức vụ: Tổ phó tổ công đoàn Bộ môn Tài nguyên đất đai
Đơn vị công tác: Bộ môn Tài nguyên đất đai, Khoa Môi trường & TNTN, Trường Đại học Cần Thơ
Ngạch viên chức: Giảng viên                                    Thâm niên giảng dạy: 02 năm          
Trình độ chuyên môn cao nhất: Thạc sĩ Khoa học đất.
 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 
1. Đại học
Hệ đào tạo: Chính qui                                               Nơi đào tạo: Trường Đại học Cần Thơ       
Ngành học chuyên môn: Quản lý đất đai     Năm tốt nghiệp: 2002          
           
2.  Thạc sĩ
Thời gian đào tạo: 2006- 2008                                Nơi đào tạo: Trường Đại học Cần Thơ
Chuyên ngành đào tạo: Khoa học đất
Tên luận văn: Đặc tính môi trường đất và nước của các mô hình canh tác vùng nuôi tôm thuộc huyện Mỹ Xuyên, Long Phú và Vĩnh Châu tỉnh Sóc Trăng.
Tháng, năm được cấp bằng: 04/02/2009
3. Tiến sĩ
Thời gian đào tạo:                                                      Nơi đào tạo:  
Chuyên ngành đào tạo:
Tên luận án:
Tháng, năm được cấp bằng:
 
4.         Ngoại ngữ
            1. Anh văn (IELTS 5,5 ngày 14/4/2012)                 Mức độ thành thạo: Tốt       
           
 
III.    QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
1. Các hoạt động chuyên môn đã thực hiện
 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm trách
2002- 2006 Bộ môn Khoa học đất và Quản lý đất đai, Khoa nông nghiệp & SHƯD, Trường Đại học Cần Thơ - Tham gia nghiên cứu trong chương trình POND hợp tác giữa Khoa Nông nghiệp và Hà Lan; tham gia nghiên cứu cho các chương trình NCKH hợp tác với tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Trà Vinh, tỉnh Cà Mau.
- Giảng dạy môn “Đánh giá đất đai”, “Quy hoạch sử dụng đất” cho sinh viên chính qui và sinh viên hệ vừa học vừa làm.
 
2007- 2008 Bộ môn Khoa học đất và Quản lý đất đai, Khoa nông nghiệp & SHƯD, Trường Đại học Cần Thơ - Tham gia nghiên cứu cho các chương trình nghiên cứu hợp tác với tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Trà Vinh, tỉnh Cà Mau và các đề tài cấp Bộ, Trường.
- Giảng dạy môn “Đánh giá đất đai”, “Quy hoạch sử dụng đất” cho sinh viên hệ vừa học vừa làm.
 
2009- 2010 Bộ môn Tài nguyên đất đai, Khoa Môi trường & TNTN, Trường Đại học Cần Thơ - Tham gia nghiên cứu cho các chương trình nghiên cứu hợp tác địa phương với các tỉnh Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau, tỉnh Trà Vinh và 01 đề tài cấp Bộ
-  Cụ thể trong thời gian (từ 01/09/2009 đến 01/9/2010) tôi là giảng viên tập sự dạy với sự hướng dẫn của PGs.Ts Lê Quang Trí tôi đã được phân công tiếp tục nghiên cứu, hướng dẫn sinh viên thực hiện luận văn tốt nghiệp và giảng dạy những môn học như: Lưu trữ và quản lý hồ sơ địa chính; Quy hoạch phân bố sử dụng đất (cho hệ chính qui và hệ vừa học vừa làm); Đánh giá đất đai (Hệ vừa học vừa làm) và đã quyết định công nhận hết tập sự và bổ nhiệm vào ngạch giảng viên từ tháng 9/2010.
 
2011- 2012 Bộ môn Tài nguyên đất đai, Khoa Môi trường & TNTN, Trường Đại học Cần Thơ - Tham gia nghiên cứu trong chương trình CLUES;
Tham gia trong các chương trình nghiên cứu hợp tác với tỉnh tỉnh Cà Mau và các đề tài cấp Bộ, Trường.
- Giảng dạy giảng dạy những môn học như: Lưu trữ và quản lý hồ sơ địa chính; Chiến lược phát triển bền vững tài nguyên đất; Hệ thống canh tác; Quy hoạch phân bố sử dụng đất (hệ vừa học vừa làm)

 
2. Hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ:
            Đồng hướng dẫn, học viên cao học  Đồng Ngọc Phượng, luận văn thạc sĩ “Đánh giá thực trạng sản xuất nông nghiệp và đề xuất kiểu sử dụng đất hiệu quả tại vùng đệm xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang”, bảo vệ thành công vào ngày 05/4/2012
IV.     QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1.         Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện
 

TT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực ứng dụng Năm hoàn thành Đề tài cấp
(Cơ sở, bộ ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Liên kết phần mềm PRIMER và RESTORE để đánh giá tính bền vững các mô hình canh tác ở vùng chuyển đổi nuôi trồng thủy sản mặn lợ ở tỉnh Cà Mau và Sóc Trăng 2008
(loại khá)
Cấp Trường Chủ trì
2 Theo dõi sự thay đổi và đánh giá chất lượng đất vùng nuôi trồng thủy sản tỉnh Sóc  Trăng. Cụ thể trong vùng nuôi tôm mặn lợ thuộc 03 huyện Mỹ Xuyên, Long Phú và Vĩnh Châu
 
2008 Cấp ngành Tham gia
3 Ứng dụng phần mềm PRIMER trong phân vùng thích nghi đất đai cấp huyện 2009
(loại tốt)
Cấp Trường Chủ trì
4 Xây dựng các mô hình canh tác hiệu quả trên vùng đất phèn khu vực tái định cư khí điện đạm xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau 2012 Cấp ngành Tham gia

 
 
2.         Sách và giáo trình xuất bản (liệt kê theo các ô dưới đây, đánh dấu (+) vào ô tương
           ứng  “tác giả” hoặc “đồng tác giả”)
 

TT Tên sách Nhà xuất bản Năm xuất bản Tác giả Đồng tác giả
   

 

     
   

 

     

 
3.         Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố (liệt kê công trình   theo thứ tự : Tên tác giả; Tên bài báo; Tên Tạp chí và số của tạp chí; trang đăng bài báo; Năm xuất bản, nhà xuất bản của Tạp chí)
1. Lê Quang Trí, Võ Thị Gương, Nguyễn Hữu Kiệt, Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Thị Song Bình. Đánh giá hiệu quả kinh tế các hệ thống canh tác ở các vùng sinh thái ven biển tỉnh Sóc Trăng. Kỷ yếu hội nghị khoa học Phát triển bền vững vùng Đồng bằng Sông cửu Long sau khi Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại quốc tế (WTO),năm 2007. Trường Đại học Cần Thơ.
2. Lê Quang Trí, Võ Thị Gương, Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Thị Song Bình, Nguyễn Hữu Kiệt, Võ Văn Chiến. Đánh giá sự thay đổi đặc tính đất và sử dụng đất của 03 huyện ven biển tỉnh Sóc Trăng. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, trang 59- 68, số 9 năm 2008. Trường Đại học Cần Thơ.
3. Lê Quang Trí, Võ Thị Gương, Nguyễn Hữu Kiệt. Đánh giá sự thay đổi chất lượng đất nuôi tôm mặn - lợ vùng ven biển tỉnh Sóc Trăng. Diễn đàn khuyến nông @ công nghệ. Chuyên đề: Sản xuất luân canh tôm- lúa Đồng bằng Sông Cửu Long, trang 55-70, năm 2009. Nhà xuất bản Nông nghiệp.
4. Lê Quang Trí, Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Thị Song Bình, Nguyễn Hữu Kiệt. Đánh giá thích nghi đất đai và mô hình canh tác trên vùng đệm Vồ Dơi Vườn Quốc gia U Minh Hạ, Cà Mau. Sách Bảo tồn rừng tràm và đất than bùn vùng U Minh Hạ, Cà Mau. Trang 140- 162. Năm 2009. Nhà xuất bản Nông nghiệp.
5. Nguyễn Hữu Kiệt, Lê Quang Trí, Phạm Thanh Vũ. Ứng dụng phần mềm ALES, PRIMER kết nối với GIS trong đánh giá đất đai tại huyện Hồng dân, tỉnh Bạc Liêu. Kỷ yếu hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2010. Trang 328- 334. Năm 2010. Nhà xuất bản Nông nghiệp.
6. Nguyễn Hữu Kiệt, Lê Quang Trí, Võ Thị Gương. Đặc tính môi trường đất của các mô hình canh tác vùng nuôi tôm thuộc huyện Mỹ Xuyên, Long Phú và Vĩnh Châu tỉnh Sóc Trăng. Kỷ yếu hội nghị khoa học  Phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với sự biến đổi khí hậu. Phần II. Trang 345- 354. Năm 2010. Nhà xuất bản Nông nghiệp.
7. Lê Tấn Lợi, Nguyễn Hữu Kiệt, Võ Thị Gương. Ảnh hưởng của việc khai thác tầng A & B trên đất canh tác lúa đến thu nhập của nông dân tại hai huyện Càng Long và Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Kỷ yếu hội nghị khoa học  Phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với sự biến đổi khí hậu. Phần II. Trang 327- 336. Năm 2010. Nhà xuất bản Nông nghiệp.
8. Nguyễn Hữu Kiệt, Lê Quang Trí, Võ Thị Gương. Đánh giá sự mặn hóa và đặc tính hóa học môi trường đất nước trong mô hình tôm lúa vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu Long. Kỷ yếu hội thảo Vấn đề môi trường trong nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức tại Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội ngày 18/6/2011. Trang 245- 258.
9. Lê Tấn Lợi, Nguyễn Hữu Kiệt, Trần Thanh Nhiên.Ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá thích nghi đất đai cấp huyện. Tạp chí khoa học. Trường Đại học Cần Thơ. Số 19b năm 2011. Trang 158- 167.
10. Lê Tấn Lợi, Nguyễn Hữu Kiệt. Mô hình canh tác có hiệu quả cho vùng bị ảnh hưởng bởi dự án xây dựng nhà máy khí- điện- đạm tại xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Tạp chí khoa học. Trường Đại học Cần Thơ. Số 22a năm 2012. Trang 88- 97.
11. Lê Tấn Lợi, Nguyễn Hữu Kiệt. Phân tích hiệu quả kinh tế và đánh giá thích nghi đất đai cho các kiểu sử dụng đất tại vùng đệm xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng, Kiên Giang. Kỷ yếu hội nghị khoa học nông nghiệp Phát triển nông nghiệp bền vững tại Trường Đại học Cần Thơ ngày 23/11/2012. Trang 425- 434. Năm 2010. Nhà xuất bản Nông nghiệp.
12. Nguyễn Hữu Kiệt, Võ Thị Gương, Dương Nhựt Long, Nguyễn Hồng Giang. Xây dựng mô hình canh tác hiệu quả trên vùng đất phèn khu vực tái định canh khí- điện- đạm huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 11 năm 2012. Trang 119- 123.
13. Lê Tấn Lợi, Nguyễn Hữu Kiệt. Phân vùng sinh thái nông nghiệp và đánh giá thích nghi đất đai tại huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu. Tạp chí khoa học. Trường Đại học Cần Thơ. Số 23a năm 2012. Trang 69- 78.

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Lý Trung Nguyên                                  Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 19/12/1992                      Nơi sinh: Cần Thơ   

Quê quán: Thới Lai, Cần Thơ                                 Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                         Năm, nước nhận học vị: 2017, Việt Nam

Chức danh khoa học cao nhất:                               Năm bổ nhiệm:

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Nghiên cứu viên

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Bộ môn Tài nguyên Đất đai, Khoa Môi Trường và Tài Nguyên Thiên Nhiên, Đại học Cần Thơ

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 294E4/4 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ                         

Điện thoại liên hệ:  CQ: 0710-3-831005  NR:                           DĐ: 0932 85 21 25   

Fax:                                                                                        Email: ltnguyen@ctu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 1. Đại học

Hệ đào tạo: Chính quy       

Nơi đào tạo: Đại học Cần Thơ

Ngành học: Lâm Sinh         

Nước đào tạo: Việt Nam                                          Năm tốt nghiệp: 2013

Bằng đại học 2:                                                         Năm tốt nghiệp:

 1. Sau đại học
 • Thạc sĩ chuyên ngành: Quản Lý Tài Nguyên và Môi trường Năm cấp bằng: 2017

Nơi đào tạo: Đại học Cần Thơ       

 • Tên luận án: Đánh giá khả năng làm giảm năng lượng sóng triều của độ dày rừng ngập mặn ven biển tỉnh bạc Liêu

 

3. Ngoại ngữ

1. Anh văn

2.

Mức độ sử dụng: good

Mức độ sử dụng:

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2013 - nay

Bộ môn Tài nguyên đất đai, Đại học Cần Thơ

Nghiên cứu viên

 1. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
 2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Impacts of saline intrusion in the coastal areas on soil, water properties and production status of forestry-agriculture and agriculture farming systems in soc trang province

2017 - 2018

Small project

Chủ nhiệm

2

Đánh giá tác động của trồng Keo lai đến chất lượng mật ong và năng suất cá đồng khu vực rừng U Minh Hạ, Cà Mau.

2014 - 2017

Tỉnh

Tham gia

3

Application of CIFOR to study the Carbon accumulation in Rhizophora species in mangrove system at Ngoc Hien district, Ca Mau province

2012 - 2013

Trường

Tham gia

 1. Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố)

2017

Ly Trung Nguyen, Van Pham Dang Tri, Le Tan Loi, Jun Sasaki and Hisamichi Nobuoka (2017). Assessment of the ability of mangrove structures for attenuation of coastal wave energy: A case study in Bac Lieu province, Vietnam. APAC’s Conference 2017 in Philipin.

Le Tan Loi and Ly Trung Nguyen (2017). Effects of Acacia hybrid cultivation on osmosis water at U Minh Ha forest, Ca Mau province. Can Tho University.

Phan Thi Ngoc Thuan, Le Tan Loi and Ly Trung Nguyen (2017). Study the impact of the planted bed in acid sulphate soil to zooplankton system in U Minh Ha forest zone, Ca Mau. Can Tho University. (in press)

2016

Nguyen, L,T., Tri, V,P,D., Loi, L,T., Sasaki, J and Nobuoka, H (2016). Mangrove structure variation under influences of tidal-inundation in the Bac Lieu coastal zone. Hochiminh city University of Natural Resources and Environment. Effect of Management of Natural Resources and Environment for Green Growth (SEMREGG) (in English).

 Nguyen, L,T., Tri, V,P,D., Loi, L,T., Sasaki, J and Nobuoka, H (2016).  Determine the thickness of mangroves to meet the potential to reduce the impact of tidal - wave on the Bac Lieu coastal zone. Journal of Science, Can Tho University. ISSN: 1859-2333.

 Nguyen, L,T  and Tri, V,P,D (2016). Assessment the influences of  tidal-inundation to mangrove roots density in Bac Lieu Coastal. Ha Noi Forest University Conference Proceedings.

 Loi, L,T., Nguyen, L,T and Bang., P,R (2016). Study and evaluation of honey quality in Acacia hybrid planting zone and Melaleuca cajuputi planting zone at U Minh Ha, Ca Mau. Can Tho University Publishing company. Journal of Science, Can Tho University. ISSN: 1859-2333.

 Thuan, P,T,N., Loi, L,T and Nguyen, L,T (2016). Study on the species composition of phytoplankton in Acacia hybrid and Melaleuca Cajuputi zone in U Minh Ha, Ca Mau. Journal of Science, Can Tho University. ISSN: 1859-2333.

 Be, N,V,U., Loi, L,T and Nguyen, L,T (2016). Evaluation of the effects of Acacia hybrid cultivation on the soil properties at U Minh Ha forest, Ca Mau province. Journal of Science, Can Tho University. ISSN: 1859-2333.

    2015

 Loi, L,T and Nguyen, L,T (2015). Study on the efficiency of cropping systems for the buffer zone of U Minh Ha National Park, U Minh district Ca Mau province. Can Tho university Publishing company. Journal of Science, Can Tho University. ISSN: 1859-2333. 69-80 pp.

 Loi, L,T., Nguyen, L,T and Thanh, N,T,H (2015). Evaluating of land use efficiency of Acacia hybrid and Melaleuca cajuputi in U Minh ha forest, Ca Mau province. Kien Giang University Conference Proceedings.

   LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

 1. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Phan Hoàng Vũ                                     Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 15/02/1988                      Nơi sinh: Cà Mau    

Quê quán: Trần Văn Thời, Cà Mau                       Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                         Năm, nước nhận học vị: 2014, VNam

Chức danh khoa học cao nhất:                               Năm bổ nhiệm:

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Nghiên cứu viên

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Bộ môn Tài nguyên Đất đai, Khoa Môi Trường và Tài Nguyên Thiên Nhiên, Đại học Cần Thơ

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Số 196, đường 3/2, P. Hưng Lợi , Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ                           

Điện thoại liên hệ:  CQ: 0710-3-831005  NR:                           DĐ: 0944129127      

Fax:                                                                                        Email: phvu@ctu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 1. Đại học

Hệ đào tạo: Chính quy       

Nơi đào tạo: Đại học Cần Thơ

Ngành học: Quản lý đất đai                       

Nước đào tạo: Việt Nam                                          Năm tốt nghiệp: 2011

Bằng đại học 2:                                                         Năm tốt nghiệp:

 1. Sau đại học
 • Thạc sĩ chuyên ngành: Quản lý đất đai Năm cấp bằng: 2014

Nơi đào tạo: Trường Đại học Cần Thơ, Việt Nam          

 • Tiến sĩ chuyên ngành:                         Năm cấp bằng:

 

 

3. Ngoại ngữ

1. Anh văn

2.

Mức độ sử dụng: B1

Mức độ sử dụng:

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2014-nay

Bộ môn Tài nguyên Đất đai, Đại học Cần Thơ

Nghiên cứu viên

 1. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
 2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Chất lượng đất đai ảnh hưởng đến hiệu quả và tính bền vững các mô hình canh tác vùng ven biển Sóc Trăng và Bạc Liêu

2012-2013

Trường

Tham gia

2

Phân tích yếu tố Kinh tế-Xã hội và Môi trường của các mô hình canh tác theo hướng phát triển bền vững (trường hợp nghiên cứu tại tỉnh Bạc Liêu)

2014-2015

Bộ

Tham gia

3

Ảnh hưởng của Biến đổi Khí hậu đến sử dụng đất ở Đồng bằng sông Cửu Long: sự thích ứng của các hệ thống canh tác trên nền đất lúa” (dự án CLUES) tại vùng đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

2011-2015

Chương trình Hợp tác Quốc tế với IRRI với sự tài trợ của ACIAR, Úc

Tham gia

4

Ứng dụng công nghệ GIS và viễn thám trong đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp và nghiên cứu các biện pháp thích ứng cho cộng đồng vùng ven biển

2014-2016

Bộ

Tham gia

5

Đánh giá tổn thương tài nguyên đất của tỉnh An Giang và đề xuất giải pháp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ứng phó với biến đổi khí hậu và thiên tai

2017

Tỉnh

Tham gia

 1. Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố)

Phạm Thanh Vũ, Vương Tuấn Huy, Lê Quang Trí và Phan Hoàng Vũ, 2013. Sự thay đổi mô hình canh tác theo khả năng thích ứng của người dân tại các huyện ven biển tỉnh Sóc Trăng và Bạc Liêu. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 26c: 46-54.

Vu, P.T., Vu, P.H., Tri, V.P.D. and Trung, N.H., 2015. Agro-ecological dynamics in the coastal areas of the vi-etnamese Mekong Delta in the context of climate change (A case study in Bac Lieu province). Can Tho University Journal of Science. Vol 1: 81-88.

Phan Hoàng Vũ, Phạm Thanh Vũ và Văn Phạm Đăng Trí, 2016. Phân vùng rủi ro trong sản xuất nông nghiệp dưới tác động của xâm nhập mặn ở tỉnh Bạc Liêu. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 42a: 70-80.

Trần Văn Dũng, Trần Ngọc Linh, Phan Hoàng Vũ, Phan Chí Nguyện và Phạm Thanh Vũ, 2016. Tài nguyên đất đai và đề xuất phát triển vùng chuyên canh khóm trên địa bàn huyện Tân Phước, tỉnh  Tiền  Giang.  Tạp  chí  Khoa  học  Trường  Đại  học  Cần  Thơ.  Số  chuyên  đề:  Nông  nghiệp (Tập 4): 94-100.

Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Hiếu Trung, Lê Quang Trí, Vương Tuấn Huy, Phan Hoàng Vũ và Tôn Thất Lộc, 2017. Định hướng sử dụng đất nông nghiệp trên cơ sở tương tác các chủ thể ở cấp độ chi tiết. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 50b: 1-12.

Phan Hoàng Vũ, Phạm Thanh Vũ, Trần Cẩm Tú và Võ Quang Minh, 2017. Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý và chuỗi Markov trong đánh giá biến động và dự báo nhu cầu sử dụng đất đai. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Công nghệ thông tin.

 LÝ LỊCH KHOA HỌC

 1. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

 

Họ và tên: PHAN KIỀU DIỄM                            Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 29/09/1983                      Nơi sinh:  tỉnh Hậu Giang  

Quê quán:  Xã Thạnh Hoà, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

Dân tộc: Kinh                                                           Tôn giáo:  Không

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 91/44B Đường 30/4, phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, TPCT

Điện thoại liên hệ:  0983.954243                          E-mail: pkdiem@ctu.edu.vn

Chức vụ:  Không                                                     

Đơn vị công tác:  Bộ môn Tài Nguyên Đất Đai, Khoa Môi Trường &TNTN, trường Đại Học Cần Thơ

Ngạch viên chức:  15.111                                       Thâm niên giảng dạy: 5 năm         

Trình độ chuyên môn cao nhất: Thạc sĩ

 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
 1. Đại học

Hệ đào tạo: Chính quy                                            Nơi đào tạo:  Đại Học Cần Thơ, Việt Nam

Ngành học chuyên môn: Quản Lý Đất Đai          Năm tốt nghiệp: 2005

Bằng đại học 2: Không                                            Năm tốt nghiệp: Không      

 1. Thạc sĩ

Thời gian đào tạo: 2009-2010                               

Nơi đào tạo: Học Viện Công Nghệ Châu Á, Thái Lan   

Chuyên ngành đào tạo: Viễn Thám và Hệ Thống Thông Tin Địa Lý

Tên luận văn: Xây dựng bản đồ thay đổi hiện trạng sinh vật biển và hệ sinh thái biển tại Sông Trường Giang, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.   

Tháng, năm được cấp bằng: 17/12/2010

 1. Tiến sĩ

Thời gian đào tạo: 2014-2017        Nơi đào tạo:  Trường Đại học Công nghệ ThonBuri

Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ Môi trường

Tên luận án: Đánh giá tác động của thay đổi khí hậu đến hệ sinh thái rừng ở Đông Nam Á sử dụng phương pháp viễn thám

Tháng, năm được cấp bằng: Dự kiến 2017

 

 1. Ngoại ngữ
 2. Anh Văn                                     Mức độ thành thạo:  Trình độ C

 

III.    QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

 1. Các hoạt động chuyên môn đã thực hiện

 

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm trách

2005-2010

Bộ môn Khoa Học Đất, Khoa Nông Nghiệp & SHƯD, Đại Học Cần Thơ

Nghiên cứu viên, Phụ giảng

2011 đến nay

Bộ môn Tài Nguyên Đất Đai, Khoa Môi Trường &TNTN, Đại Học Cần Thơ

Giảng viên

 

 1. Hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ:
 2. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
 3. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện

 

TT

Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực ứng dụng

Năm hoàn thành

Đề tài cấp

(Cơ sở, bộ ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Ứng dụng công nghệ GIS trong đánh giá hiện trạng và dự báo một số loài dịch hại trong nông nghiệp vùng ĐBSCL.

2006

Cấp Bộ

Tham gia

2

Sử dụng ảnh Viễn thám đa phổ theo dõi sự thay đổi hiện trạng rừng ngập mặn ven biển ĐBSCL. 

2007

Cấp Bộ

Tham gia

3

Xây dựng bản đồ (ÁLAS) tự nhiên kinh tế xã hội tỉnh Hậu Giang

2007

Cấp tỉnh

Tham gia chính, điều phối

4

Đánh giá tiềm năng độ phì và các yếu tố trở ngại trên nền đất canh tác lúa và cây ăn trái tỉnh Hậu Giang

2010

Cấp tỉnh

Tham gia chính, điều phối

5

Nghiên cứu sử dụng ảnh viến thám MODIS trong theo dõi nhiệt độ bề mặt đất trong mối liên quan đến hạn hán và sự biến đổi khí hậu khu vực ĐBSCL.

2011

Cấp trường

Tham gia chính

6

Đánh giá ảnh hưởng của thay đổi khí hậu lên tình hình sử dụng đất Đồng Bằng Sông Cửu Long (Dự án Clues)

Đang thực hiện

Dự án

Tham gia xử lý số liệu viễn thám, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất

7

Đánh giá khả năng sử dụng hệ thống phân loại độ phì đất FCC trong phân loại độ phì và khuyến cáo sử dụng đất phèn cho canh tác ở ĐBSCL

2011

Dự án

Tham gia

8

Xây dựng hệ thống canh tác thích hợp trên đất nhiễm mặn trong điều kiện biến đổi khí hậu ở tỉnh Bến Tre

2014

Dự án

Tham gia

9

Xu hướng di chuyển và bồi tụ phù sa vùng cửa sông Cửu Long

2012

Đề tài trường

Chủ trì

11

Ứng dụng công nghệ GIS& Viễn thám trong đánh giá tác động của BĐKH đến sản xuất Nông nghiệp và nghiên cứu các biện pháp thích ứng cho cộng đồng vùng ven biển

2014-2015

Đề tài Bộ

Tham gia

12

Nghiên cứu ứng dụng dữ liệu vệ tinh SCIAMACHY/ENVISAT trong việc theo dõi xu hướng phát thải của khí cacbon dioxide (CO2) khu vực Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2003-2012

2014-2015

Đề tài trường

Chủ trì

13

Analysis of historical forest carbon changes in Myanmar and Thailand and the contribution of climate variability and extreme events

2014-2017

PEER project

Tham gia

 

 1. Sách và giáo trình xuất bản (liệt kê theo các ô dưới đây, đánh dấu (+) vào ô tương

           ứng  “tác giả” hoặc “đồng tác giả”)

TT

Tên sách

Nhà xuất bản

Năm xuất bản

Tác giả

Đồng tác giả

1

Sách Viễn thám Ứng dụng

ĐHCT

2012

 

+

 

 1. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố (liệt kê công trình theo thứ tự : Tên tác giả; Tên bài báo; Tên Tạp chí và số của tạp chí; trang đăng bài báo; Năm xuất bản, nhà xuất bản của Tạp chí)

Vo Quang Minh, Phan Kieu Diem, Nguyen Thi Hong Diep, 2006. Bước đầu ứng dụng kỹ thuật nội suy không gian trong nghiên cứu sự phân bố chỉ tiêu Fe2+ trong nước ngầm tỉnh Hậu giang. 35-39

Phan Kieu Diem, Nguyen Thi Hong Diep, Vo Quang Minh, 2008. Natuaral disaster in Mekong delta. Journal of Science of Can Tho University

Phan Kieu Diem, Nguyen Thi Hong Diep, Vo Quang Minh. 2010. 3rd Int. Conference on Geoinformation Technology for Natural Disaster Management & Rehabilitation.

Phan Kiều Diễm, Võ Quang Minh, Nitin Kumar Tripathi, Nguyễn Thị hồng Điệp. 2012. Ứng dụng ảnh vệ tinh Quickbirb xây dựng bản đồ phân bố rạn san hô năm 2012 xã Tam Hải, Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Kỹ yếu Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2012. NXB Nông Nghiệp. Số 225-2012/CXB/38-08/NN. Trang 168-173.

Nguyễn Thị Hồng Điệp, Phan Kiều Diễm, Võ Quang Minh, Lê Minh Họp. 2012. Theo dõi hiện trạng rạng san hô và cỏ biển sử dụng ảnh Landsat và Alos ở huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.  Kỹ yếu Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2012. NXB Nông Nghiệp. Số 225-2012/CXB/38-08/NN. Trang : 291-298.

Phan Kieu Diem, Vo Quang Minh, Nitin Kumar Tripathi. 2012. Application GIS and remote sensing for monitoring the changing of coral reef at Tam Hai commune, Nui Thanh district, Quang Nam province.  Proceeding  of International Conference on Geomatics for spatial Infrastructure development in Earth and Allied Sciences-GIS-IDEAS 2012. HoChiMinh City16-20/October/2012. JVGC (Japan-Vietnam GeoInformatics Consortium) Technical Document No 8. Pp: 181-186

Phan Kiều Diễm, Võ Quang Minh, Nguyễn Thị Hồng Điệp, Dương Thanh Thoại. 2013. Theo dõi biến động đường bờ khu vực ven biển huyện Ngọc Hiển từ 1995-2010 sử dụng viễn thám và công nghệ GIS. Kỹ yếu Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2013. NXB Đại học Nông Nghiệp. ISBN 978-604-924-039-3.

Phan Kieu Diem, Vo Quang Minh, Nguyen Thi Hong Diep. 2013. Current Erosion and Accretion in Mekong Delta Estuary. Proceeding of Environmental, Natural Resources and Climate change in Mekong Delta Conference, Can Tho University, Vietnam. Page: 433-442

Phan Kieu Diem, Vo Quang Minh, Nguyen Thi Hong Diep. 2013. Remote Sensing for Coastline Detection in Mekong Delta Estuary. Proceeding of Environmental, Natural Resources and Climate change in Mekong Delta Conference, Can Tho University, Vietnam. Page: 443-451

Phan Kieu Diem, Vo Quang Minh, Nguyen Thi Hong Diep, Duong Thanh Thoai. 2013. Monitoring the Shoreline Change Ngoc Hien district, Ca Mau Province from 1995 to 2010 by using remote sensing and GIS. Proceeding of the 9th International Conference on Gi4DM 2013, Earth Observation for Disaster Management. Hanoi, Vietnam from 9-11 December 2013.

Huỳnh Thị Thu Hương, Phan Kiều Diễm, Trần Thị Ngọc Trinh, 2014. Theo dõi diễn tiến và đánh giá hiện trạng cây xanh đô thị khu vực quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ giai đoạn 2006-2012. Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc năm 2014. NXB ĐHCT. Trang 122-131

Nguyễn Thị Hồng Điệp, Võ Quang Minh, Phan Kiều Diễm, Phạm Quang Quyết. 2014. Theo dõi sự thay đổi đất nuôi trồng thủy sản tỉnh An giang năm 2008-2012 sử dụng kỹ thuật viễn thám và GIS. Tạp chí Đại học Cần Thơ

Nguyen Thi Hong Diep, Vo Quang Minh, Phan Kieu Diem. 2015. Assessment of the vulnerable area of climate change impacts on coastal region of Mekong Delta using geographic information system technique. The 36th Asian conference on Remote Sensing. October 19-23, 2015. Manila, Philippine.

Vo Quang Minh, Nguyen Thi Ha Mi, Phan Kieu Diem, Le Quang Tri, Tran Thi Hien, Chu Thai Hoanh, To Phuc Tuong. Spatial and temporal changes of rice cropping season in Mekong Delta Vietnam by using MODIS imagery from 2000 to 2013. The 36th Asian conference on Remote Sensing. October 19-23, 2015. Manila, Philippine.

Phan Kieu Diem, Nguyen Thi Hong Diep, Pham thi Thuy Nga. 2015. Study on monitoring trend of Carbon Dioxide (CO2) emission in the Vietnamese Mekong Delta by using GOSAT satellite data. Journal of Science of Cantho University. ISSN: 1859-2333. Volume 39. Page 105-110

Phan Kieu Diem, Vo Quang Minh, Nguyen Thị Hong Diep. 2015. Assessment trend of inundation and salinity intrusion in coastal zone, Mekong Delta through climate change scenarios. The 36th Asian conference on Remote Sensing. October 19-23, 2015. Manila, Philippine.

Phan Kieu Diem, Asamaporn Sitthi, Uday Pimple. 2015. Mapping Land cover dynamics in Nakhon Nayok province of Thailand. Suan Sunandha Science and Technology Journal. ISSN 2351-0889. Page. 1-5

Phan Kieu Diem, Amnat Chidthaisong, Uday Pimple, Asamaporn Sitthi, Pariwate Varnakovida, Katsunori Tanaka, Rungnapa Kaewthongrach. 2016. Teak plantation phenology changes and its relationships to climate variability in Lampang Province, North of Thailand. Proceedings of the International Conference on Climate Change, Biodiversity and Ecosystem Services for the Sustainable Development Goals (SDGs): Policy and Practice, 27-29 June 2016, Cha-Am, Phetchaburi, Thailand

Phan Kieu Diem, Amnat Chidthaisong, Uday Pimple, Asamaporn Sitthi, Pariwate Varnakovid, Rungnapa Kaewthongrach, Katsunori Tanaka. 2016.. “Responses of Deciduous forest to El Niño in Thailand using remotely sensed technique”. International Conference on Sustainable Energy and Environment on the theme of “Energy & Climate Change: Innovating for a Sustainable Future”, 28-30, November, 2016, Bangkok, Thailand

Phan Kieu Diem, Uday Pimple, Asamaporn Sitthi, Pariwate Varnakovida,  Rungnapa Kaewthongrach, Amnat Chidthaisong. 2017. “Response of tropical deciduous forest phenology to climate variation in Northern Thailand”. 5th International Conference on Environmental Research and Technology (ICERT 2017), 23-25, August, 2017, Penang, Malaysia

Thông báo

Số lượt truy cập

1894178
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
1846
20737
10409
1894178

Tên đơn vị: Khoa Môi Trường & Tài Nguyên Thiên Nhiên - ĐHCT
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3831068
Email: kmttntn@ctu.edu.vn