BÁO CÁO LUẬN VĂN ĐẠI HỌC NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

Vào ngày 28/12/2021 Bộ môn Kỹ thuật môi trường đã tiến hành tổ chức buổi Báo cáo Luận văn Đại học cho sinh viên Khóa 44 ngành Kỹ thuật môi trường theo hình thức trực tuyến. Các đề tài được sinh viên thực hiện nghiên cứu gồm các lĩnh vực xử lý nước thải, xử lý nước cấp, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, ứng dụng vật liệu mới trong xử lý môi trường...