a

Các đơn vị trực thuộc

Đoàn thể

Liên kết web

Chào mừng tất cả các bạn đến với WebSite Khoa Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên !

Báo báo chuyên đề khoa học về “Tác hại của sinh vật ngoại lai đến hệ sinh thái

       Chiều ngày 6/9/2010 Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên đã tổ chức thành công báo cáo chuyên đề khoa học về “Tác hại của sinh vật ngoại lai đến hệ sinh thái” do PGs. Ts. Trương Thị Nga trình bày với sự tham gia của khoảng 30 cán bộ và sinh viên. Qua buổi báo cáo, người tham dự hiểu biết thêm về các loài sinh vật ngoại lai đặc biệt là các loài sinh vật ngoại lai xâm hại cũng như tác hại của chúng đến môi trường và con người. Bên cạnh đó, PGs. Ts. Trương Thị Nga đã thông tin một số loài sinh vật ngoại lai phổ biến trên thế giới và ở Việt Nam và cũng đã đề xuất một số biện pháp quản lý, phòng ngừa các loài sinh vật ngoại lại xâm hại. Tại buổi báo cáo, các cán bộ và sinh viên đã trao đổi và đề xuất các hướng nghiên cứu sâu hơn về các loài sinh vật ngoại lai chẳng hạn như nguyên nhân các loài sinh vật ngoại lai phát triển nhanh, phân tích lợi và hại của sinh vật ngoại lai…..

Một số hình ảnh tại buổi báo cáo chuyên đề khoa học