a

Các đơn vị trực thuộc

Đoàn thể

Liên kết web

Chào mừng tất cả các bạn đến với WebSite Khoa Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên !

Báo cáo khoa học chuyên đề “Sử dụng enzyme cholinesterase đánh dấu sinh học chỉ tiếp xúc của sinh vật với độc chất”

       Ngày 09/10/2009 Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên đã tổ chức báo cáo khoa học chuyên đề “Sử dụng enzyme cholinesterase đánh dấu sinh học chỉ tiếp xúc của sinh vật với độc chất” do TS. Nguyễn Văn Công trình bày tại Hội trường Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên. Buổi báo cáo khoa học này đã thu hút khoảng 50 cán bộ và sinh viên đại học, sau đại học của Khoa và các đơn vị khác trong Trường tham dự. Trong buổi báo cáo, TS. Nguyễn Văn Công đã trình bày một số thông tin về đánh dấu sinh học, tiêu chí lựa chọn, giới thiệu về enzyme cholinesterase cũng như một số tiêu chí chọn sinh vật và sự nhạy cảm của cholinesterase với các yếu tố môi trường. Bên cạnh đó, Tiến sĩ cũng đã đưa ra một số phương pháp đo và một nghiên cứu cụ thể về cá lóc…. Sau phần báo cáo, các thành viên tham dự đã thảo luận tích cực về kết quả nghiên cứu, qua đó đề nghị các hướng nghiên cứu sắp tới của Khoa liên quan đến chủ đề đã thảo luận .

Một số hình ảnh tại buổi báo cáo khoa học