a

Các đơn vị trực thuộc

Đoàn thể

Liên kết web

Chào mừng tất cả các bạn đến với WebSite Khoa Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên !

Seminar “Cách tiếp cận và thực hiện đánh giá môi trường chiến lược”

 
         Báo cáo chuyên đề khoa học về “Cách tiếp cận và thực hiện đánh giá môi trường chiến lược” do Thạc sỹ Dương Trí Dũng trình bày đã được tổ chức thành công vào ngày 05/05/2009 tại Hội trường Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên với sự tham gia của 12 cán bộ và hơn 20 sinh viên đại học và sau đại học tham dự. Qua bài báo cáo, người tham dự có thể nắm rõ cách tiếp cận để thực hiện một bản ĐMC, những thông tin về ĐMC cũng như những ưu tiên và các bước thực hiện ĐMC,… Sau khi được nghe Thạc sỹ Dương Trí Dũng trình bày, người tham dự cũng đã chia sẽ những kinh nghiệm thực tiễn liên quan đến việc thực hiện đánh giá môi trường chiến lược.
Một số hình ảnh tại buổi báo cáo chuyên đề