a

Các đơn vị trực thuộc

Đoàn thể

Liên kết web

Chào mừng tất cả các bạn đến với WebSite Khoa Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên !

Báo cáo khoa học chuyên đề “Khả năng thích ứng của người dân trong các vùng đê bao chống lũ ở đồng bằng sông Cửu Long”

        Ngày 28/04/2009 Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên đã tổ chức báo cáo khoa học chuyên đề “Khả năng thích ứng của người dân trong các vùng đê bao chống lũ ở đồng bằng sông Cửu Long” do TS. Nguyễn Hiếu Trung trình bày tại Hội trường Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên. Buổi báo cáo khoa học này đã thu hút khoảng 25 cán bộ và sinh viên của Khoa và các đơn vị khác trong Trường tham dự. Trong buổi báo cáo, TS. Nguyễn Hiếu Trung đã trình bày tình hình lũ ở đồng bằng sông Cửu Long, các biện pháp và quan điểm của chính quyền địa phương cũng như của người dân đối với các biên pháp ứng phó và “sống chung với lũ”, đặc biệt là đối với các khu đê bao tháng tám và đê bao triệt để ở các vùng nghiên cứu. Cuối cùng tác giả đã đề xuất một số kiến nghị đối với chính quyền và người dân địa phương để ứng phó giảm nhẹ tổn thương cũng như phát triển bền vững trong vùng lũ. Sau phần báo cáo, các thành viên tham dự đã thảo luận tích cực về kết quả nghiên cứu, qua đó đề nghị các hướng nghiên cứu sap tới của Khoa liên quan đến chủ đề đã thảo luận .
Một số hình ảnh tại buổi báo cáo khoa học