Thứ Hai, 20 Tháng Mười Một 2017
vien
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / Đào tạo / Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo

 

KHOA KHOA MÔI TRƯỜNG & TNTN – NGÀNH KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC

Stt Tên môn học TC BB
1 CN004 Khí tượng thủy văn 2
2 CN104 Vật liệu xây dựng 2
3 CN112 Cơ học đất 2 x
4 CN122 Bản đồ học và GIS 2 x
5 CN303 Nền móng công trình 2
6 KL001 Pháp luật đại cương 2 x
7 ML006 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 x
8 ML007 Logic học đại cương 2
9 ML009 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 1 2 x
10 ML010 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 2 3 x
11 ML011 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 x
12 MT120 Hóa kỹ thuật môi trường 3 x
13 MT121 TT. Hóa kỹ thuật môi trường 1 x
14 MT163 Giới thiệu ngành nghề – TNN 2 x
15 MT166 Vẽ kỹ thuật và AutoCAD 2 x
16 MT167 TT. Vẽ kỹ thuật và AutoCAD 1 x
17 MT168 Cơ học chất lỏng 2 x
18 MT169 TT. Cơ học chất lỏng 1 x
19 MT170 Địa kỹ thuật 2 x
20 MT171 Phương pháp nghiên cứu và viết báo cáo khoa học 2 x
21 MT172 Thủy lực công trình – MT 2 x
22 MT173 Trắc địa – Tài nguyên nước 2 x
23 MT174 TT. Trắc địa tài nguyên nước 1 x
24 MT175 Mô hình thủy văn 2 x
25 MT176 Thực tập mô hình thủy văn 1 x
26 MT177 Phương pháp số 2 x
27 MT178 Cơ học kỹ thuật 2 x
28 MT179 Phương pháp phân tích cơ sở dữ liệu 2 x
29 MT180 Mô hình thủy lực 2 x
30 MT181 Phương pháp tư duy hệ thống trong quản lý TNN 2
31 MT230 Biến đổi khí hậu và ứng phó 2
32 MT267 Hình thái sông ngòi 2 x
33 MT268 Thủy văn công trình – TNN 2 x
34 MT269 Phương pháp xử lý nước cấp 2 x
35 MT270 Kỹ thuật cấp nước 2 x
36 MT271 Đồ án kỹ thuật cấp nước 2 x
37 MT272 Thoát và xử lý nước thải đô thị 2 x
38 MT273 Đồ án thoát và xử lý nước thải đô thị 2 x
39 MT274 Kinh tế tài nguyên nước 2 x
40 MT275 Quy hoạch và quản lý nguồn nước 2 x
41 MT276 Luật tài nguyên nước 2 x
42 MT277 Công trình cấp và thoát nước đô thị 2 x
43 MT278 Kỹ thuật quan trắc tài nguyên nước 2 x
44 MT279 TT. Kỹ thuật quan trắc tài nguyên nước 1 x
45 MT280 Kỹ thuật tài nguyên nước dưới đất 2 x
46 MT281 TT. Kỹ thuật tài nguyên nước dưới đất 1 x
47 MT282 Thực tập ngành nghề – TNN 2 x
48 MT283 Anh văn chuyên môn – TNN 2
49 MT284 Mô hình toán Nước – Cây trồng 2 x
50 MT285 Kỹ thuật chỉnh trị sông ngòi 2
51 MT286 Kiểm soát ô nhiễm nguồn nước 2
52 MT287 Đồ án kiểm soát ô nhiễm nguồn nước 2
53 MT288 Kết cấu công trình thủy lợi 2
54 MT289 Đồ án kết cấu công trình thủy lợi 2
55 MT290 Dự toán công trình 2
56 MT292 Ứng dụng viễn thám trong quản lý nước 2
57 MT293 Ứng dụng GIS trong quản lý nước 2
58 MT294 Quản lý tổng hợp nguồn nước 2
59 MT295 Đất ngập nước kiến tạo 2
60 MT296 Quy hoạch và thiết kế hệ thống thủy lợi 2 x
61 MT297 Thi công công trình thủy 2
62 MT298 Đồ án thi công công trình thủy 2
63 MT301 Sinh thái môi trường ứng dụng 2
64 MT360 Quản lý kỹ thuật 2
65 MT400 Tiểu luận tốt nghiệp – TNN 4
66 MT410 Máy bơm và Trạm bơm – TNN 2
67 MT411 Quản lý và kiểm soát chất lượng nước 2
68 MT412 Công trình trên hệ thống thủy lợi 2
69 MT413 Kinh tế xây dựng 2
70 MT414 Đánh giá tác động môi trường cho công trình thuỷ lợi 2
71 MT415 Cải tạo hệ thống sông 2
72 MT416 Nguyên lý quản lý tài nguyên và môi trường 2
73 MT450 Luận văn tốt nghiệp – TNN 10
74 QP003 Giáo dục quốc phòng – An ninh 1 (*) 3 x
75 QP004 Giáo dục quốc phòng – An ninh 2 (*) 2 x
76 QP005 Giáo dục quốc phòng – An ninh 3 (*) 3 x
77 TC100 Giáo dục thể chất 1+2+3 (*) 3
78 TN010 Xác suất thống kê 3 x
79 TN014 Cơ và nhiệt đại cương 2 x
80 TN015 TT. Cơ và nhiệt đại cương 1 x
81 TN023 Hóa phân tích đại cương 2 x
82 TN024 TT. Hóa phân tích đại cương 1 x
83 TN033 Tin học căn bản (*) 1 x
84 TN034 TT. Tin học căn bản (*) 2 x
85 TN059 Toán cao cấp B 3 x
86 XH004 Pháp văn căn bản 1 (*) 3
87 XH005 Pháp văn căn bản 2 (*) 3
88 XH006 Pháp văn căn bản 3 (*) 4
89 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2
90 XH012 Tiếng Việt thực hành 2
91 XH014 Văn bản và lưu trữ học đại cương 2
92 XH019 Pháp văn chuyên môn KH&CN 2
93 XH023 Anh văn căn bản 1 (*) 4
94 XH024 Anh văn căn bản 2 (*) 3
95 XH025 Anh văn căn bản 3 (*) 3
96 XH028 Xã hội học đại cương 2
Tổng số học phần: 96
Tổng số tín chỉ: 208
Số tín chỉ bắt buộc: 105
Số tín chỉ tự chọn: 103
Download CTĐT dạng file .PDF

Check Also

Course-Info1

Thông tin khoá học

  Stt Khóa Số lượng Năm học CVHT Email 1 40 Lớp 1: 41 Lớp …

Gửi phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *