a

Các đơn vị trực thuộc

Đoàn thể

Liên kết web

Chào mừng tất cả các bạn đến với Khoa Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên !

Seminar “Xử lý arsen trong nước ngầm bằng phương pháp ozon

        Ngày 28/8/2009 Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên đã tổ chức báo cáo chuyên đề về “Xử lý arsen trong nước ngầm bằng phương pháp ozon” do KS. Phan Thanh Thuận và KS. Huỳnh Long Toản trình bày. Buổi báo cáo chuyên đề này đã thu hút hơn 40 cán bộ và sinh viên trong và ngoài đơn vị tham dự.

Một số hình ảnh tại buổi báo cáo chuyên đề