a

Các đơn vị trực thuộc

Đoàn thể

Liên kết web

Chào mừng tất cả các bạn đến với Khoa Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên !

Báo cáo khoa học chuyên đề “Rừng ngập mặn và sự ứng phó với biến đổi khí hậu

            Ngày 16/10/2009 Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên đã tổ chức thành công báo cáo chuyên đề khoa học “Rừng ngập mặn và sự ứng phó với biến đổi khí hậu” do Tiến sĩ Bùi Thị Nga trình bày. Tại buổi báo cáo Tiến sĩ Bùi Thị Nga đã giới thiệu một số đặc trưng của rừng ngập mặn cũng như một số nghiên cứu về khả năng ứng phó của rừng ngập mặn đối với sự thay đổi khí hậu. Bên cạnh đó, báo cáo viên cũng đưa ra một số đề xuất về sự ứng phó của rừng ngập mặn trong sự biến đổi khí hậu toàn cầu trường hợp nghiên cứu ở đồng bằng sông Cửu Long. Buổi báo cáo chuyên đề khoa học này đã thu hút hơn 25 cán bộ và sinh viên tham dự. Sau khi nghe Tiến sĩ Bùi Thị Nga trình bày, các thành viên tham dự cũng đã thảo luận các định hướng nghiên cứu sắp tới liên quan đến sự ứng phó của rừng ngập mặn đối với sự biến đổi khí hậu toàn cầu.


    Một số hình ảnh tại buổi báo cáo chuyên đề khoa học