a

Các đơn vị trực thuộc

Đoàn thể

Liên kết web

Chào mừng tất cả các bạn đến với WebSite Khoa Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên !

Báo báo chuyên đề khoa học về “Các tác động của sự giảm mực nước lũ lên các tỉnh đầu nguồn vùng đồng bằng sông Cửu Long”

       Ngày 14/02/2011 Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên đã tổ chức báo cáo chuyên đề khoa học về “Các tác động của sự giảm mực nước lũ lên các tỉnh đầu nguồn vùng đồng bằng sông Cửu Long” do TS. Lê Anh Tuấn trình bày với hơn 20 cán bộ, học viên cao học và sinh viên tham dự. Qua buổi báo cáo, người tham dự cập nhật thêm các thông tin về tình hình lũ lụt ở đồng bằng sông Cửu Long đặc biệt là các tỉnh đầu nguồn như An Giang và Đồng Tháp, diễn biến và xu thế thay đổi giảm mực nước đỉnh lũ trong 10 năm qua cũng như những tác động của sự thay đổi đến môi trường, sản xuất nông nghiệp, thủy sản, đời sống người dân,… Tại buổi báo cáo, các cán bộ và sinh viên đã trao đổi và đề xuất các hướng nghiên cứu sâu hơn trong tương lai.

Một số hình ảnh tại buổi báo cáo chuyên đề khoa học