a

Các đơn vị trực thuộc

Đoàn thể

Liên kết web

Chào mừng tất cả các bạn đến với Khoa Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên !

HƯỞNG ỨNG NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI 05/06/2009
KHOA MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN


THÔNG BÁO


Nhân ngày Môi trường Thế giới – 05/06, Khoa Môi Trường & TNTN thông báo đến tòan thể CBVC, học viên Cao học và Sinh viên Khoa MT & TNTN chương trình hưởng ứng ngày Môi trường thế giới với chủ đề “Giữ gìn môi trường Xanh, Sạch, Đẹp Khoa MT & TNTN” cụ thể với những nội dung sau:
I. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:

  1. 01/05/09 đến 25/05/09: Sinh viên tham gia Quy hoạch, thiết kế  vườn hoa, cây xanh quanh Khoa (phương án được chọn thông báo kèm theo);
  2. Từ ngày 25/05/09 đến 31/05/09: Tổng vệ sinh khu vực quanh Khoa;
  3. Từ ngày 01/06/09 đến 03/06/09: Hoàn tất các khâu đào hố, làm đất, bón phân; bố trí các loai hoa kiểng, cây xanh cho từng khu vực;
  4. Ngày 04/06/09: Tập trung toàn bộ các loại cây xanh, hoa kiểng về Khoa;

II. CHƯƠNG TRÌNH NGÀY 05/06:

  1. Sáng từ 6 giờ 30: toàn thể CBVC, Học viên, Sinh viên Khoa tập trung trước sảnh Khoa MT & TNTN;
  2. Từ 6 giờ 30 đến 7 giờ: Đại diện Khoa phát biểu ý nghĩa việc hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, ý nghĩa việc bảo vệ và giữ gìn vệ sinh môi trường và trồng cây xanh quanh Khoa;
  3. Từ 7 giờ đến 7 giờ 30: Tuyên dương, phát thưởng thành tích họat động của sinh viên trong các phong trào.
  4. Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ: Thực hiện nội dung chính – Trồng cây xanh.

Để hoàn thành tốt các mục tiêu, Khoa MT & TNTN đề nghị toàn thể CBVC, Học viên, Sinh viên Khoa nhiệt tình tham gia chương trình có ý nghĩa to lớn nầy.


TRƯỞNG KHOA

 

NGUYỄN HIẾU TRUNG