Các đơn vị trực thuộc

Đoàn thể

Liên kết web

Chào mừng tất cả các bạn đến với Khoa Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên !

Công Đoàn Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên

 TỔ CHỨC CĐBP KHOA MÔI TRƯỜNG & TNTN, NHIỆM KỲ 2010 – 2013.

            Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-CĐ ký ngày 28 tháng 09 năm 2012 của Ban Thường Vụ Công  Đoàn Cơ Sở Trường Đại Học Cần Thơ  về việc công nhận Ban Chấp Hành Công Đoàn Bộ Phận Khoa Môi Trường & Tài Nguyên Thiên Nhiên, nhiệm kỳ 2012 - 2015.

 1. Đ/c Dương Trí Dũng - Chủ tịch, phụ trách chung.
 2. Đ/c Nguyễn Thị Hồng Điệp- Phó Chủ tịch, phụ trách chế độ chính sách.
 3. Đ/c Lâm Văn Thịnh - Ủy viên BCH, phụ trách chuyên môn.
 4. Đ/c Phạm Việt Nữ - Ủy viên BCH, phụ trách nữ công.
 5. Đ/c Nguyễn Truờng Thành- Ủy viên BCH, phụ trách phong trào.

 

Ban Chấp Hành Công Đoàn Bộ Phận Khoa Môi Trường & Tài Nguyên Thiên Nhiên đã tổ chức bầu chọn các tổ trưởng, tổ phó công đoàn của 3 Bộ môn và Văn phòng Khoa trực thuộc BCHCĐ BP Khoa như sau:

DANH SÁCH CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1/. Tổ Công đoàn bộ môn Kỹ Thuật Môi trường

 1.  Nguyễn Trường Thành          - Tổ trưởng

2/. Tổ  Công đoàn bộ môn Khoa học Môi trường

 1.    Nguyễn Thị Như Ngọc        - Tổ trưởng
 2.    Lê Anh Kha                      - Tổ Phó

3/.Tổ Công đoàn bộ môn Quản lý Môi trường & TNTN

 1. Bùi Thị Bích Liên                    - Tổ trưởng    

4/. Tổ Công đoàn Bộ môn Tài nguyên Đất đai

 1. Trần Thị Ngọc Trinh            - Tổ trưởng
 2. Nguyễn Thị Song Bình         - Tổ Phó

5/. Kỹ thuật Tài nguyên nuớc

 1. Lâm Văn Thịnh                      - Tổ trưởng    

5/ .Tổ Công đoàn Văn phòng Khoa 
      1. Nguyễn Thành Trung            - Tổ trưởng