a

Các đơn vị trực thuộc

Đoàn thể

Liên kết web

Chào mừng các bạn đến với Khoa Khoa Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên !

HỘI THẢO QUỐC TẾ.

HỘI THẢO QUỐC TẾ
“BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG HƯỚNG TỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG”
(Environmental Protection toward Sustainable Development)

Text Box:  Tổ chức đăng ký tham dự hội thảo    PGS Lê Trọng Hùng – Vụ Phó Vụ KHCN – Bộ GD&ĐT (trái) và GS Nguyễn Thanh Phương – Phó Hiệu trưởng Đại học Cần Thơ (phải) phát biểu chào mừng và chỉ đạo hội thảo (26/9/2014)   PGS. Nguyễn Hiếu Trung – Trưởng Khoa MT&TNTN - Đại học Cần Thơ phát biểu chào mừng Hội thảo        Ngày 26 tháng 9 năm 2014, Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên - Đại học Cần Thơ đã tổ chức hội thảo quốc tế về “Bảo vệ môi trường hướng tới phát triển bền vững – Environmnetal Protection Toward Sustainable Development”. Hội thảo đã được tổ chức tại Trung tâm học liệu – Đại học Cần Thơ. Tham dự hội thảo có hơn 140 khách đến từ các Viện nghiên cứu,  Trường Đại học thuộc các quốc gia như Nhật, Pháp, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam.
Hội thảo hân hạnh đón tiếp Phó Giáo Sư Lê Trọng Hùng – Vụ phó Vụ Khoa học và Công Nghệ - Bộ Giáo dục và Đào tạo, và Giáo Sư Nguyễn Thanh Phương – Phó Hiệu trưởng Đại học Cần Thơ đến dự và phát biểu chỉ đạo hội thảo, nêu gợi ý định hướng trong tương lại cho việc liên kết trong đào tạo và nghiên cứu về lĩnh Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên.
Hội thảo thảo có 45 báo cáo được trình bày trong 6 tiểu ban chuyên môn (Xử lý chất thải và nước thải, Độc học sinh thái, Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững, Quản lý tổng hợp môi trường đô thị, Nước thải và vệ sinh môi trường, Quản lý Tài nguyên thiên nhiên); trong đó có 15 bài của cán bộ cán bộ Đại học Cần Thơ mà chủ yếu là cán bộ Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên.
Đặc biệt, có 50 bài báo cáo được viết dưới dạng tạp chí nghiên cứu khoa học và đã được phản biện, tuyển chọn đăng trong số đặc biệt của Tạp chí khoa học công nghệ - Viện Khoa học Hàn Lâm Quốc Gia. Trong số đó có 18 bài, chiếm 36% tổng số bài được đăng là của các Nhà khoa học, Thầy và Cô từ Đại học Cần Thơ.

 

 

 

 

 

 

 

 

Text Box:   Trưng bài poster    Thành viên mới ký kết tham gia IFGTM Ngoài ra, Hội thảo còn có hơn 40 posters được trình bài và các nhà tài trợ trưng  bài, giới thiệu về hoạt động sản xuất, kinh doanh liên quan đến nghiên cứu và đào tạo về Tài nguyên và Môi trường.
Ngay sau khi tổng kết hội thảo năm 2014, có hai Trường (Khoa Môi Trường - Đại học Thủ Dầu Một – Bình Dương và Khoa Công nghệ sinh học và Kỹ thuật Môi Trường – Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh) ký kết tham gia là thành viên của International Forum on Green Technology and Management (IFGTM). Như vậy kể từ sau 17 gờ 30 phút ngày 26 tháng 9 năm 2014 đã có 11 Viện, Trường là thành viên chính thức của IFGTM, trong đó có 01 Trường ngoài nước và 10 Viện, Trường trong nước.
Qua hội thảo đã cho thấy được năng lực trong nghiên cứu, đào tạo về lĩnh vực Môi trường và tài Nguyên thiên nhiên của Đại học Cần Thơ so với các Viện, Trường trong và ngoài nước, và đã tạo được sự liên kết giữa các Viện, Trường trong đào tạo và nghiên cứu về Môi trường, Tài nguyên thiên nhiên. Đây là sự liên kết rất quan trọng giúp Đại học Cần Thơ nâng cao hơn nữa về đào tạo, nghiên cứu về lĩnh vực Môi trường, quản lý Tài nguyên Thiên nhiên và thích ứng Biến đổi khí hậu trong tương lai.

 

 

 


Thành viên tham dự hội thảo (26/9/2014)