a

Các đơn vị trực thuộc

Đoàn thể

Liên kết web

Chào mừng các bạn đến với Khoa Khoa Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên !

Giới thiệu bộ môn Khoa học Môi trường

        Ô nhiễm môi trường và sử dụng không hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên như: suy thoái đất ngập nước ven biển, rừng ngập mặn, ô nhiễm hóa chất trong nông nghiệp, ô nhiễm môi trường đô thị, công nghiệp... ngày càng trở nên nghiêm trọng ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL). Bên cạnh đó, khí hậu toàn cầu đã có sự thay đổi hết sức phức tạp. Để góp phần giải quyết các vấn đề trên cần phải có một đội ngủ cán bộ được trang bị đủ kiến thức và năng lực.

        Năm 2008, Bộ môn Khoa học môi trường được thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu và giáo dục môi trường ở ĐBSCL, tham gia nghiên cứu việc quản lý và sử dụng hợp lý, bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên. Bộ môn có chức năng đào tạo kỹ sư ngành Khoa học Môi trường hệ đại học chính quy. Ngoài ra Bộ môn còn có chương trình liên kết đào tạo thạc sĩ với Đan Mạch (Chương trình MESAM, dự án CAULES - DANIDA) để đào tạo bậc cao học chuyên ngành Khoa học Môi trường.

        Bộ môn có 2 tổ chuyên ngành: Chất lượng Môi trường và Sinh thái Môi trường. Mỗi tổ chuyên ngành đều có Phòng thí nghiệm trực thuộc. Phòng thí nghiệm Chất lượng Môi trường thuộc tổ Chất lượng Môi trường; Phòng thí nghiệm Tài nguyên sinh vật và Độc học môi trường thuộc tổ Sinh thái Môi trường.

        Ban Chủ nhiệm Bộ môn gồm có 1 Trưởng Bộ môn phụ trách chung, 1 Phó Trưởng Bộ môn phụ trách đào tạo đại học và sau đại học, 1 Phó Trưởng Bộ môn phụ trách nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, 2 Tổ trưởng Tổ chuyên ngành. Bộ môn có 3 Giảng viên chính, 4 Giảng viên, 1 Cán bộ phục vụ giảng dạy, 6 Nghiên cứu viên. Về trình độ học vấn, Bộ môn có 4 Tiến sĩ (trong đó có 2 Phó giáo sư), 6 Thạc sĩ, 6 Kỹ sư. Cán bộ tham gia giảng dạy và nghiên cứu được đào tạo trong và ngoài nước với nhiều lĩnh vực khác nhau như: Sinh thái Nông nghiệp, Sinh thái Thủy vực, Quản lý Tài nguyên rừng, Độc học môi trường, Nuôi trồng Thủy sản, Khoa học Môi trường, Trồng trọt, Hóa học, Môi trường và QLTNTN, Kỹ thuật Môi trường, Kinh tế Nông nghiệp, Khoa học Đất.