a

Các đơn vị trực thuộc

Đoàn thể

Liên kết web

Chào mừng các bạn đến với Khoa Khoa Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên !

Giới thiệu Bộ môn Quản lý Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên.    

       Hiện nay, dưới tác động của sự tăng nhanh dân số, quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa diễn ra với tốc độ cao cùng với việc thâm canh trong sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản, Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) đang phải đối mặt với nhiều vấn đề nghiêm trọng liên quan đến môi trường và tài nguyên thiên nhiên như: (i) Suy thoái tài nguyên đất đai và tài nguyên rừng, (ii) Giảm đa dạng sinh học, (iii) Ô nhiễm nguồn tài nguyên nước mặt và suy giảm nguồn tài nguyên nước ngầm, và (iv) Thay đổi đặc tính dòng chảy dẫn đến việc thay đổi đặc tính lũ cũng như xâm nhập mặn và sạt lở bờ sông và bồi tụ ở các cửa sông. Để góp phần giải quyết các vấn đề nêu trên, vấn đề đặt ra là cần phải có một đội ngũ cán bộ quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường với khối lượng kiến thức sâu và có kỹ năng sử dụng tốt các công cụ quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường một cách hiệu quả. Trước nhu cầu đó, Bộ môn Quản Lý Môi Trường và Tài Nguyên Thiên Nhiên thuộc Khoa Môi Trường và Tài Nguyên Nhiên Nhiên được thành lập theo quyết định số 187/QĐ ĐHCT ngày 19/02/2008.

Nhân sự:

       Đến tháng 10 năm 2012, lực lượng cán bộ Giảng dạy của Bộ môn bao gồm 16 giảng viên (6 nữ), trong đó: Giảng viên có trình độ Tiến sĩ là 5, Thạc sĩ là 10 trong đó có 4 cán bộ đang thực hiện nghiên cứu sinh trong và ngoài nước và 1 Kỹ sư (đang theo học Thạc Sĩ).

Công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học:

       Nhiệm vụ chính của Bộ môn Quản lý Môi Trường và Tài Nguyên Thiên Nhiên bao gồm:
+ Đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật có trình độ đại học và cao học thuộc chuyên ngành Quản lý Tài Nguyên Thiên Nhiên và Môi trường;
+ Thực hiện các nghiên cứu cơ bản và ứng dụng cũng như chuyển giao công nghệ trong một số lĩnh vực, bao gồm: (i) Quy hoạch bảo vệ môi trường và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên, (ii) Quản lý môi trường và tài nguyên thiên nhiên dựa trên cơ sở cộng đồng, (iii) Đánh giá môi trường chiến lược và đánh giá tác động môi trường, và (iv) Ứng dụng mô hình toán (HEC-RAS, ISIS, Mike), hệ thống thông tin địa lý (GIS) và viễn thám trong công tác quản lý môi trường và tài nguyên thiên nhiên hướng đến sự phát triển bền vững ở ĐBSCL.

Phương hướng hoạt động:

       Trong thời gian tới,  Bộ Môn sẽ tập trung vào một số công tác chính như sau:
+ Phát triển nguồn nhân lực thông qua việc tiếp tục đưa cán bộ trong Bộ môn đi học chuyên ngành nâng cao theo các khóa đào tạo ngắn hạn hoặc dài hạn (Thạc sĩ, Tiến sĩ, Sau tiến sĩ);
+ Củng cố và tăng cường trang thiết bị và các phương tiện giảng dạy thông qua việc tranh thủ các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước.
+ Củng cố và mở rộng quan hệ, hợp tác trong và ngoài nước để nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học, tư vấn và chuyển giao công nghệ.
+ Ngoài ra, Bộ môn cũng đang xúc tiến việc mở thêm chuyên ngành đào tạo mới (Kỹ Thuật Tài Nguyên Nước; bậc đại học) nhằm giải quyết nguồn nhân lực đang hạn chế ở vùng ĐBSCL cũng như nhằm ứng phó với sự thay đổi của điều kiện tự nhiên và phát triển trong tương lai.
Qua đó, Ban Chủ Nhiệm Khoa và Bộ môn đồng ý phấn đấu đến hết năm 2015 sẽ cơ bản ổn định nguồn nhân lực trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học của Bộ môn. Phấn đấu đưa Bộ môn Quản Lý Môi Trường và Tài Nguyên Thiên Nhiên thành một trong những đơn vị dẫn đầu tại ĐBSCL trong công tác giảng dạy và nghiên cứu đối với những ngành là thế mạnh của Bộ môn, bao gồm: Quản Lý Tài Nguyên Thiên Nhiên và Môi Trường và Kỹ Thuật Tài Nguyên Nước.