Chào mừng các bạn đến với Bộ môn Quản lý Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên!

Khóa tập huấn “ Ứng dụng công cụ hỗ trợ quản lý sử dụng tài nguyên bền vững”

      Từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 11 năm 2014, Bộ môn Quản lý Môi trường và TNTN kết hợp với Bộ môn Tài nguyên Đất đai tổ chức khóa tập huấn “ Ứng dụng công cụ hỗ trợ quản lý sử dụng tài nguyên bền vững” trong khuôn khổ dự án CLUES: “Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sử dụng đất ở Đồng bằng sông Cửu Long : thích ứng của hệ thống canh tác trên nền lúa”. Khóa tập huấn được thiết kế riêng cho Cán bộ quản lý và Cán bộ kỹ thuật thuộc sở Tài Nguyên và Môi trường, Sở Nông Nghiệp và PTNN, Phòng Tài Nguyên và Môi Trường và Phòng Nông Nghiệp các Huyện và Cán bộ cấp Xã.

 

Thông tin tổng quan về khóa tập huấn.

     

Đăng ký đại biểu và chụp ảnh lưu niệm.

    

.