Chào mừng các bạn đến với Bộ môn Quản lý Môi trường!

Danh sách sinh viên nhận học bổng Tài nguyên nước năm 2015

      

TT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

SỐ TIỀN

GHI CHÚ

Khóa

1

Hồ Yến Ngân

MT11X7A1

100 Triệu

NCKH

QLTN&MT37

2

Trần Lê Ngọc Trâm

MT12X7A2

15 Triệu

Học bổng

QLTN&MT38

3

Trương Thanh Tân

MT12X7A2

15 Triệu

Học bổng

QLTN&MT38

4

Nguyễn Xuân Quang

MT12X7A2

15 Triệu

Học bổng

QLTN&MT38

5

Lê Thị Thức

MT13X7A1

15 Triệu

Học bổng

QLTN&MT39

6

Võ Quốc Thảo

MT13X7A1

15 Triệu

Học bổng

QLTN&MT39

7

Thạch Thị Hồng Thi

MT13X7A1

15 Triệu

Học bổng

QLTN&MT39

8

Dương Tú Xuyên

MT13X7A1

15 Triệu

Học bổng

QLTN&MT39

9

Dương Hồng Xuyến

MT13X7A1

15 Triệu

Học bổng

QLTN&MT39

10

Nguyễn Huỳnh Ngọc Yến

MT13X7A1

15 Triệu

Học bổng

QLTN&MT39