Chào mừng các bạn đến với Bộ môn Quản lý Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên!

Buổi lao động đầu năm của sinh viên ngành Quản lý Tài nguyên & Môi trường khóa 40

      

         Một số hình ảnh trong buổi lao động đầu năm :