Chào mừng các bạn đến với Bộ môn Quản lý Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên!

Lễ bảo vệ luận văn tốt nghiệp ngành Quản lý Tài nguyên & Môi trường

       Từ ngày 12/09/2014 đến ngày 13/09/2014 Bộ môn Quản lý Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên đã tổ chức buổi lễ bảo vệ luận văn tốt nghiệp cho học viên cao học ngành Quản lý Tài nguyên & Môi trường khóa 19 năm học 2012-2014.

         Một số hình ảnh trong buổi bảo vệ luận văn:

 


   

   

  Hội đồng bảo vệ luận văn.

   

   

Chúc mừng tân Thạc sĩ