Chào mừng các bạn đến với Bộ môn Quản lý Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên!

Buổi sinh hoạt đầu năm của Ban chủ nhiệm bộ môn Quản lý Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên với sinh viên khóa 37, 38 và 39.

      Ngày 05/09/2014 Ban chủ nhiệm Bộ môn Quản lý Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên có buổi sinh hoạt đầu năm học với sinh viên các khóa 37, 38, và 39 nhằm cung cấp cho sinh viên những thông tin cần thiết trong quá trình học tập cũng như tạo ra môi trường trao đổi thân thiện giữa cán bộ trong Bộ môn với sinh viên các khóa.

Một số hình ảnh trong buổi sinh hoạt đầu năm:

 


   

 

   

Ban chủ nhiệm bộ môn trình bài các thông tin cần thiết trong quá trình học tập cho năm học mới.

   

Giải đáp thắc mắc của sinh viên.