Chào mừng các bạn đến với Bộ môn Quản lý Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên!

Khảo sát thu mẫu nước mặt và mẫu nước dưới đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ

      Từ ngày 03/09/2014 đến ngày 06/09/2014, Bộ môn Quản lý Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên có chuyến khảo sát thực địa và thu mẫu nước, mẫu bùn cát đáy sông cùng với đoàn chuyên gia Nhật Bản thông qua chương trình hợp tác nghiên cứu giữa trường trường Đại Học Cần Thơ  và Đại Học Nông nghiệp và Kỹ thuật Tokyo để tìm hiểu về hiện trạng tài nguyên nước mặt và nước dưới đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Một số hình ảnh trong chuyến khảo sát:

 


   

Lấy mẫu nước dưới đất và đo nhanh chỉ tiêu pH và độ dẫn điện.

   

Lấy mẫu nước và mẫu bùn cát đáy sông trong các nhánh sông nhỏ trên địa bàn thành phố Cần Thơ

   

Lấy mẫu bùn cát đáy sông trên sông Hậu.

   

Lấy mẫu nước trên sông Hậu.

   

Đo nhanh các chỉ tiêu pH và độ dẫn điện.