Chào mừng các bạn đến với Bộ môn Quản lý Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên!

  Số liệu đo đạc trong tháng 08/2014

             Số liệu mặn đo được trong tháng 09/2014 tại Đại Ngãi: