Chào mừng các bạn đến với Bộ môn Quản lý Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên!

Tiếp đoàn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ

       Ngày 11/10/2014, Ban giám hiệu, các giảng viên từ các khoa liên quan đến môi trường của Đại học Cần Thơ, Viện Nghiên Cứu Phát Triển Đồng bằng Sông Cửu Long, Viện Nghiên Cứu Biến đổi Khí Hậu có buổi thảo luận với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về các vấn đề và thách thức môi trường hiện tại và trong tương lai ở Đồng Bằng Sông Cửu Long.

         Một số hình ảnh trong buổi thảo luận: