Chào mừng các bạn đến với Bộ môn Quản lý Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên!

Chương trình giảng dạy quốc tế tại trường Đại học Cần Thơ cho sinh viên Hoa Kỳ

       Từ ngày 09 đến 22 tháng 10 năm 2013, Cán bộ thuộc Bộ Môn Quản lý Môi trường và Tài nguyên tham gia giảng dạy trong chương trình giảng dạy quốc tế tại trường Đại học Cần Thơ cho sinh viên thuộc chương trình School of Field Study (Hoa Kỳ) (http://www.fieldstudies.org/mekong/semester).

         Một số hình ảnh trong khóa giảng dạy :

             - Học tập tại trường

   

     PGs. Tiến sĩ Nguyễn Hiếu Trung và Tiến sĩ Văn Phạm Đăng Trí giảng dạy về Hệ sinh thái Đồng bằng sông Mekong và những vấn đề cần quan tâm (ngày 9 tháng 10 năm 2014).

            - Tham quan thực địa

     

  Tham quan rừng tràm Trà Sư (ngày 13 đến ngày 14 tháng 10 năm 2014).