Chào mừng các bạn đến với Bộ môn Quản lý Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên!

Phòng thí nghiệm BM Quản lý Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên

Trong tháng 07/2014 bộ môn Quản Lý Môi Trường đã hoàn thành việc lắp đặt trạm đo mặn và mực nước ở Đại Ngãi trên sông Hậu thuộc tỉnh Sóc Trăng. Dự kiến trong tháng 08/2014 sẽ hoàn thành hai trạm còn lại ở An Lạc Tây và Trần Đề (Hình 1).

 

Hình 1: Các trạm đo mực mặn và mực nước trên sông Hậu

Mô tả các thiết bị đo (Hình 2).

1. Một thiết bị cảm biến Sensor đo mực nước được gắn tại đáy sông và cách đáy sông 30cm (từ đáy sông tới bề mặt phía dưới của thiết bị cảm biến Sensor).                                                        

2. Một thiết bị cảm biến  Sensor đo áp lực không khí được đặt ở trên bờ để hiệu chỉnh các trạm đo mực nước còn lại.                

3. Hai thiết bị cảm biến Sensor  đo mặn :                                                                                                                                              

                     a) Thiết bị cảm biến Sensor đầu tiên cách mực nước phía trên 30cm (từ mặt nước tới mặt phía trên của thiết bị cảm biến Sensor).  

                     b) Thiết bị cảm biến Sensor thứ hai được đặt cách đáy sông 30cm (từ đáy sông tới mặt phía trên của thiết bị cảm biến Sensor).  

 

Các cảm biến Sensor được thiết lập thời gian nghi nhận giá trị là 5 phút một lần

 

 

Hình 2: Mô tả cách lắp đặt thiết bị

Một số hình ảnh của trạm Đại Ngãi

 

  

 

Trạm Đại Ngãi

 

 

  

 

Ống nhựa PVC bảo vệ thiết bị

 

 

  

Thiết bị cảm biến Sensor

 

Kết quả đo mặn và mực nước trong tháng 06/2014

 

 

Kết quả đo nhiệt độ và mực nước trong tháng 06/2014