Chào mừng các bạn đến với Bộ môn Quản lý Môi trường!


Thông tin Sinh viên Đại học và Cao học

 • Danh mục các ngành đúng, ngành gần, ngành phù hợp và các môn học bổ sung kiến thức của ngành Quản Lý Tài Nguyên và Môi Trường dự tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2015 đợt 1.
 • Ban hành Quy định về xét miễn và công nhận điểm học phần.
 • Hướng dẫn trình bày luận văn tốt nghiệp.

 • Thông tin Học bổng, Hội nghị, Hội thảo

 • Danh sách sinh viên nhận học bổng Tài nguyên nước năm 2015.
 • Khóa học ngắn hạn cho học viên Thạc sĩ và học viên Tiến sĩ tại trường đại học Kyoto, Nhật Bản.
 • Chương trình Thạc sĩ Quốc Tế về 'Quản Lý và Giảm Thiểu Thiên Tai' tại trường NCKU, Đài Loan.
 • Hội thảo 'ICHE 2016, International Conference on Hydroscience & Engineering' tại 'Department of Hydraulic and Ocean Engineering, National Cheng Kung University'.

 • Thông tin khác

  Can Tho

      Buổi sinh hoạt đầu năm của Ban chủ nhiệm bộ môn Quản lý Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên với sinh viên khóa 37, 38 và 39.

      Ngày 05/09/2014 Ban chủ nhiệm Bộ môn Quản lý Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên có buổi sinh hoạt đầu năm học với sinh viên các khóa 37, 38, và 39 nhằm cung cấp cho sinh viên những thông tin cần thiết trong quá trình học tập cũng như tạo ra môi trường trao đổi thân thiện giữa cán bộ trong Bộ môn với sinh viên các khóa.

   


  Can Tho

      Khảo sát thu mẫu nước mặt và nước dưới đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ

      Từ ngày 03/09/2014 đến ngày 06/09/2014, Bộ môn Quản lý Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên có chuyến khảo sát thực địa và thu mẫu nước, mẫu bùn cát đáy sông cùng với đoàn chuyên gia Nhật Bản thông qua chương trình hợp tác nghiên cứu giữa trường trường Đại Học Cần Thơ  và Dại Học Nông nghiệp và Kỹ thuật Tokyo để tìm hiểu về hiện trạng tài nguyên nước mặt và nước dưới đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ .

   


  Can Tho

      Buổi làm việc với Viện Công nghệ Tokyo - Nhật Bản và Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh.

      Ngày 11/08/2014 BM. QLMT & TNTN đã có buổi làm việc với Viện Công nghệ Tokyo - Nhật Bản và Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh về việc tìm hiểu các tác động của thiên tai như lũ lụt, hạn hạn, xâm nhập mặn lên đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long.