Thực tập ngành nghề_KTMT

[10-17/6/2014] Bộ môn Kỹ thuật Môi trường – Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên tổ chức chuyến tham quan thực tập ngành nghề cho lớp Kỹ thuật môi trường K38 từ ngày 10 đến 17 tháng 6 năm 2014. Địa điểm tham quan tại một số tỉnh: Tiền Giang, Tp. Hồ Chí Minh, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Lâm Đồng. Đây là các tỉnh của Vùng kinh tế trọng điểm của cả nước bao gồm nhiều khu công nghiệp với các doanh nghiệp sản xuất chế biến thuỷ sản, tiểu thủ công nghiệp…

Sinh viên đã được tham quan thực tập thực tế các hệ thống và quy trình xử lý như: quy trình xử lý nước cấp (nước mặt, nước ngầm, hồ chứa); quy trình xử lý nước thải (nước thải sinh hoạt tập trung, nước thải công nghiệp tập trung, nước thải sản xuất công nghiệp, nước rỉ rác); quy trình xử lý, tái chế rác thải, bãi chôn lấp rác hợp vệ sinh và sản xuất phân compost và quy trình xử lý nước rỉ; chương trình chống ngập lũ cho thành phố…

Kết thúc chuyến thực tập của môn học, sinh viên học hỏi về khả năng quản lý và vận hành các công trình xử lý môi trường. Đồng thời nắm được các nguyên lý vận hành, cách bảo trì thiết bị, quy tắc an toàn các công trình xử lý. Sinh viên được tìm hiểu về những sự cố khi vận hành; học hỏi khả năng tự xử lý các vấn đề phát sinh trong khi vận hành công trình, khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Ngoài ra, sinh viên học hỏi khả năng tự hoạch định thời gian quan trắc, giám sát, phân tích chất lượng đầu ra của công trình xử lý và báo cáo định kỳ. Chuyến thực tập còn rèn luyện tinh thần kỷ luật, trách nhiệm cho sinh viên.